Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів

Кафедра перекладу


для всіх освітніх ступенів       для магістрів


Осв. ступінь Спеціальність Дисципліна Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр 035 Філологія Вступ до мовознавства НП Артеменко Ю.О. 2022
2 бакалавр 035 Філологія Вступ до мовознавства РНП Ю.О. Артеменко 2022
3 бакалавр 035 Філологія Історія зарубіжної літератури НП Ю. М. Шульженко 2020
4 бакалавр 035 Філологія Історія зарубіжної літератури СЗ Ю. М. Шульженко 2020
5 бакалавр 035 Філологія Латинська мова та медична термінологія силабус К.Л. Сізова 2022
6 бакалавр 035 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови РНП Ю.М. Шульженко 2022
7 бакалавр 035 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови силабус Шульженко Ю. М. 2022
8 бакалавр 035 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови НП Шульженко Ю.М. 2022
9 бакалавр 035 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн 2-3 курс НП Шульженко Ю.М. 2022
10 бакалавр 035 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн 2-3 курс РНП Ю.М. Шульженко 2022
11 бакалавр 035 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн НП Шульженко Ю.М. 2022
12 бакалавр 035 Філологія Основи наукових досліджень у лінгвістиці і транслятології РНП Ю.О. Артеменко 2022
13 бакалавр 035 Філологія Основи наукових досліджень у лінгвістиці й транслятології НП Артеменко Ю.О. 2022
14 бакалавр 035 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум» РНП Ю.М. Шульженко 2022
15 бакалавр 035 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання і розмовний практикум силабус Шульженко Ю. М. 2022
16 бакалавр 035 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання і розмовний практикум 3 курс силабус Шульженко Ю.М. 2022
17 бакалавр 035 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум 1-4 курс НП Кожемяченко Н.В. 2022
18 бакалавр 035 Філологія Практичний курс іноземної мови: аналітичне читання та розмовний практикум 3курс РНП Ю.М. Шульженко 2022
19 бакалавр 035 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика НП Шульженко Ю.М.
Пономаренко О.О.
2022
20 бакалавр 035 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум для студентів ІІ курсу СР Н. В. Кожемяченко 2022
21 бакалавр 035 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика силабус Шульженко Ю.М. 2022
22 бакалавр 035 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика 2 курс РНП Ю.М. Шульженко 2022
23 бакалавр 035.04 Філологія Вступ до мовознавства ПЗ О. В. Фадєєва 2019
24 бакалавр 035.04 Філологія Вступ до мовознавства СР О. В. Фадєєва 2019
25 бакалавр 035.04 Філологія Вступ до перекладознавства СЗ О. В. Фадєєва 2018
26 бакалавр 035.04 Філологія Германсъкi мови та лiтератури (переклад включно) РНП О.О. Пономаренко 2020
27 бакалавр 035.04 Філологія Германські проблеми перекладу РНП Т.В. Чрділелі 2021
28 бакалавр 035.04 Філологія Граматичнi проблеми перекладу РНП Т. В. Чрділелі 2020
29 бакалавр 035.04 Філологія Граматичні проблеми перекладу НП Т.В. Чрділелі 2021
30 бакалавр 035.04 Філологія Граматичні основи перекладу РНП І.В. Кучеренко 2021
31 бакалавр 035.04 Філологія Граматичні проблеми перекладу НП Т. В. Чрділелі 2020
32 бакалавр 035.04 Філологія Граматичні проблеми перекладу силабус Т.В. Чірділелі 2021
33 бакалавр 035.04 Філологія Граматичні проблеми перекладу ПЗ Т. В. Чрділелі 2018
34 бакалавр 035.04 Філологія Історія англійської мови НП Ю.О. Артеменко 2020
35 бакалавр 035.04 Філологія Історія англійської мови РНП Ю. О. Артеменко 2020
36 бакалавр 035.04 Філологія Історія зарубіжної літератури СР Ю. М. Шульженко 2020
37 бакалавр 035.04 Філологія Історія основної іноземної мови НП Ю. А. Артеменко 2020
38 бакалавр 035.04 Філологія Історія основної іноземної мови РНП Ю. О. Артеменко 2020
39 бакалавр 035.04 Філологія Історія основної іноземної мови ПЗ Ю. О. Артеменко 2020
40 бакалавр 035.04 Філологія Комп"ютерні системи перекладу РНП Ю. О. Артеменко 2020
41 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу силабус Ю. О. Артеменко 2021
42 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу НП І. С. Ануріна 2018
43 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу НП Ю. О. Артеменко 2020
44 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу РНП І. С. Ануріна 2018
45 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу ЛР І. С. Ануріна 2018
46 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу ЛР Ю.О. Артеменко 2021
47 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу ЛР Ю.О. Артеменко 2021
48 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу СР Ю. О. Артеменко 2021
49 бакалавр 035.04 Філологія Комп’ютерні системи перекладу СР Ю. О. Артеменко 2021
