Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ФВС Українсько-англійський словник-мінімум інші В. В. Перевознюк,
М. В. Бігдан
2019
KrNU © 2020