Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ОіФ Банківська система НП Л. П. Шаповал 2019
2 бакалавр ОіФ Банківська система РНП Л.П. Шаповал 2019
3 магістр ОіФ Банківський менеджмент НП Л. М. Крот 2019
4 бакалавр ОіФ Банківський менеджмент НП Л. М. Крот 2019
5 бакалавр ОіФ Банківський менеджмент РНП Л. М. Крот 2018
6 магістр ОіФ Банківський менеджмент Кр Л. М. Крот,
Л. П. Шаповал
2019
7 магістр ОіФ Банківський менеджмент Кр Л. М. Крот,
Л. П. Шаповал
2019
8 бакалавр ОіФ Банківські операції НП Л. П. Шаповал 2019
9 бакалавр ОіФ Банківські операції РНП Л. П. Шаповал 2019
10 бакалавр ОіФ Банківські операції Кр Л. П. Шаповал 2018
11 бакалавр ОіФ Бюджетна система КП(КР) В. І. Глухова 2018
12 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика НП Т.А. Набок 2019
13 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика РНП Т.А. Набок 2019
14 бакалавр ІВМ Вища та прикладна математика СР Т. А. Набок,
Г. В. Славко
2020
15 бакалавр ОіФ Вступ до фаху (навчальна практика) НП Л. М. Крот 2019
16 бакалавр ОіФ Вступ до фаху (навчальна практика) РНП Л. М. Крот 2019
17 бакалавр ОіФ Гроші та кредит ПЗ Л. П. Шаповал 2019
18 бакалавр ОіФ Гроші та кредит СР Л. П. Шаповал 2019
19 бакалавр ОіФ Гроші та кредит КП(КР) Л. П. Шаповал 2018
20 магістр ОіФ Державний фінансовий менеджмент НП В. І. Глухова 2018
21 магістр ОіФ Державний фінансовий менеджмент РНП В. І. Глухова 2018
22 бакалавр ОіФ Інформаційні системи і технології у фінансах СР Р. Г. Сніщенко 2018
23 бакалавр МН Інформаційні системи та технології ЛР А. Б. Почтовюк,
В. В. Семеніхіна
2018
24 бакалавр ОіФ Корпоративні фінанси ПЗ Л. М. Хоменко 2019
25 бакалавр ОіФ Корпоративні фінанси СР Л. М. Хоменко 2019
26 бакалавр БАМТ Міжнародна економіка ПЗ І. М. Труніна,
Н. С. Різниченко
2017
27 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка НП Л. М. Крот 2018
28 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка РНП Л. М. Крот 2018
29 бакалавр ОіФ Мікроекономіка та макроекономіка КП(КР) Л. М. Крот 2018
30 бакалавр ОіФ Місцеві фінанси Кр В. І. Глухова 2018
31 бакалавр ОіФ Оптимізаційні методи та моделі НП І. В. Ткаченко 2019
32 бакалавр ОіФ Основи аналізу господарської діяльності ПЗ Є. В. Олійник 2018
33 бакалавр МН Основи наукових досліджень СЗ Л.М. Сакун 2018
34 бакалавр МН Основи наукових досліджень СР Л. М. Сакун 2018
35 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності ПЗ Н. Є. Гришко 2018
36 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності СР Н. Є. Гришко 2018
37 бакалавр ЕК Основи підприємницької діяльності КП(КР) Н. Є. Гришко 2018
38 бакалавр ОіФ Соціальне страхування НП Л. П. Шаповал 2019
39 бакалавр ОіФ Соціальне страхування РНП Л. П. Шаповал 2019
40 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей і математична статистика НП Н. Г. Кирилаха 2019
41 магістр ФВС Українсько-англійський словник-мінімум інші В. В. Перевознюк,
М. В. Бігдан
2019
42 бакалавр ОіФ Фінанси КП(КР) В. І. Глухова 2018
43 бакалавр ОіФ Фінансова діяльність суб’єктів господарювання НП Л. П. Шаповал 2019
44 бакалавр ОіФ Фінансова діяльність суб’єктів господарювання РНП Л. П. Шаповал 2019
45 бакалавр ОіФ Фінансові та грошово-кредитні системи зарубіжних країн НП Л. М. Крот 2019
46 бакалавр ОіФ Фінансові та грошово-кредитні системи зарубіжних країн РНП Л. М. Крот 2019
KrNU © 2020