Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки

Кафедра автомобілі та трактори


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність  ▼ Дисципліна  ▼ Вид робіт  ▼ Автори Рік видання  ▼
1 бакалавр 133 Галузеве машинобудування 3- вимірні технології конструювання автомобілів РНП О.А. Харьков 2019
2 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Експлуатаційні матеріали НП С. В. Шапко 2018
3 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Експлуатаційні матеріали РНП С. В. Шапко 2018
4 магістр 133 Галузеве машинобудування Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних НП В. Ф. Шапко,
О. В. Павленко
2019
5 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Інформаційні технології у проектуванні автомобілів НП О.А. Харьков 2019
6 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Інформаційні технології у проектуванні автомобілів РНП О.А. Харьков 2019
7 магістр 133 Галузеве машинобудування Методи наукових досліджень та патентознавство НП Шапко В.Ф. 2019
8 магістр 133 Галузеве машинобудування Методи наукових досліджень та па- тентознавство РНП В. Ф. Шапко,
С. М. Черненко
2019
9 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Надійність машин РНП В.О. Єлістратов 2018
10 магістр 133 Галузеве машинобудування Основи експлуатації та ремонту автомобілів ПЗ В. О. Єлістратов 2018
11 магістр 133 Галузеве машинобудування Основи експлуатації та ремонту автомобілів СР В. О. Єлістратов 2018
12 магістр 133 Галузеве машинобудування Основи експлуатації та ремонту автомобілів Кр В. О. Єлістратов 2018
13 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Основи ергономіки та дизайну РНП М. Б. Бурлига 2019
14 магістр 133 Галузеве машинобудування Програма практики за фахом НП В. О. Єлістратов 2018
15 магістр 133 Галузеве машинобудування Проектування та динамічний розрахунок автомобіля ПЗ О. В. Павленко 2018
16 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Робочі процеси автомобілів і тракторів НП О. В. Павленко 2019
17 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Робочі процеси автомобілів і тракторів РНП О. В. Павленко 2019
18 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Теоретичні основи теплотехніки ЛР Е. С. Клімов 2018
19 магістр 133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Механіка руху автомобіля ПЗ О. В. Павленко 2018
20 магістр 133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Механіка руху автомобіля Кр О. В. Павленко 2018
21 бакалавр 133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Електричне обладнання автомобілів ЛР О. І. Шевченко 2019
22 магістр 133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Методи наукових досліджень та патентознавство ПЗ В. Ф. Шапко,
С. М. Черненко
2018
23 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільні перевезення ПЗ С. М. Черненко 2019
24 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Виробничі системи на автотранспорті РНП С. В. Шапко 2019
25 магістр 274 Автомобільний транспорт Виробничі системи на автотранспорті СР С. В. Шапко 2018
26 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Експлуатаційні матеріали НП С. В. Шапко 2018
27 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Експлуатаційні матеріали РНП С. В. Шапко 2018
28 магістр 274 Автомобільний транспорт Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних НП В. Ф. Шапко,
О. В. Павленко
2019
29 магістр 274 Автомобільний транспорт Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експе- риментальних даних ПЗ В. Ф. Шапко,
О. В. Павленко
2019
30 магістр 274 Автомобільний транспорт Загальна методика експериментальнихдосліджень та обробка експериментальних даних РНП В. Ф. Шапко,
О. В. Павленко
2019
31 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Ісорія інженерної діяльності РНП Єлістратов В.О. 2018
32 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Історія інженерної діяльності НП Єлістратов В.О. 2018
33 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Комплексна механізація технологічних процесів РНП М. Б. Бурлига 2019
34 магістр 274 Автомобільний транспорт Комплексна механізація технологічних процесів СР А. А. Черниш 2018
35 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструкція автотранспортних засобів ЛР А.А. Черниш 2019
36 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструкція автотранспортних засобів ЛР А. А. Черниш 2019
37 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструкція автотранспортних засобів СР А.А. Черниш 2019
38 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструкція автотранспортних засобів СР А. А. Черниш 2019
39 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструювання та розрахунки автомобілів РНП О. В. Павленко 2019
40 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Конструювання та розрахунки автомобілів НП О. В. Павленко 2019
41 магістр 274 Автомобільний транспорт Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи інші С.М. Черненко 2018
42 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Надійність машин НП Єлістратов В.О. 2018
43 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Надійність машин РНП Єлістратов В.О. 2018
44 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Організація робіт на СТО РНП М. Б. Бурлига 2019
45 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Основи автоматизації машин РНП О. В. Павленко 2019
46 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Основи автоматизації машин ЛР О. В. Павленко 2020
47 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Основи технічної діагностики автомобіля НП С. В. Шапко 2018
48 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Основи технічної діагностикит автомобіля РНП С. В. Шапко 2018
49 магістр 274 Автомобільний транспорт Програма практики за фахом інші В. О. Єлістратов 2018
50 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту НП Клімов Е.С. 2018
51 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту РНП Е. С. Клімов 2019
52 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Технічна експлуатація автомобілів НП О. І. Шевченко 2018
53 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Технічна експлуатація автомобілів РНП О. І. Шевченко 2018
KrNU © 2020