Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій КрНУ


Випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів за спеціальностями:

Пошук

014.09 Середня освіта (Інформатика)
022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035.04 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
113 Прикладна математика
122 Комп`ютерні науки
123 Комп`ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
275.03 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
KrNU © 2022