Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки

Кафедра технології машинобудування


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність  ▼ Дисципліна  ▼ Вид робіт  ▼ Автори Рік видання  ▼
1 бакалавр 000 Всі спеціальності Безпека життєдіяльності та цивільний захист РНП В. М. Чебенко 2019
2 магістр 131 Прикладна механіка Енергетика ковальсько-штампувального виробництва СР Д. В. Савєлов 2018
3 бакалавр 131 Прикладна механіка Історія інженерної діяльності НП Т. В. Гайкова 2019
4 бакалавр 131 Прикладна механіка Історія інженерної діяльності РНП Т. В. Гайкова 2019
5 магістр 131 Прикладна механіка Науково-технічна інновація в галузі ОМТ НП Т. В. Гайкова 2018
6 магістр 131 Прикладна механіка Науково-технічна інновація в галузі ОМТ РНП Т. В. Гайкова 2018
7 магістр 131 Прикладна механіка Науково-технічна інновація в галузі ОМТ Кр Т. В. Гайкова 2018
8 магістр 131 Прикладна механіка Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва НП О. В. Троцко 2018
9 магістр 131 Прикладна механіка Проектування цехів ковальськоштампувального виробництва РНП О. В. Троцко 2018
10 магістр 131 Прикладна механіка САПР технологічної оснастки НП О. В. Троцко 2018
11 бакалавр 131 Прикладна механіка САПР технологічної оснастки РНП О. В. Троцко 2018
12 бакалавр 131 Прикладна механіка Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація НП Т. В. Гайкова 2018
13 бакалавр 131 Прикладна механіка Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація ПЗ Т. В. Гайкова 2018
14 бакалавр 131 Прикладна механіка Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація СР Т. В. Гайкова,
В. Є. Загірняк
2018
15 магістр 131 Прикладна механіка Спеціальні процеси обробки металів тиском ЛР Д. В. Савєлов 2018
16 бакалавр 131 Прикладна механіка Стандартизація і якість ОМТ НП Т. В. Гайкова 2018
17 магістр 131 Прикладна механіка Стандартизація і якість ОМТ РНП Т. В. Гайкова 2018
18 бакалавр 131 Прикладна механіка Стандартизація і якість ОМТ Кр Т. В. Гайкова 2018
19 магістр 131 Прикладна механіка Технологічні основи гнучких автоматизованих виробництв НП Р. Г. Аргат 2018
20 магістр 131 Прикладна механіка Технологічні основи гнучких автоматизованих виробництв РНП Р. Г. Аргат 2018
21 магістр 131 Прикладна механіка Чисельні методи аналізу процесів обробки металів тиском СР Д. В. Савєлов 2018
22 бакалавр 131 Прикладна механіка,
132 Матеріалознавство,
133 Галузеве машинобудування
Опір матеріалів СР І. Е. Пєєва,
М. В. Байкова,
В. В. Воробйов
2019
23 бакалавр 131 Прикладна механіка,
132 Матеріалознавство,
133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт,
275.03 Транспортні технології
Опір матеріалів ПЗ І. Е. Пєєва,
М. В. Байкова
2018
24 бакалавр 131 Прикладна механіка,
132 Матеріалознавство,
133 Галузеве машинобудування,
274 Автомобільний транспорт,
275.03 Транспортні технології
Опір матеріалів РГР(Р) І. Е. Пєєва,
М. В. Байкова
2019
25 магістр 132 Матеріалознавство Менеджмент у виробництві матеріалів ПЗ Т. В. Гайкова 2018
26 магістр 132 Матеріалознавство Менеджмент у виробництві матеріалів СР Л. Е. Дика 2018
27 бакалавр 132 Матеріалознавство Організація експерименту та планування НП Д. В Cавєлов. 2018
28 бакалавр 132 Матеріалознавство Організація експерименту та планування РНП Д. В. Cавєлов 2018
29 бакалавр 132 Матеріалознавство Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація НП Т. В. Гайкова 2019
30 бакалавр 132 Матеріалознавство Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація РНП Т. В. Гайкова 2019
31 бакалавр 132 Матеріалознавство Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація ПЗ Т. В. Гайкова,
2018
32 бакалавр 132 Матеріалознавство Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація СР Т. В. Гайкова,
В. Є. Загірняк
2018
33 бакалавр 132 Матеріалознавство Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин НП Д. В. Cавєлов 2018
34 бакалавр 132 Матеріалознавство Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин РНП Д. В. Cавєлов 2018
35 магістр 132 Матеріалознавство Технологія виробництва матеріалів та виробів ЛР М. С. Хорольська,
Д. В. Савєлов
2018
36 бакалавр 133 Галузеве машинобудування Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація Кр Т. В. Гайкова 2018
37 бакалавр 274 Автомобільний транспорт Основи автоматизації машин НП О. В. Павленко 2019
KrNU © 2020