Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

101 Екологія


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ББ Альтернативна енергетика та біоконверсія ПЗ О. В. Новохатько 2018
2 магістр ББ Альтернативна енергетика та біоконверсія СР О. В. Новохатько 2018
3 магістр ББ Альтернативна енергетика та біоконверсія КП(КР) О. В. Новохатько 2018
4 магістр ББ Біоінформатика в екологічній біотехнології» НП С. В. Дігтяр 2018
5 магістр ББ Біоінформатика в екологічній біотехнології РНП С.В. Дігтяр 2018
6 магістр ББ Біоматеріали та біосенсори НП О.А. Сакун 2018
7 магістр ББ Біоматеріали та біосенсори РНП О.А. Сакун 2018
8 магістр ББ Виконання звіту з переддипломної практики інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
9 магістр ББ Виконання кваліфікаційної роботи магістра інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
10 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
11 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
12 магістр ББ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК ПЗ О. В. Новохатько 2019
13 магістр ББ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК ЛР О. В. Новохатько 2019
14 магістр ББ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК СР О. В. Новохатько 2019
15 бакалавр ОПЦПБ Державна і регіональна екологічна політика та безпека НП Л. А. Бездєнєжних 2019
16 бакалавр ЕБОП Державна і регіональна екологічна політика та безпека РНП Л. А. Бездєнєжних 2019
17 бакалавр ЕБОП Державна і регіональна екологічна політика та безпека СР Л. А. Бездєнєжних 2019
18 бакалавр ЕБОП Державна і регіональна екологічна політика та безпека СР Л. А. Бездєнєжних 2019
19 магістр ЕБОП Екологічне інспектування СР Л. А. Бездєнєжних 2018
20 бакалавр ЕБОП Загальна екологія (та неоекологія) СР Т. М. Алєксєєва 2018
21 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
22 бакалавр ФВС Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
23 бакалавр ФВС Іноземна мова ПЗ Т. В. Дніпровська 2019
24 бакалавр ФВС Іноземна мова за фахом ПЗ Т. В. Дніпровська,
О. В. Кандрашова
2017
25 бакалавр АІС Інформатика та програмування СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
26 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
27 магістр ББ Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
28 магістр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології НП О.В. Новохатько 2018
29 бакалавр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології НП О. В. Новохатько 2019
30 магістр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології РНП О. В. Новохатько 2018
31 магістр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології ПЗ О. В. Новохатько 2019
32 магістр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології СР О. В. Новохатько 2019
33 магістр ББ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології КП(КР) О. В. Новохатько,
А. І. Святенко
2019
34 магістр ББ Нанобіотехнологія та біофармація НП О.В. Мазницька 2018
35 магістр ББ Нанобіотехнологія та біофармація РНП О.В. Мазницька 2018
36 магістр ЕБОП Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності НП А. І. Святенко 2018
37 магістр ЕБОП Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності РНП А. І. Святенко 2018
38 магістр ББ Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність НП О.А. Сакун 2018
39 магістр ББ Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власніст РНП О.А. Сакун 2018
40 бакалавр ЕБОП Основи біогеохімії НП Л. А. Бездєнєжних 2020
41 бакалавр ЕБОП Основи біогеохімії РНП Л. А. Бездєнєжних 2020
42 магістр ББ Програма переддипломної практики студентів 6 курсу НП О.В. Новохатько 2018
43 бакалавр ББ Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища НП О.А. Сакун 2018
44 магістр ББ Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища РНП О.А. Сакун 2018
45 бакалавр ББ Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики ПЗ О. А. Сакун 2019
46 магістр ББ Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції ПЗ О. В. Новохатько 2019
47 магістр ББ Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції СР О. В. Новохатько 2018
KrNU © 2020