Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки

Кафедра автоматизації та інформаційних систем


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність  ▼ Дисципліна  ▼ Вид робіт  ▼ Автори Рік видання  ▼
1 бакалавр 014.11 Середня освіта (Фізична культура),
227 Фізична терапія, ерготерапія
Інформатика ПЗ Т.В. Горлова,
Н.В.Рилова
2018
2 бакалавр 014.11 Середня освіта (Фізична культура),
227 Фізична терапія, ерготерапія
Інформатика СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
3 бакалавр 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформатика і комп’ютерна техніка ЛР Н. В. Рилова,
Т. В. Горлова
2019
4 бакалавр 061 Журналістика Дизайн видання (за видами занять) ЛР І.С. Шаповал,
І.Г. Оксанич
2018
5 бакалавр 061 Журналістика Редакторсько-видавничий фах ЛР І.С. Шаповал,
І.Г. Оксанич
2018
6 бакалавр 061 Журналістика Редакторсько-видавничий фах (електронні видання) (частина 1) ЛР А. М. Самойлов 2019
7 бакалавр 061 Журналістика Редакторсько-видавничий фах (електронні видання) (частина 2) ЛР А. М. Самойлов 2019
8 бакалавр 061 Журналістика Редакторсько-видавничий фах (макети і верстка) ЛР І. С. Шаповал 2018
9 бакалавр 071 Облік і оподаткування,
075 Маркетинг
Інформатика ЛР Т. В. Горлова 2019
10 бакалавр 071 Облік і оподаткування,
075 Маркетинг
Інформатика СР Т. В. Горлова 2019
11 бакалавр 101 Екологія,
162 Біотехнології та біоінженерія,
193 Геодезія та землеустрій
Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
12 бакалавр 101 Екологія,
163 Біомедична інженерія,
193 Геодезія та землеустрій
Інформатика та програмування СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
13 магістр 122 Комп`ютерні науки Cпецкурс англійської мови РНП М. Г. Дернова 2019
14 магістр 122 Комп`ютерні науки Web-сервіси та технології ASP.NET MVC НП Н. В. Рилова 2019
15 магістр 122 Комп`ютерні науки Web-сервіси та технології ASP.NET MVC РНП Н. В. Рилова 2019
16 магістр 122 Комп`ютерні науки Web-сервіси та технології ASP.NET MVC ЛР І. Г. Оксанич,
О. О. Скриль
2019
17 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Вступ до спеціальності НП Н. В. Рилова 2018
18 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Вступ до спеціальності РНП Н. В. Рилова 2018
19 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Вступ до спеціальності ПЗ Н. В. Рилова 2018
20 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Вступ до спеціальності СР Н. В. Рилова 2018
21 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Дискретна математика ПЗ І.Г. Оксанич,
Т.В. Горлова,
С.С. Коваль
2018
22 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Дискретна математика РГР(Р) І. Г. Оксанич 2019
23 магістр 122 Комп`ютерні науки Імітаційне моделювання виробничих процесів НП А. П. Оксанич 2019
24 магістр 122 Комп`ютерні науки Імітаційне моделювання виробничих процесів РНП А. П. Оксанич 2019
25 магістр 122 Комп`ютерні науки Інтелектуальна власність та патентознавство НП М. Г. Когдась,
В. В. Найда
2019
26 магістр 122 Комп`ютерні науки Інтелектуальна власність та патентознавство РНП М. Г. Когдась,БЮbrВ. В. Найда 2019
27 магістр 122 Комп`ютерні науки Інтелектуальна власність та патентознавство ПЗ В.В. Найда,
М.Г. Когдась,
І.Г. Оксанич
2018
28 магістр 122 Комп`ютерні науки Інтелектуальна власність та патентознавство СР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
29 магістр 122 Комп`ютерні науки Інтелектуальна власність та патентознавство РГР(Р) М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
30 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 1) ЛР А. М. Самойлов 2019
31 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 2) ЛР А. М. Самойлов 2019
32 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Комп’ютерні мережі СР А.М. Самойлов,
І.В. Шевченко
2018
33 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Математичні методи дослідження операцій ЛР С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
34 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Математичні методи дослідження операцій РГР(Р) С.С. Коваль,
Н.В. Рилова,
І.Г. Оксанич
2018
35 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Методи та системи штучного інтелекту НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
36 магістр 122 Комп`ютерні науки Мобільні інформаційні технології ЛР А. П. Оксанич,
І. С. Шаповал
2018
37 магістр 122 Комп`ютерні науки Мобільні інформаційні технології ЛР А.П. Оксанич,
І.С. Шаповал,
І.С. Конох
2018
38 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи НП І. В. Шевченко 2019
39 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи РНП І. В. Шевченко 2019
40 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи ЛР І. В. Шевченко,
С. С. Коваль
2019
41 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи СР І. В. Шевченко 2019
42 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи та технології підтримки прийняття рішень РГР(Р) І. В. Шевченко 2018
43 магістр 122 Комп`ютерні науки Мультиагентні системи та технології підтримки прийняття рішень РГР(Р) І. В. Шевченко 2018
44 магістр 122 Комп`ютерні науки Нейронечіткі технології в інформаційних системах НП І. В. Шевченко 2019
45 магістр 122 Комп`ютерні науки Нейронечіткі технології в інформаційних системах РНП І. В. Шевченко 2019
46 магістр 122 Комп`ютерні науки Нейронечіткі технології в інформаційних системах ЛР І. В. Шевченко 2019
47 магістр 122 Комп`ютерні науки Нейронечіткі технології в інформаційних системах СР І. В. Шевченко 2019
48 магістр 122 Комп`ютерні науки Нейронечіткі технології в інформаційних системах КП(КР) І. В. Шевченко 2019
49 аспірант 122 Комп`ютерні науки Обробка та аналіз даних ЛР А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2018
50 аспірант 122 Комп`ютерні науки Обробка та аналіз даних СР А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2018
51 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Об’єктно-орієнтоване програмування КП(КР) І. Г. Оксанич 2018
52 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Операційні системи СР А.М. Самойлов
І.В. Шевченко
2018
53 магістр 122 Комп`ютерні науки Основи наукових досліджень НП А. П. Оксанич 2019