50 бакалавр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії німецької мови НП А.В. Шишко 2022
51 бакалавр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії німецької мови силабус А.В. Шишко 2022
52 бакалавр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії німецької мови РНП А.В. Шишко 2022
53 бакалавр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова) РНП Ю. О. Артеменко 2020
54 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови інші Ю. М. Шульженко 2022
55 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови РНП Ю.М. Шульженко 2021
56 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови силабус Ю.М. Шульженко 2021
57 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови НП Ю. М. Шульженко 2020
58 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови НП Ю.М. Шульженко 2021
59 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови силабус Ю. М. Шульженко 2022
60 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови РНП Ю. М. Шульженко 2022
61 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови ПЗ Ю. М. Шульженко 2022
62 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови СЗ Ю. М. Шульженко 2018
63 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови СР Ю. М. Шульженко 2018
64 бакалавр 035.04 Філологія Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови СР Ю. М. Шульженко 2022
65 бакалавр 035.04 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн НП Ю.М. Шульженко 2021
66 бакалавр 035.04 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн РНП Ю.М. Шульженко 2021
67 бакалавр 035.04 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн НП Ю. М. Шульженко 2020
68 бакалавр 035.04 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн РНП Ю. М. Шульженко 2020
69 бакалавр 035.04 Філологія Література англійськомовних і німецькомовних країн(2-3 курс) РНП Ю. М. Шульженко 2022
70 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн силабус Ю.М. Шульженко 2021
71 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн силабус Ю. М. Шульженко 2022
72 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн СЗ Ю. М. Шульженко 2021
73 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн СЗ Ю. М. Шульженко 2021
74 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн СР Ю. М. Шульженко 2021
75 бакалавр 035.04 Філологія Література англомовних та німецькомовних країн КП(КР) Ю. М. Шульженко 2021
76 бакалавр 035.04 Філологія Методологія і організація перекладознавчих досліджень ПЗ Ю. О. Артеменко 2022
77 бакалавр 035.04 Філологія Міжкультурна комунікація НП Ю. О. Артеменкоо 2020
78 бакалавр 035.04 Філологія Міжкультурна комунікація РНП Ю. О. Артеменко 2020
79 бакалавр 035.04 Філологія Міжкультурна комунікація РНП Ю. О. Артеменко 2020
80 бакалавр 035.04 Філологія Основи усного перекладу РНП Т. В. Чрділелі 2020
81 бакалавр 035.04 Філологія Основи мовленнєвої комунікації НП О. В. Фадєєва 2020
82 бакалавр 035.04 Філологія Основи мовленнєвої комунікації РНП О. В. Фадєєва 2020
83 бакалавр 035.04 Філологія Основи наукових досліджень НП Ю. О. Артеменко 2018
84 бакалавр 035.04 Філологія Основи наукових досліджень силабус Ю.О. Артеменко 2021
85 бакалавр 035.04 Філологія Основи наукових досліджень РНП Ю. О. Артеменко 2018
86 бакалавр 035.04 Філологія Основи наукових досліджень ПЗ Ю. О. Артеменко 2018
87 бакалавр 035.04 Філологія Основи наукових досліджень СР Ю. О. Артеменко 2021
88 бакалавр 035.04 Філологія Основи усного перекладу НП Т. В. Чрділелі 2020
89 бакалавр 035.04 Філологія Основи усного перекладу НП Т.В. Чрділелі 2021
90 бакалавр 035.04 Філологія Основи усного перекладу РНП Т.В. Чрділелі 2021
91 бакалавр 035.04 Філологія Основи усного перекладу ПЗ Т.В. Чрділелі 2018
92 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Ю.М. Шульенко 2021
93 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Ю.М. Шульженко 2021
94 бакалавр 035.04 Філологія Основна iноземна мова: практична граматика РНП О. В. Фадеєва 2020
95 бакалавр 035.04 Філологія Основна iноземна мова: практична граматика РНП О.О. Пономаренко 2021
96 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Н.В. Кожемяченко 2021
97 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання і розмовний практикум силабус Ю.М. Шульженко 2021
98 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання і розмовний практикум силабус Ю. М. Шульженко 2022
99 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум (частина 2) ПЗ Н. В. Кожемяченко 2019
100 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум НП Ю. М. Шульженко 2018
101 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум НП Н. В. Кожемяченко 2020
