Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

014.11 Середня освіта (Фізична культура)


для бакалаврів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини силабус О. І. Антонова 2021
2 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини НП О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
3 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини РНП О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
4 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини ПЗ О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
5 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини СР О. І. антонова,
Б. О. Луценко
2020
6 бакалавр ЗЛФК Безпека життєдіяльності та охорона праці НП О. І. Губачов 2021
7 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності та охорона праці НП О.І. Губачов 2021
8 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності та охорона праці силабус О. І. Губачов 2021
9 магістр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності та охорона праці РНП О.І. Губачов 2021
10 бакалавр ЗЛФК Безпека життєдіяльності та хорона праці РНП О. І. Губачов 2021
11 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
12 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. І. Губачов 2020
13 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ О. І. Губачов
С. В. Сукач
В. С. Бахарев
Д. В. Рєзнік
Ю. М Бредун
2020
14 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка силабус О.І. Антонова 2021
15 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка ПЗ О. І. Антонова,
А. В. Пасенко
2020
16 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка СР О. І. Антонова,
А. В. Пасенко
2020
17 бакалавр ЗЛФК Біохімія силабус О. І. Антонова 2021
18 бакалавр ЗЛФК Біохімія ПЗ О.І. Антонова 2021
19 бакалавр ЗЛФК Біохімія СР О.І. Антонова 2021
20 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни РНП О.І. Антонова 2020
21 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни ПЗ О. І. Антонова 2020
22 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни ЛР О. І. Антонова 2020
23 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни СР О. І. Антонова 2020
24 бакалавр ЗЛФК Гімнастика та методи її викладання(частина 1) ПЗ О. О. Біліченко 2022
25 бакалавр ЗЛФК Гімнастика та методика викладання НП О. О. Біліченко 2022
26 бакалавр ЗЛФК Гімнастика та методика її викладання РНП О. О. Біліченко 2022
27 бакалавр ЗЛФК Гімнастика та методика її викладання ПЗ О. О. Біліченко 2022
28 бакалавр ІВМ Елементарана та комп’ютерна математика РНП В.П. Черненко 2019
29 бакалавр ЗЛФК Загальна та педагогічна психологія НП О.С. Кущ 2021
30 бакалавр ЗЛФК Загальна та педагогічна психологія НП О. С. Кущ 2021
31 бакалавр ЗЛФК Загальна та педагогічна психологія РНП О.С. Кущ 2021
32 бакалавр ЗЛФК Загальна та педагогічна психологія СЗ О. С. Кущ 2022
33 бакалавр ЗЛФК Загальна та педагогічна психологія СР О. С. Кущ 2022
34 бакалавр ЗЛФК Загальна теорія здоров’я (загальна та педагогічна валеологія) СР Т. І. Лошицька 2022
35 бакалавр ЗЛФК Інклюзивне фізичне виховання школярів силабус К. В. Решетнікова 2021
36 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова РНП О. В. Кондрашова 2022
37 бакалавр АІС Інформатика НП Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2022
38 бакалавр АІС Інформатика силабус Н. В. Рилова 2022
39 бакалавр АІС Інформатика РНП Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2022
