Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки

Кафедра автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність  ▼ Дисципліна  ▼ Вид робіт  ▼ Автори Рік видання  ▼
1 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Dиконання та оформлення випускної роботи бакалавра інші А. І. Ломонос,
Є. В. Бурдільна,
О. Ф. Кір’янов
2019
2 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Вбудовані мікроконтролерні системи автоматизації (частина 1) ЛР А. І. Ломонос 2019
3 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Винахідницька діяльність ПЗ А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко,
І.С. Молодика
2018
4 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Винахідницька діяльність СР А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко,
І.С. Молодика
2018
5 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Винахідницька діяльність Кр А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко
2018
6 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Елементи і пристрої автоматики та систем керування ПЗ А. Л. Перекрест,
В. О. Огарь
2020
7 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Елементи і пристрої автоматики та систем керування СР А. Л. Перексрест,
В. О. Огарь
2020
8 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Елементи та пристрої автоматизованих систем керуванн НП А. Л. Перекрест 2019
9 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Елементи та пристрої автоматизованих систем керування РНП А.Л. Перекрест 2019
10 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Ефективність та надійність систем управління НП А.І. Ломонос 2019
11 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Ефективність та надійність систем управління НП А.І. Ломонос 2019
12 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Ефективність та надійність систем управління РНП А.І. Ломонос 2019
13 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Ідентифікація технологічних об’єктів РГР(Р) А. Л. Перекрест 2018
14 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні технології в комп’ютерних системах управління (частина 1) ЛР А. І. Ломонос 2019
15 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методичні вказівки щодо виконання та оформлення магістерських робіт НП А. І. Ломонос,
І. С. Молодика
2018
16 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Операційні системи реального часу НП Є. В. Бурдільна 2018
17 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Операційні системи реального часу РНП Є. В. Бурдільна 2018
18 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних систем управління ПЗ С. С. Старостін 2018
19 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних систем управління ЛР С. С. Старостін 2018
20 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Основи web-базованих технологій ЛР Д.Г. Мамчур,
А.В. Нікітіна
2019
21 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Основи теорії цифрових автоматів СР А. В. Нікітіна,
О. А. Рєзнік
2019
22 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Програмування систем штучного інтелекту НП Є. В. Бурдільна 2019
23 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Програмування систем штучного інтелекту РНП Є. В. Бурдільна 2019
24 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічним процесом ЛР А.Л. Перекрест,
О.Ф. Кір’янов,
2018
25 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом СР А.Л. Перекрест,
О.Ф. Кір’янов
2018
26 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом КП(КР) А.Л. Перекрест 2018
27 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розробка людино-машинних інтерфейсів НП Д. Г. Мамчур 2019
28 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розробка людино-машинних інтерфейсів РНП Д. Г. Мамчур 2019
29 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розробка метрологічного забезпечення та нормативна база комп’ютеризованих систем управління СР О. М. Кравець 2019
30 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів автоматизації НП Д. Г. Мамчур 2019
31 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів автоматизації РНП Д. Г. Мамчур 2019
32 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Телекомунікаційні засоби комп’ютеризованих систем керування ЛР О. М. Кравець,
І. С. Молодика
2019
33 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Телекомунікаційні засоби комп’ютеризованих систем керування СР О.М. Кравець,
І. С. Молодика
2019
34 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Теорія автоматичного керування КП(КР) С. А. Сергієнко,
А. В. Нікітіна
2018
35 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Теорія автоматичного керування (частина 2) ПЗ С. А. Сергієнко,
А. В. Нікітіна,
О. А. Хребтова
2018
36 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Технології ідентифікації, програмування та керування (частина 1) ПЗ Г.О. Гаврилець 2018
37 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Технологія ідентифікації, програмування та керування СР Г.О. Гаврилець 2018
38 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Цифрова обробка сигналів РГР(Р) А. Л. Перекрест 2020
KrNU © 2020