Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ГНКМ Архівна система об’єктів соціокультурної діяльності НП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
2 бакалавр ГНКМ Архівна система об’єктів соціокультурної діяльності РНП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
3 бакалавр ГНКМ Документаційне забезпечення соціокультурної діяльності НП В. І. Саранча 2019
4 бакалавр ГНКМ Документаційне забезпечення соціокультурної діяльності РНП В. І. Саранча 2019
5 бакалавр ГНКМ Іміджелогія та іміджмейкінг НП В. І. Саранча 2018
6 бакалавр ГНКМ Іміджелогія та іміджмейкінг РНП В. І. Саранча 2018
7 бакалавр ГНКМ Іміджелогія та іміджмейкінг СЗ В. І. Саранча 2019
8 бакалавр ГНКМ Іміджелогія та іміджмейкінг СР В. І. Саранча 2019
9 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Кондрашова 2018
10 бакалавр ФВС Іноземна мова» (англійська) РНП О. В. Кондрашова,
М. В. Бігдан
2018
11 бакалавр ГНКМ Історія соціокультурної діяльності НП Л. В. Бутко 2018
12 бакалавр ГНКМ Історія соціокультурної діяльності РНП Л. В. Бутко 2018
13 бакалавр ГНКМ Комунікологія НП В. В.Шабуніна 2018
14 бакалавр ГНКМ Комунікологія інші В. В. Шабуніна 2019
15 бакалавр ГНКМ Комунікологія РНП В. В.Шабуніна 2018
16 бакалавр ГНКМ Комунікологія ПЗ В. В. Шабуніна 2018
17 бакалавр ГНКМ Комунікологія СЗ В. В. Шабуніна 2018
18 бакалавр ГНКМ Комунікологія СР В. В. Шабуніна 2018
19 бакалавр ГНКМ Концепція професійного спрямування НП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
20 бакалавр ГНКМ Концепція професійного спрямування РНП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
21 бакалавр ГНКМ Культура мови НП В. В. Шабуніна 2018
22 бакалавр ГНКМ Культура мови РНП В. В.Шабуніна 2018
23 бакалавр ГНКМ Культурологія НП Д. П. Василенко 2018
24 бакалавр ГНКМ Культурологія РНП Д. П. Василенко 2018
25 бакалавр ГНКМ Менеджмент у сфері культури КП(КР) Л. В. Бутко 2018
26 бакалавр ГНКМ Організація культурно-дозвіллєвої діяльності РНП В. В. Шабуніна 2019
27 бакалавр ГНКМ Організація культурно-дозвіллєвої діяльності СР В. В. Шабуніна 2019
28 бакалавр ГНКМ Організація культурнодозвіллєвої діяльності НП В. В. Шабуніна 2019
29 бакалавр ГНКМ Основи журналістики НП Л. В. Бутко 2019
30 бакалавр ГНКМ Основи журналістики РНП Л. В. Бутко 2019
31 бакалавр ГНКМ Основи культурної політики СР В. І. Саранча 2018
32 бакалавр ГНКМ Основи науково-дослідної роботи НП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
33 бакалавр ГНКМ Основи науково-дослідної роботи РНП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
34 бакалавр ГНКМ Правові основи діяльності у сфері культури НП В. В. Шабуніна 2018
35 бакалавр ГНКМ Правові основи діяльності у сфері культури РНП В. В. Шабуніна 2018
36 бакалавр ГНКМ Правові основи діяльності у сфері культури СР В. В. Шабуніна 2018
37 бакалавр ГНКМ Соціокультурна робота за рубежем НП В. В. Шабуніна 2019
38 бакалавр ГНКМ Соціокультурна робота за рубежем інші В. В. Шабуніна 2019
39 бакалавр ГНКМ Соціокультурна робота за рубежем РНП В. В. Шабуніна 2019
40 бакалавр ГНКМ Соціокультурна робота за рубежем СР В. В. Шабуніна 2019
KrNU © 2020