Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Інформаційне забезпечення спеціальностей

014.09 Середня освіта (Інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035.04 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
123 Комп`ютерна інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
193 Геодезія та землеустрій
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт

KrNU © 2021