Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

011 Науки про освіту


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ППФ Робоча програма практичної підготовки і стажування інші Л. В. Герасименко 2018
KrNU © 2020