Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Назад

Періодичні видання спеціальності

014.09 Середня освіта (Інформатика)


Вид видання Назва
1 Періодичне Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Research Publications Collection of Uman State Pedagogical University
2 Періодичне Інформаційні технології і засоби навчання. Information Technologies and Learning Tools
3 Періодичне Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Педагогіка
4 Періодичне Освітологічний дискурс. Educological discourse
5 Періодичне Порівняльно-педагогічні студії. Studies in Comparative Education
6 Періодичне Проблеми підготовки сучасного вчителя. Problems of Modern Teacher Training
7 Періодичне Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Professionalism of the Teache
8 Періодичне Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
9 Періодичне Український педагогічний журнал
10 Періодичне Фізико-математична освіта. Physical and Mathematical Education
KrNU © 2021