54 магістр 122 Комп`ютерні науки Основи наукових досліджень РНП А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2019
55 магістр 122 Комп`ютерні науки Основи теорії ефективності НП І. А. Луценко 2019
56 магістр 122 Комп`ютерні науки Основи теорії ефективності РНП І. А. Луценко, д. т. н., проф., С. С. Коваль 2019
57 магістр 122 Комп`ютерні науки Паттерни проектування та інтеграції інформаційних систем НП Н. В. Рилова 2019
58 магістр 122 Комп`ютерні науки Паттерни проектування та інтеграції інформаційних систем РНП Н. В. Рилова 2019
59 аспірант 122 Комп`ютерні науки Прийняття рішень та оптимізація в інформаційних системах і технологіях (частина 1) ЛР І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
60 аспірант 122 Комп`ютерні науки Прийняття рішень та оптимізація в інформаційних системах і технологіях (частина 2) ЛР І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
61 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Проектування інформаційних систем інші І. Г. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
62 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Проектування інформаційних систем КП(КР) І.Г. Оксанич,
С.С. Коваль,
Н.В. Рилова,
А.П. Оксанич
2018
63 магістр 122 Комп`ютерні науки Розподілені бази даних НП Н. В. Рилова 2019
64 магістр 122 Комп`ютерні науки Розподілені бази даних РНП Н. В. Рилова 2019
65 магістр 122 Комп`ютерні науки Розподілені бази даних ЛР О. О. Скриль 2019
66 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Системний аналіз ЛР Н. В. Рилова 2019
67 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Системний аналіз СР Н. В. Рилова 2019
68 магістр 122 Комп`ютерні науки Системні методи прикладних досліджень НП І. Г. Оксанич 2019
69 магістр 122 Комп`ютерні науки Системні методи прикладних досліджень РНП І. Г. Оксанич,
Н. В. Рилова
2019
70 магістр 122 Комп`ютерні науки Спецкурс англійської мови НП М. Г. Дернова 2019
71 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Теорія алгоритмів (частина 1) ЛР О. О. Скриль,
Т. В. Горлова
2019
72 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Технології комп’ютерного проектування СР Н. В. Рилова 2018
73 магістр 122 Комп`ютерні науки Технології мобільних додатків НП М. Г. Когдась 2019
74 магістр 122 Комп`ютерні науки Технології мобільних додатків РНП М. Г. Когдась 2019
75 магістр 122 Комп`ютерні науки Технології мобільних додатків ЛР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
76 магістр 122 Комп`ютерні науки Технології обробки природної мови ЛР І. В. Шевченко 2018
77 магістр 122 Комп`ютерні науки Технології обробки природної мови ЛР І. В. Шевченко 2018
78 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Технології розподілених систем та паралельних обчислень ЛР І.Г. Оксанич,
Н.В. Рилова
2018
79 бакалавр 122 Комп`ютерні науки Чисельні методи ЛР С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
80 бакалавр 122 Комп`ютерні науки,
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів інші І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
81 бакалавр 122 Комп`ютерні науки,
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів КП(КР) І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
82 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Комп’ютерні технології та програмування СР Т. В. Горлова 2018
83 бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Комп’ютерні технології та програмування Кр Т. В. Горлова 2019
84 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Cпецкурс англійської мови РНП М. Г. Дернова 2019
85 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Cпецкурс англійської мови ПЗ М. Г. Дернова 2019
86 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Cпецкурс англійської мови (частина 1) СР М. Г. Дернова 2019
87 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Cпецкурс англійської мови (частина 2) ПЗ М. Г. Дернова 2019
88 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Cпецкурс англійської мови (частина 2) СР М. Г. Дернова 2019
89 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології WEB-технології ЛР М. Г. Когдась,
Т. В. Горлова
2018
90 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Вступ до спеціальності ЛР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
91 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Вступ до спеціальності СР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
92 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Електроніка та мікросхемотехніка ЛР А.П. Оксанич,
М.Г. Когдась,
С.Є. Притчин
2018
93 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Електроніка та мікросхемотехніка СР А. П. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
94 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи НП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
95 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи РНП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
96 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
97 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
98 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
99 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
100 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
101 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комбіновані інтелектуальні системи (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
102 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтрегровані системи (частина 1) ЛР В.В. Найда,
І.С. Конох
2018
103 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтрегровані системи (частина 2) ЛР В.В. Найда,
І.С. Конох
2018
104 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи контролю та випробувань систем керування НП А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
105 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи контролю та випробувань систем керування РНП А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
106 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи контролю та випробувань систем керування ЛР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
