Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

113 Прикладна математика


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ІВМ Web-програмування та під-тримка web-застосувань НП А.І. Дерієнко 2018
2 бакалавр ІВМ Web-програмування та підтримка web-застосуваннь РНП А.І. Дерієнко 2018
3 бакалавр ІВМ Аналіз даних та м’які обчислення НП Н. Г. Кирилаха 2019
4 бакалавр ІВМ Аналіз даних та м’які обчислення РНП Н. Г. Кирилаха 2019
5 магістр ІВМ Англійська мова професійно-педагогічного спрямування НП С. І. Почтовюк 2019
6 магістр ІВМ Англійська мова професійно-педагогічного спрямування РНП С. І. Почтовюк 2019
7 бакалавр ІВМ Бази даних та інформаційні системи НП А. І. Дерієнко 2018
8 бакалавр ІВМ Бази даних та інформаційні системи РНП А. І. Дерієнко 2018
9 бакалавр ІВМ Бази даних та інформаційні системи (частина 2) ЛР А.І. Дерієнко,
Т.С. Бриль
2018
10 бакалавр ІВМ Дискретна математика СР А.І. Дерієнко 2018
11 бакалавр ІВМ Диференціальні рівняння (модуль 2) ПЗ Т.А. Набок,
Л.М. Скотнікова
2018
12 бакалавр ІВМ Додаткові розділи математичного аналізу НП О.Б. Кобильська 2018
13 магістр ІВМ Додаткові розділи обчислювальних методів НП О.Б. Кобильська 2018
14 магістр ІВМ Додаткові розділи обчислювальних методів РНП О.Б. Кобильська 2018
15 бакалавр ІВМ Економетрика НП Н.Г. Кирилаха 2018
16 бакалавр ІВМ Економетрика РНП Н.Г. Кирилаха 2018
17 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
18 бакалавр ФВС Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
19 бакалавр ІВМ Інтелектуальні інформаційні системи і проектування штучного інтелекту РГР(Р) Г. В. Славко 2019
20 магістр ІВМ Комп’ютерна вірусологія СР В. П. Ляшенко,
А. В. Заїка
2018
21 бакалавр ІВМ Комп’ютерна графіка та дизайн НП Т. А. Григорова 2019
22 бакалавр ІВМ Комп’ютерна графіка та дизайн РНП Т. А. Григорова 2019
23 бакалавр ІВМ Конфліктно-керовані системи НП Н.Г. Кирилаха 2018
24 бакалавр ІВМ Конфліктно-керовані системи РНП Н.Г. Кирилаха 2018
25 бакалавр ІВМ Конфліктно-керовані системи ЛР І.І. Киба,
В.П. Черненко
2018
26 магістр ІВМ Математична економіка СР Н. Г. Кирилаха 2018
27 магістр ІВМ Математична економіка РГР(Р) Н. Г. Кирилаха 2018
28 магістр ІВМ Математична економіка (модуль 1) ЛР Н. Г. Кирилаха 2018
29 магістр ІВМ Математична економіка (модуль 2) ЛР Н. Г. Кирилаха 2018
30 бакалавр ІВМ Математичний аналіз (модуль 1) СЗ В. П. Ляшенко,
Т. А. Набок
2018
31 бакалавр ІВМ Методи об’єктно-зорієнтованого програмування РНП Григорова Т. А. 2019
32 магістр ІВМ Методи об’єктно-зорієнтованого програмування ЛР Т. А. Григорова,
Д. М. Калініченко
2018
33 магістр ІВМ Методи об’єктно-зорієнтованого програмування СР Т. А. Григорова,
Д. М. Калініченко
2018
34 магістр ІВМ Методи об’єктно-зорієнтованого програмування СР Т. А. Григорова,
Д. М. Калініченко
2018
35 бакалавр ІВМ Методи оптимізації та дослідження операцій КП(КР) А. С. Зінов’єв,
В. П. Черненко
2019
36 бакалавр ІВМ Мови обчислювань та кластерні системи НП Л. П. Максимова 2019
37 бакалавр ІВМ Мови обчислювань та кластерні системи РНП Л. П. Максимова 2019
38 бакалавр ІВМ Моделювання соціально-економічних процесів ПЗ В. П. Черненко 2018
39 бакалавр ІВМ Моделювання соціально-економічних процесів ЛР В. П. Черненко 2019
40 бакалавр ІВМ Обробка зображень та мультимедіа РГР(Р) Т. А. Григорова,
Т. С. Бриль
2018
41 бакалавр ІВМ Обробка зображень та мультимедіа (частина 1) ЛР Т. А. Григорова,
Т. С. Бриль
2018
42 бакалавр ІВМ Обробка зображень та мультимедіа (частина 2) ЛР Т. А. Григорова,
Т. С. Бриль
2018
43 магістр ІВМ Обчислювальні методи у моделюванні природничих та технологічних процесів КП(КР) В. П. Ляшенко,
О. Б. Кобильська
2018
44 магістр ІВМ Обчислювальні методи у моделюванні технологічних і природничих процесів ПЗ В. П. Ляшенко,