40 бакалавр АІС Інформатика СР Т. В. Горлова 2021
41 бакалавр АІС Інформатика ( частина 2) ЛР Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2021
42 бакалавр АІС Інформатика (частина 1) ЛР Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2021
43 бакалавр ЗЛФК Історія фізичної культури РНП Т. І. Лошицька 2022
44 бакалавр ЗЛФК Історія фізичної культури СР Т. І. Лошицька 2019
45 бакалавр ЗЛФК Легка атлетика та методика ії викладання РНП М. П.Севрюк,
В. М. Козлова
2022
46 бакалавр ЗЛФК Методика викладання рухливих ігор і забав РНП Т. І. Лошицька 2022
47 бакалавр ЗЛФК Методика позаурочної фізкультурно-оздоровчої роботи РНП О. С. скирта,
Т. І. Лошицька
2023
48 бакалавр ЗЛФК Навчальний посібник інші О. І. Антонова 2019
49 бакалавр ЗЛФК Нові технології у фізичному вихованні РНП Т. І. Лошицька 2023
50 бакалавр ЗЛФК Оздоровчий фітнес РНП С.О.Сорокіна 2022
51 бакалавр ЗЛФК Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів РНП О. О. Біліченко 2022
52 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя РНП М.П. Севрюк 2021
53 бакалавр ЗЛФК Основи масажу РНП С.О. Сорокіна 2022
54 бакалавр ЗЛФК Основи медичних знань НП О.І. Антонова 2022
55 бакалавр ЗЛФК Основи медичних знань ПЗ О.І. Антонова 2022
56 бакалавр ЗЛФК Основи медичних знань СР О.І. Антонова 2022
57 бакалавр ЗЛФК Основи наукових досліджень у фізичному вихованні РНП О.С. Скирта 2022
58 бакалавр ЗЛФК Основи практичної діяльності вчителя фізичної культури РНП О. О. Біліченко
О. С. Скирта
2022
59 бакалавр ЗЛФК Основи професійної термінології РНП О. О. Біліченко 2022
60 бакалавр ЗЛФК Пcихологія спорту СЗ О. С. Кущ 2020
61 бакалавр ЗЛФК Пcихологія, психологія здоров’я СЗ О. С. Кущ 2020
62 бакалавр ЗЛФК Педагогічна валеологія РНП Т. І. Лошицька 2022
63 бакалавр ЗЛФК Плавання та методика його викладання РНП О. О. Біліченко 2023
64 бакалавр ЗЛФК Псилологія спорту НП О. С. Кущ 2022
65 бакалавр ЗЛФК Психологія спорту НП О. С. Кущ 2020
66 бакалавр ЗЛФК Психологія спорту РНП О. С. Кущ 2022
67 бакалавр ЗЛФК Психологія спорту РНП О. С. Кущ 2020
68 бакалавр ЗЛФК Психологія спорту СЗ О. С. Кущ 2020
69 бакалавр ЗЛФК Рекреація у фізичній культурі школярів РНП О.О. Біліченко 2022
70 бакалавр ЗЛФК Спортивні ігри та методика їх викладання РНП Т. І. Лошицька 2021
71 бакалавр ЗЛФК Спортивні ігри та методика їх викладання ПЗ Т. І. Лошицька
А. О. Кравченко
2022
72 бакалавр ЗЛФК Спортивно-педагогічне вдосконалення РНП О. С. Скирта,
Т. І. Лошицька,
О. О.Біліченко
2022
73 бакалавр ЗЛФК Теорія і методика фізичного виховання ПЗ Т.І. Лошицька 2022
74 бакалавр ЗЛФК Теорія та методика фізичного виховання школярів РНП Т. І. Лошицька 2022
75 бакалавр ГНКМ Українська мова ( за професійним спрямування) СР В. В. Шабуніна,
О. М. Тур
2022
76 бакалавр ГНКМ Українська мова ( за професійним спрямуванням) СЗ В. В. Шабуніна,
О. М. Тур
2022
77 бакалавр ГНКМ Українська мова (за професійним спрямуванням) НП В.В. Шабуніна
О. М. Тур
2022
78 бакалавр ГНКМ Українська мова (за професійним спрямуванням) РНП В.В. Шабуніна
О.М. Тур
2022
79 бакалавр ЗЛФК Фізична реабілітація НП О. І. Антонова 2020
80 бакалавр ЗЛФК Фізична реабілітація РНП О. І. Антонова 2020
81 бакалавр ЗЛФК Фізична реабілітація ПЗ О. І. Антонова 2020
82 бакалавр ЗЛФК Фізична реабілітація СР О. І. Антонова 2020
83 бакалавр ЗЛФК Фізичне виховання різних груп населення РНП О. О. Біліченко 2022
84 бакалавр ППФ Філософія РНП Г. Ф. Москалик 2021
KrNU © 2023