107 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи контролю та випробувань систем керування СР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
108 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи оптимізації процесів керування НП І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
109 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи оптимізації процесів керування РНП І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
110 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи оптимізації процесів керування (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
111 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи оптимізації процесів керування (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
112 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи та засоби захисту електрообладнання НП В. В. Найда 2019
113 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи та засоби захисту електрообладнання РНП В. В. Найда 2019
114 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Методи та засоби захисту електрообладнання ЛР В. В. Найда,
Н. В. Рилова
2019
115 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Метрологія, технологічні вимірювання та прилади ЛР М. Г. Когдась,
О. Г. Холод,
Т. В. Горлова
2019
116 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Обробка та аналіз даних в АСУТП НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
117 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Обробка та аналіз даних в АСУТП НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
118 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Обробка та аналіз даних в АСУТП РНП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
119 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Основи наукових досліджень НП І. А. Луценко,
С. С. Коваль
2019
120 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Основи наукових досліджень РНП І. А. Луценко,
С. С. Коваль
2019
121 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Прикладне моделювання динамічних процесів РГР(Р) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
122 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Прикладне моделювання динамічних процесів (частина 1) ЛР І. В. Шевченко,
І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
123 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Прикладне моделювання динамічних процесів (частина 2) ЛР І. В. Шевченко,
І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
124 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Проектування мікроконтролерних систем ЛР В. В. Найда,
М. Г. Дернова
2019
125 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розподілені системи керування НП С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
126 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розподілені системи керування РНП С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
127 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розподілені системи керування ЛР С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
128 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Розподілені системи керування СР С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
129 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП ЛР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
130 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП ЛР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
131 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП СР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
132 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП СР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
133 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням НП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
134 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням РНП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
135 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням ЛР А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
136 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням СР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
137 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
138 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Спецкурс англійської мови НП М. Г. Дернова 2019
139 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Спецкурс англійської мови (частина 1) ПЗ М.Г. Дернова,
І.С. Конох
2018
140 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Спецкурс англійської мови (частина 2) ПЗ М.Г. Дернова,
І.С. Конох
2018
141 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Спецрозділи математики РГР(Р) І.В. Шевченко,
Н.В. Рилова,
С.С. Конох
2018
142 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Технічні засоби автоматизації ЛР В. В. Найда,
Н. В. Рилова
2018
143 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів РНП О. Г. Холод 2019
144 бакалавр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів ЛР О. Г. Холод,
Т. В. Горлова
2019
145 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Цифрові методи обробки сигналів та зображень НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
146 магістр 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Цифрові методи обробки сигналів та зображень РНП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
147 аспірант 171 Електроніка Публікаційна активність і наукометричні бази даних ПЗ А. П. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2019
148 аспірант 171 Електроніка Публікаційна активність і наукометричні бази даних СР А. П. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2019
149 бакалавр 263 Цивільна безпека Інформатика та програмування СР Т. В. Горлова 2018
150 бакалавр 275.03 Транспортні технології Комп’ютерна техніка та програмування НП Т. В. Горлова 2019
151 бакалавр 275.03 Транспортні технології Комп’ютерна техніка та програмування ЛР Н. В. Рилова,
Т. В. Горлова
2018
152 бакалавр 275.03 Транспортні технології Комп’ютерна техніка та програмування СР Т. В. Горлова 2019
KrNU © 2020