102 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Н. В. Кожемяченко 2018
103 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Ю. М. Шульженко 2020
104 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум СР Ю. М. Шульженко 2018
105 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум (частина 1) ПЗ Ю. М. Шульженко 2019
106 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум (частина 2) ПЗ Ю. М. Шульженко 2019
107 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум(4 курс) РНП Ю. М. Шульженко 2022
108 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: практична граматика НП О. О. Пономаренко 2020
109 бакалавр 035.04 Філологія Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови СР Ю. О. Артеменко 2018
110 бакалавр 035.04 Філологія Переклад фахових TeKcTiB з ocнoBHoi iноземноi мови РНП О. О. Пономаренко 2020
111 бакалавр 035.04 Філологія Переклад фахових текстів з основної іноземної мов НП О.О. Пономаренко 2021
112 бакалавр 035.04 Філологія Переклад фахових текстів з основної іноземної мови НП О. О. Пономаренко 2020
113 бакалавр 035.04 Філологія Переклад фахових текстів з основної іноземної мови силабус О.О. Пономаренко 2021
114 бакалавр 035.04 Філологія Переклад фахових текстів з основної іноземної мови РНП О.О. Пономаренко 2021
115 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна граматика основної іноземної мови та української мов силабус О.О. Пономаренко 2021
116 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна граматика основної іноземної та української мов НП О.О. Понамаренко 2021
117 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна граматика основної іноземної та української мов ПЗ Ю. О. Артеменко 2019
118 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна граматика основної іноземної та українької мов РНП О.О. Пономаренко 2021
119 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної мови та української мов силабус Т.В. Чірділелі 2021
120 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов НП Т. В. Чрділелі 2018
121 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов НП Т.В. Чрділелі 2021
122 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов РНП Т. В. Чрділелі 2018
123 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов РНП Т.В. Чрділелі 2021
124 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов ПЗ Т. В. Чрділелі 2019
125 бакалавр 035.04 Філологія Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов СР Т. В. Чрділелі 2019
126 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови РНП Н.В. Кожемяченко 2021
127 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з англійської мови РНП Н. В. Кожемяченко 2018
128 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови НП Н. В. Кожемяченко 2018
129 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови НП О. В. Фадєєва 2020
130 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови силабус Н.В. Кожемяченко 2021
131 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови силабус О.О. Пономаренко 2021
132 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови РНП Т. В. Чрділелі 2018
133 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови РНП Н. В. Кожемяченко 2020
134 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови РНП О.О. Пономаренко 2021
135 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови ПЗ Н. В. Кожемяченко 2018
136 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови ПЗ Т. В. Чрділелі 2021
137 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови ПЗ Т. В. Чрділелі 2021
138 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови СР Т. В. Чрділелі 2019
139 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови (частина 2) ПЗ Н. В. Кожемяченко 2019
140 бакалавр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови (частина 2) ПЗ О. В. Фадєєва 2020
141 бакалавр 035.04 Філологія Практична курс англійської мови: фонетика РНП Ю.О. Артеменко 2021
142 бакалавр 035.04 Філологія Практична курс англійської мови: фонетика РНП Ю.О. Артеменко 2022
143 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум НП Ю.М. Шульженко 2021
144 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум РНП Н.В. Кожемяченко 2021
145 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) РНП І. В. Кучеренко 2020
146 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс німецької мови і перекладу НП І.В. Кучеренко 2021
147 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс ангійської мови:граматика РНП О.О. Пономаренко 2021
148 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови:граматика силабус О.О. Пономаренко 2021
