Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для магістрів

Кафедра менеджменту


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Спеціальність Дисципліна Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр 073 Менеджмент Бізнес-планування інноваційних проектів СР Г. М. Дорожкіна 2018
2 магістр 073 Менеджмент Бізнес-планування інноваційних проектів Кр Г. М. Дорожкіна,
Л. М. Сакун
2018
3 магістр 073 Менеджмент Ділове адміністрування (Менеджмент організацій) СР М.М. Хоменко,
Л.М. Хоменко
2019
4 магістр 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності КП(КР) Г. М. Дорожкіна 2019
5 магістр 073 Менеджмент Проектний менеджмент та міжнародні проекти ПЗ М.М. Хоменко,
Л.М. Хоменко
2019
6 магістр 073 Менеджмент Проектний менеджмент та міжнародні проекти СР М.М. Хоменко,
Л.М. Хоменко
2019
7 магістр 073 Менеджмент Психологія управління ПЗ А. Б. Почтовюк,
В. В. Семеніхіна
2018
8 магістр 073 Менеджмент Управління експортно-імпортними операціями Кр Г. М. Дорожкіна,
Л .М. Сакун
2018
9 магістр 073 Менеджмент,
281 Публічне управління та адміністрування
Управління інвестиційною діяльністю ПЗ Л. М. Сакун 2018
10 магістр 073 Менеджмент,
281 Публічне управління та адміністрування
Управління інвестиційною діяльністю СР Л. М. Сакун 2018
11 магістр 281 Публічне управління та адміністрування Бізнес-планування та створення стартапів ПЗ Л. М. Сакун,
Г. М. Дорожкіна
2018
12 магістр 281 Публічне управління та адміністрування Бізнес-планування та створення стартапів СР Л. М. Сакун,
Г. М. Дорожкіна
2018
13 магістр 281 Публічне управління та адміністрування Маркетинговий менеджмент ПЗ Г. М. Дорожкіна 2018
14 магістр 281 Публічне управління та адміністрування Прикладна статистика ПЗ К. П. Мажаренко 2018
15 магістр 281 Публічне управління та адміністрування Прикладна статистика СР К.П. Мажаренко 2018
KrNU © 2020