Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

071 Облік і оподаткування


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ОіФ Аналіз діяльності суб’єктів господарювання НП О. І. Авраменко 2019
2 бакалавр ОіФ Аналіз діяльності суб’єктів господарювання РНП О. І. Авраменко 2019
3 бакалавр ОіФ Аудит у зарубіжних країнах ПЗ О. І. Авраменко 2019
4 бакалавр ОіФ Аудит у зарубіжних країнах СР О. І. Авраменко 2019
5 бакалавр ОіФ Аудит у зарубіжних країнах Кр О. І. Авраменко 2019
6 бакалавр ОіФ Бухгалтерський облік (загальна теорія) СР Р. М. Циган,
С. В. Дідур
2019
7 бакалавр ОіФ Бухгалтерський облік (загальна теорія) Кр Р. М. Циган,
С.В. Дідур
2019
8 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А. Набок 2018
9 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2018
10 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика СР Т. А. Набок,
Г. В. Славко
2020
11 бакалавр ОіФ Гроші та кредит ПЗ Л. П. Шаповал 2019
12 бакалавр ОіФ Гроші та кредит СР Л. П. Шаповал 2019
13 магістр ОіФ Екологічний облік і аудит НП О. І. Авраменко 2018
14 бакалавр ОіФ Звітність підприємств НП О. В. Онищенко 2019
15 бакалавр ОіФ Звітність підприємств РНП О. В. Онищенко 2019
16 бакалавр АІС Інформатика ЛР Т. В. Горлова 2019
17 бакалавр АІС Інформатика СР Т. В. Горлова 2019
18 бакалавр МН Інформаційні системи та технології ЛР А. Б. Почтовюк,
В. В. Семеніхіна
2018
19 бакалавр БАМТ Міжнародна економіка ПЗ І. М. Труніна,
Н. С. Різниченко
2017
20 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка НП Л. М. Крот 2018
21 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка РНП Л. М. Крот 2018
22 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка КП(КР) Л. М. Крот 2018
23 бакалавр ОіФ Облік і звітність в оподаткуванні Кр О. В. Онищенко 2018
24 бакалавр ОіФ Оптимізаційні методи та моделі НП І. В. Ткаченко 2019
25 бакалавр ОіФ Основи аналізу господарської діяльності ПЗ Є. В. Олійник 2018
26 бакалавр МН Основи наукових досліджень СЗ Л.М. Сакун 2018
27 бакалавр МН Основи наукових досліджень СР Л. М. Сакун 2018
28 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності ПЗ Н. Є. Гришко 2018
29 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності СР Н. Є. Гришко 2018
30 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності КП(КР) Н. Є. Гришко 2018
31 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей і математична статистика НП Н. Г. Кирилаха 2019
32 магістр ФВС Українсько-англійський словник-мінімум інші В. В. Перевознюк,
М. В. Бігдан
2019
KrNU © 2020