149 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови : аналітичне читання та розмовний практикум РНП Н. В. Кожемяченко 2021
150 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум силабус Н.В. Кожемяченко 2021
151 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум силабус Н.В. Кожемяченко 2021
152 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум НП Н.В. Кожемяченко 2020
153 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум ПЗ Н. В. Кожемяченко 2021
154 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум СР Н. В. Кожемяченко 2021
155 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум СР Н. В. Кожемяченкo 2021
156 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум(3й курс) силабус Ю. М. Шульженко 2022
157 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика НП О.О. Пономаренко
Ю.М. Шульженко
2021
158 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика силабус Ю.М. Шульженко 2021
159 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика силабус Ю. М. Шульженко 2022
160 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика ПЗ Ю. М. Шульженко 2021
161 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика СР Ю. М. Шульженко 2021
162 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика (частина II) ПЗ Ю. М. Шульженко 2021
163 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: граматика(2й курс) РНП Ю. М. Шульженко 2022
164 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: раматика РНП Ю.М. Шульженко 2021
165 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика НП Ю. О. Артеменко 2020
166 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика НП Ю.О. Артеменко 2021
167 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика силабус Ю.О. Артеменко 2021
168 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика силабус Ю.О. Артеменко 2022
169 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика РНП Ю.О. Артеменко 2021
170 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика ПЗ Ю. О. Артеменко
Ю. М. Шульженко
2021
171 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика ПЗ Ю. О. Артеменко 2022
172 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика СР Ю. О. Артеменко 2022
173 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс англійської мови: фонетика СР Ю. О. Артеменко 2022
174 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої iноземноi мови i перекладу (нім.мова) РНП I. В. Кучеренко 2019
175 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мви і перекладу (німецька мова) РНП А. В. Шишко 2020
176 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови (німецька) силабус А.В. Шишко 2021
177 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова) НП І.В. Кучеренко 2020
178 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німеуька мова) силабус А.В. Шишко 2021
179 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) НП І.В. Кучеренко 2019
180 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) силабус І.В. Кучеренко 2021
181 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) ПЗ А. В. Шишко 2019
182 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) СР І. В. Кучеренко 2018
183 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) СР А. В. Шишко 2019
184 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька мова) КП(КР) А. В. Шишко 2018
185 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс іноземної мови: аналітичне читання та розмовний практикум(3й курс) РНП Ю. М. Шульженко 2022
186 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс німецької мови і перекладу силабус А.В. Шишко 2021
187 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс німецької мови і перекладу силабус І.В. Кучеренко 2021
188 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс німецької мови і перекладу ПЗ І. В. Кучеренко 2021
189 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курс німецької мови і перекладу СР І. В. Кучеренко 2021
190 бакалавр 035.04 Філологія Практичний курсанглійської мови: фонетика НП Ю.О. Артеменко 2022
191 бакалавр 035.04 Філологія Стилістика основної іноземної мови НП О.В. Фадєєва 2019
192 бакалавр 035.04 Філологія Стилістика основної іноземної мови силабус Ю.О. Артеменко 2021
193 бакалавр 035.04 Філологія Стилістика основної іноземної мови РНП О.В. Фадєєва 2019
194 бакалавр 035.04 Філологія Стилістика основної іноземної мови ПЗ О. В. Фадєєва 2019
195 бакалавр 035.04 Філологія Теорія і методи дискурс-аналізу РНП Т. В. Чрдіделі 2022
196 бакалавр 035.04 Філологія Теорія перекладу СР Ю. О. Артеменко 2018
197 бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська система Кр Л. П. Шаповал 2021
KrNU © 2022