Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки

Кафедра електричних машин та апаратів


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність  ▼ Дисципліна  ▼ Вид робіт  ▼ Автори Рік видання  ▼
1 бакалавр 131 Прикладна механіка,
133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Електротехніка, електроніка, та мікропроцесорна техніка ЛР В. М. Усатюк,
О. О. Усатюк
2017
2 бакалавр 131 Прикладна механіка,
133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка ПЗ О. В. Лугова,
О. О. Усатюк
2019
3 бакалавр 131 Прикладна механіка,
133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка СР О. О. Усатюк,
О. В. Лугова
2018
4 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні апарати СР Г.Ю. Риков 2018
5 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергоефективна експлуатація електричних машин ЛР О. В. Бялобржеський,
Г. Ю. Риков
2018
6 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інтелектуальні системи захисту електричних машин НП Г. Ю. Риков 2019
7 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інтелектуальні системи захисту електричних машин РНП Г. Ю. Риков 2019
8 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інтелектуальні системи захисту електричних машин СР Г. Ю. Риков 2019
9 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Комплектний електропривод НП А. М. Артеменко 2019
10 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Комплектний електропривод РНП А. М. Артеменко 2019
11 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Міжнародна система технічної термінології СЗ М.С. Малякова 2018
12 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Міжнародна система технічної термінології СР М.С. Малякова 2018
13 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Міжнародна система технічної термінології Кр М.С. Малякова 2018
14 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Монтаж і налагоджування електричних машин і апаратів ЛР А.П. Калінов,
М.С. Малякова,
Д.В. Рєзнік
2018
15 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Основи метрології та електричних вимірювань СР Г.Ю. Риков 2018
16 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Промислова електроніка мікропроцесорна техніка СР А.П. Калінов,
В.О. Мельников,
М.С. Малякова
2017
17 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка (частина 1) ЛР А.П. Калінов,
В.О. Мельников,
М.С. Малякова
2017
18 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка (частина 2) ЛР А.П. Калінов,
В.О. Мельников,
М.С. Малякова
2017
19 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Робоча програма переддипломної практики РНП Г. Ю. Риков 2018
20 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів НП В. В. Прус 2018
21 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів НП В. В. Прус 2018
22 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Технічна діагностика та моніторинг НП В. В. Прус 2018
23 магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Технічна діагностика та моніторинг РНП В. В. Прус 2018
24 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Технологія виробництва електричних машин СР В.М. Усатюк,
О.О. Усатюк
2017
KrNU © 2020