Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій КрНУ


Випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів за спеціальностями:

Пошук

014.09 Середня освіта (Інформатика)
022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035.04 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
101 Екологія
113 Прикладна математика
122 Комп`ютерні науки
123 Комп`ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
275.03 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
KrNU © 2023