Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

051 Економіка


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика НП Т.А. Набок 2019
2 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика РНП Т.А. Набок 2019
3 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика СР Т. А. Набок,
Г. В. Славко
2020
4 бакалавр ОіФ Гроші та кредит ПЗ Л. П. Шаповал 2019
5 бакалавр ОіФ Гроші та кредит СР Л. П. Шаповал 2019
6 бакалавр ЕК Економічна безпека підприємства НП Н.Є. Гришко 2018
7 бакалавр ЕК Економічна безпека підприємства РНП Н.Є. Гришко 2018
8 бакалавр ЕК Економічна безпека підприємства ПЗ Н. Є. Гришко 2018
9 бакалавр ЕК Економічна безпека підприємства СР Н. Є. Гришко 2018
10 бакалавр ЕК Економічна безпека підприємства Кр Н. Є. Гришко 2018
11 бакалавр МН Інформаційні системи та технології ЛР А. Б. Почтовюк,
В. В. Семеніхіна
2018
12 бакалавр ЕК Методика викладання економічних дисциплін ПЗ В. І. Маслак,
Л. Г. Шатова
2018
13 бакалавр ЕК Методика викладання економічних дисциплін СР В. І. Маслак,
Л. Г. Шатова
2018
14 бакалавр ЕК Методика викладання економічних дисциплін Кр В. І. Маслак,
Л. Г. Шатова
2018
15 бакалавр БАМТ Міжнародна економіка ПЗ І. М. Труніна,
Н. С. Різниченко
2017
16 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка НП Л. М. Крот 2018
17 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка РНП Л. М. Крот 2018
18 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка КП(КР) Л. М. Крот 2018
19 бакалавр ОіФ Основи аналізу господарської діяльності ПЗ Є. В. Олійник 2018
20 бакалавр ОіФ Основи аналізу господарської діяльності СР Є.В.Олійник 2018
21 бакалавр ЕК Основи наукових досліджень ПЗ В. І. Маслак,
Л. Г. Шатова
2018
22 бакалавр МН Основи наукових досліджень СЗ Л.М. Сакун 2018
23 бакалавр МН Основи наукових досліджень СР Л. М. Сакун 2018
24 бакалавр ЕК Основи наукових досліджень СР В. І. Маслак,
2018
25 бакалавр ЕК Основи наукових досліджень Кр В. І. Маслак,
Л. Г. Шатова
2018
26 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності ПЗ Н. Є. Гришко 2018
27 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності СР Н. Є. Гришко 2018
28 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності КП(КР) Н. Є. Гришко 2018
29 бакалавр ЕК Потенціал і розвиток підприємства КП(КР) Н. Є .Гришко,
С. В. Іщенко,
О. І. Маслак
2020
30 бакалавр ТІДП Правознавство ПЗ В.М. Прилипко 2017
31 бакалавр ТІДП Правознавство Кр В.М. Прилипко 2017
32 бакалавр ЕК Проектний аналіз НП Н.Є. Гришко 2018
33 бакалавр ЕК Проектний аналіз РНП Н.Є. Гришко 2018
34 бакалавр ЕК Проектний аналіз СР Н. Є. Гришко 2018
35 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей і математична статистика НП Н. Г. Кирилаха 2019
36 магістр ФВС Українсько-англійський словник-мінімум інші В. В. Перевознюк,
М. В. Бігдан
2019
37 бакалавр ЕК Управління витратами НП Н.Є. Гришко 2018
38 бакалавр ЕК Управління витратами РНП Н.Є. Гришко 2018
39 бакалавр ЕК Управління витратами ПЗ Н. Є. Гришко 2018
40 бакалавр ЕК Управління витратами СР Н. Є. Гришко 2018
41 бакалавр ЕК Управління витратами Кр Н. Є. Гришко 2018
42 бакалавр ЕК Управління комерційною діяльністю підприємств ПЗ Н. Є. Гришко 2018
43 бакалавр ЕК Управління комерційною діяльністю підприємств Кр Н. Є. Гришко 2018
44 бакалавр ЕК Управління комерційною діяльністю підприємства НП Н.Є. Гришко 2018
45 бакалавр ЕК Управління комерційною діяльністю підприємства РНП Н.Є. Гришко 2018
46 бакалавр ЕК Ціноутворення НП О. І. Маслак,
Ю. В. Шевчук
2019
47 бакалавр ЕК Ціноутворення РНП О.І. Маслак,
Ю.В. Шевчук
2019
KrNU © 2020