Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

015 Професійна освіта


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 аспірант ППФ Методологія і логіка наукових досліджень ПЗ С. А. Федоренко 2018
2 аспірант ППФ Педагогіка вищої школи СР Л. В. Герасименко 2019
3 аспірант ППФ Планування та організація навчально-виховного процесу у вищій школі СЗ О. І. Беспарточна 2019
KrNU © 2020