Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для магістрів

Кафедра перекладу


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Спеціальність Дисципліна Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр 035 Філологія Комунікативні стратегії англійської мови НП Артеменко Ю.О. 2022
2 магістр 035 Філологія Комунікативні стратегії англійської мови РНП Ю.О. Артеменко 2022
3 магістр 035 Філологія Сучасні інформаційні технології у перекладі НП Артеменко Ю.О. 2022
4 магістр 035 Філологія Сучасні інформацйні технології у перекладі РНП Ю.О. Артеменко 2022
5 магістр 035 Філологія Теорія і методи дискурс-аналізу НП Чірділелі Т.В. 2022
6 магістр 035 Філологія Теорія і методи дискурс- аналізу РНП Т.В. Чірділелі 2022
7 магістр 035 Філологія Теорія і методи дискурс-аналізу силабус Чрділелі Т. В. 2022
8 магістр 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) РНП Ю. О. Артеменко 2020
9 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу НП Ю. О. Артеменко 2020
10 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу НП Ю.О. Артеменко 2021
11 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу інші Ю. О. Артеменко 2021
12 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу силабус Ю.О. Артеменко 2021
13 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу РНП Ю.О. Артеменко 2021
14 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу СР Ю. О. Артеменко 2021
15 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу СР Ю. О. Артеменко 2021
16 магістр 035.04 Філологія Загальна теорія перекладу СР Ю. О. Артеменко 2021
17 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії німецької мови ПЗ А. В. Шишко 2022
18 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії німецької мови СР А. В. Шишко 2022
19 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова) НП Ю. О. Артеменко 2020
20 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійська мова) ПЗ Ю. О. Артеменко 2021
21 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійська мова) ПЗ Ю. О. Артеменко 2021
22 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійська мова) СР Ю. О. Артеменко 2021
23 магістр 035.04 Філологія Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійська мова) СР Ю. О. Артеменко 2021
24 магістр 035.04 Філологія Літератури країн, мови яких вивчаються НП К. Л. Сізова 2018
25 магістр 035.04 Філологія Літератури країн, мови яких вивчаються РНП К. Л. Сізова 2018
26 магістр 035.04 Філологія Магістерські роботи НП Т. В. Чрділелі,
Ю. О. Артеменко
2019
27 магістр 035.04 Філологія Методика викладання германських мов та перекладу НП А.В. Шишко 2021
28 магістр 035.04 Філологія Методика викладання германських мов і перекладу інші А.В. Шишко 2022
29 магістр 035.04 Філологія Методика викладання германських мов і перекладу РНП А.В. Шишко 2022
30 магістр 035.04 Філологія Методологія і організація перекладознавчих досліджень інші Ю. О. Артеменко 2022
31 магістр 035.04 Філологія Методологія і організація перекладознавчих досліджень СР Ю. О. Артеменко 2022
32 магістр 035.04 Філологія Практика пекрекладу з англійської мови силабус Т.В.Чрділелі 2021
33 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з англійської мови НП Т.В. Чрділелі 2021
34 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з німецької мови НП І.В. Кучеренко 2021
35 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з англійської мови ПЗ Т. В. Чрділелі 2022
36 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з німецької мови РНП І.В. Кучеренко 2021
37 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з німецької мови ПЗ І. В. Кучеренко 2021
38 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з німецької мови СР І. В. Кучеренко 2021
39 магістр 035.04 Філологія Практика перекладу з основної іноземної мови РНП Т.В. Чрділелі 2021
40 магістр 035.04 Філологія Сучасна література країн, мови яких вивчаються НП К.Л. Сізова 2022
41 магістр 035.04 Філологія Сучасна література країн, мови яких вивчаються РНП К.Л. Сізова 2022
42 магістр 035.04 Філологія Сучасна література країн,мови яких вивчаються силабус 2022
KrNU © 2022