О. Б. Кобильська
2018
45 магістр ІВМ Обчислювальні методи у моделюванні технологічних і природничих процесів ЛР О. Б. Кобильська 2018
46 бакалавр ІВМ Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування НП Григорова Т.А. 2018
47 бакалавр ІВМ Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування РНП Т.А. Григорова 2018
48 бакалавр ІВМ Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування ЛР Т. А. Григорова 2019
49 бакалавр ІВМ Основи комп’ютерного моделювання РНП Григорова Т. А. 2019
50 бакалавр ІВМ Основи комп’ютерного моделювання РНП Т. А. Григорова 2019
51 магістр ІВМ Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність НП В.П. Ляшенко 2018
52 магістр ІВМ Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність РНП В. П. Ляшенко 2018
53 бакалавр ІВМ Паралельне програмування та розподілені обчислення НП Л.П. Максимова 2019
54 бакалавр ІВМ Паралельне програмування та розподілені обчислення РНП Л.П. Максимова 2019
55 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики НП В.П. Ляшенко 2018
56 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики РНП В.П. Ляшенко 2018
57 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики ПЗ В. П. Ляшенко,
В. П. Черненко,
О. Б. Кобильська
А. С. Зинов’єв
2020
58 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики ПЗ В. П. Ляшенко,
В. П. Черненко,
О.Б. Кобильська
2018
59 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики СР В. П. Черненко 2019
60 бакалавр ІВМ Рівняння математичної фізики КП(КР) В. П. Ляшенко,
О. Б. Кобильська,
А. С. Зінов’єв
2020
61 магістр ІВМ Спеціалізовані мови програмування РГР(Р) Г. В. Славко 2018
62 магістр ІВМ Спеціалізовані мови програмування КП(КР) Г. В. Славко 2019
63 магістр ІВМ Спецкурс "Прикладне програмування в комп’ютерних мережах" РГР(Р) Т. А. Григорова 2018
64 магістр ІВМ Спецкурс Прикладне програмування в комп’ютерних мережах НП Григорова Т. А. 2019
65 бакалавр ІВМ Спецкурс Прикладне програмування в комп’ютерних мережах РНП Григорова Т. А. 2019
66 магістр ІВМ Сучасні технології програмування НП T. A. Григорова 2019
67 бакалавр ІВМ Сучасні технології програмування РНП Т. А. Григорова 2019
68 магістр ІВМ Сучасні технології програмування СР Т. А. Григорова,
В. П. Черненко
2018
69 магістр ІВМ Сучасні технології програмування (частина 1) ЛР Т. А. Григорова,
В. П. Черненко
2018
70 магістр ІВМ Сучасні технології програмування (частина 2) ЛР Т. А. Григорова,
В. П. Черненко
2018
71 бакалавр ІВМ Теорія інформації та кодування НП В. П. Ляшенко,
Т. С. Бриль
2019
72 бакалавр ІВМ Теорія інформації та кодування РНП В. П. Ляшенко,
Т. С. Бриль
2019
73 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів НП Н. Г. Кирилаха 2019
74 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів РНП Н. Г. Кирилаха 2019
75 магістр ІВМ Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів ЛР Л.М. Скотнікова,
I.І. Киба
2018
76 бакалавр ІВМ Теорія ймовірностей, математична статистика та моделювання випадкових процесів СР Л. М. Скотнікова 2018
77 бакалавр ІВМ Теорія функції комплексної змінної СР В. П. Черненко 2018
78 магістр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення НП Т. А. Григорова 2019
79 бакалавр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення РНП Т. А. Григорова 2019
80 бакалавр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення ПЗ Т. А. Григорова 2018
81 магістр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення ПЗ Т. А. Григорова 2018
82 магістр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення ЛР Т. А. Григорова 2018
83 бакалавр ІВМ Технологія розробки програмного забезпечення СР Т. А. Григорова 2018
KrNU © 2020