Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Назад

Періодичні видання спеціальності

035.04 Філологія


Вид видання Назва
1 Періодичне East European Journal of Psycholinguistics (Online). Міжнародне рецензоване періодичне видання відкритого доступу
2 Періодичне Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. (Синопсис: текст, контекст, медіа).
3 Періодичне Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія
4 Періодичне Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
5 Періодичне Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Філологія
6 Періодичне Германістика та міжкультурна комунікація. Наукю вісник ХДУ. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Germanic Studies and Intercultural Communication.
7 Періодичне Записки з романо-германської філології. ОНУ ім. І.І. Мечникова
8 Періодичне Іноземна філологія
9 Періодичне Лінгвістичні студії. Linguistic Studies. Реферований міжнародний зб. наук. праць ДНУ імені Василя Стуса
10 Періодичне Наукові записки. Сер.: Філологічні науки. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
11 Періодичне Психолінгвістика. Psycholinguistics. Наук. зб. Переяслів-Хмельницького педагогічного ун-ту Григорія Сковороди
12 Періодичне Психолінгвістика. Psycholinguistics.: наук. зб. Переяслів-Хмельницького педагогічного ун-ту Григорія Сковороди
KrNU © 2021