Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

122 Комп`ютерні науки


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр АІС Cпецкурс англійської мови РНП М. Г. Дернова 2019
2 магістр АІС Web-сервіси та технології ASP.NET MVC НП Н. В. Рилова 2019
3 магістр АІС Web-сервіси та технології ASP.NET MVC РНП Н. В. Рилова 2019
4 магістр АІС Web-сервіси та технології ASP.NET MVC ЛР І. Г. Оксанич,
О. О. Скриль
2019
5 бакалавр АІС Вступ до спеціальності НП Н. В. Рилова 2018
6 бакалавр АІС Вступ до спеціальності РНП Н. В. Рилова 2018
7 бакалавр АІС Вступ до спеціальності ПЗ Н. В. Рилова 2018
8 бакалавр АІС Вступ до спеціальності СР Н. В. Рилова 2018
9 бакалавр АІС Дискретна математика ПЗ І.Г. Оксанич,
Т.В. Горлова,
С.С. Коваль
2018
10 бакалавр АІС Дискретна математика РГР(Р) І. Г. Оксанич 2019
11 магістр АІС Імітаційне моделювання виробничих процесів НП А. П. Оксанич 2019
12 магістр АІС Імітаційне моделювання виробничих процесів РНП А. П. Оксанич 2019
13 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
14 бакалавр ФВС Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
15 магістр АІС Інтелектуальна власність та патентознавство НП М. Г. Когдась,
В. В. Найда
2019
16 магістр АІС Інтелектуальна власність та патентознавство РНП М. Г. Когдась,БЮbrВ. В. Найда 2019
17 магістр АІС Інтелектуальна власність та патентознавство ПЗ В.В. Найда,
М.Г. Когдась,
І.Г. Оксанич
2018
18 магістр АІС Інтелектуальна власність та патентознавство СР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
19 магістр АІС Інтелектуальна власність та патентознавство РГР(Р) М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
20 бакалавр АІС Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 1) ЛР А. М. Самойлов 2019
21 бакалавр АІС Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 2) ЛР А. М. Самойлов 2019
22 бакалавр АІС Комп’ютерні мережі СР А.М. Самойлов,
І.В. Шевченко
2018
23 бакалавр АІС Математичні методи дослідження операцій ЛР С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
24 бакалавр АІС Математичні методи дослідження операцій РГР(Р) С.С. Коваль,
Н.В. Рилова,
І.Г. Оксанич
2018
25 аспірант ІВМ Математичні методи моделювання в інформаційних технологіях ЛР В. П. Черненко 2019
26 бакалавр ІВМ Математичні методи моделювання в інформаційних технологіях СР В. П. Черненко 2018
27 бакалавр АІС Методи та системи штучного інтелекту НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
28 бакалавр АІС Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів інші І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
29 бакалавр АІС Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів КП(КР) І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
30 магістр АІС Мобільні інформаційні технології ЛР А. П. Оксанич,
І. С. Шаповал
2018
31 магістр АІС Мобільні інформаційні технології ЛР А.П. Оксанич,
І.С. Шаповал,
І.С. Конох
2018
32 магістр АІС Мультиагентні системи НП І. В. Шевченко 2019
33 магістр АІС Мультиагентні системи РНП І. В. Шевченко 2019
34 магістр АІС Мультиагентні системи ЛР І. В. Шевченко,
С. С. Коваль
2019
35 магістр АІС Мультиагентні системи СР І. В. Шевченко 2019
36 магістр АІС Мультиагентні системи та технології підтримки прийняття рішень РГР(Р) І. В. Шевченко 2018
37 магістр АІС Мультиагентні системи та технології підтримки прийняття рішень РГР(Р) І. В. Шевченко 2018
38 магістр АІС Нейронечіткі технології в інформаційних системах НП І. В. Шевченко 2019
39 магістр АІС Нейронечіткі технології в інформаційних системах РНП І. В. Шевченко 2019
40 магістр АІС Нейронечіткі технології в інформаційних системах ЛР І. В. Шевченко 2019
41 магістр АІС Нейронечіткі технології в інформаційних системах СР І. В. Шевченко 2019
42 магістр АІС Нейронечіткі технології в інформаційних системах КП(КР) І. В. Шевченко 2019
43 аспірант АІС Обробка та аналіз даних ЛР А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2018
44 аспірант АІС Обробка та аналіз даних СР А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2018
45 бакалавр АІС Об’єктно-орієнтоване програмування КП(КР) І. Г. Оксанич 2018
46 бакалавр АІС Операційні системи СР А.М. Самойлов
І.В. Шевченко
2018
47 магістр АІС Основи наукових досліджень НП А. П. Оксанич 2019
48 магістр АІС Основи наукових досліджень РНП А. П. Оксанич,
Н. В. Рилова
2019
49 магістр АІС Основи теорії ефективності НП І. А. Луценко 2019
50 магістр АІС Основи теорії ефективності РНП І. А. Луценко, д. т. н., проф., С. С. Коваль 2019
51 магістр АІС Паттерни проектування та інтеграції інформаційних систем НП Н. В. Рилова 2019
52 магістр АІС Паттерни проектування та інтеграції інформаційних систем РНП Н. В. Рилова 2019
53 аспірант АІС Прийняття рішень та оптимізація в інформаційних системах і технологіях (частина 1) ЛР І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
54 аспірант АІС Прийняття рішень та оптимізація в інформаційних системах і технологіях (частина 2) ЛР І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
55 бакалавр АІС Проектування інформаційних систем інші І. Г. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
56 бакалавр АІС Проектування інформаційних систем КП(КР) І.Г. Оксанич,
С.С. Коваль,
Н.В. Рилова,
А.П. Оксанич
2018
57 магістр АІС Розподілені бази даних НП Н. В. Рилова 2019
58 магістр АІС Розподілені бази даних РНП Н. В. Рилова 2019
59 магістр АІС Розподілені бази даних ЛР О. О. Скриль 2019
60 бакалавр АІС Системний аналіз ЛР Н. В. Рилова 2019
61 бакалавр АІС Системний аналіз СР Н. В. Рилова 2019
62 магістр АІС Системні методи прикладних досліджень НП І. Г. Оксанич 2019
63 магістр АІС Системні методи прикладних досліджень РНП І. Г. Оксанич,
Н. В. Рилова
2019
64 магістр АІС Спецкурс англійської мови НП М. Г. Дернова 2019
65 бакалавр АІС Теорія алгоритмів (частина 1) ЛР О. О. Скриль,
Т. В. Горлова
2019
66 бакалавр АІС Технології комп’ютерного проектування СР Н. В. Рилова 2018
67 магістр АІС Технології мобільних додатків НП М. Г. Когдась 2019
68 магістр АІС Технології мобільних додатків РНП М. Г. Когдась 2019
69 магістр АІС Технології мобільних додатків ЛР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
70 магістр АІС Технології обробки природної мови ЛР І. В. Шевченко 2018
71 магістр АІС Технології обробки природної мови ЛР І. В. Шевченко 2018
72 бакалавр АІС Технології розподілених систем та паралельних обчислень ЛР І.Г. Оксанич,
Н.В. Рилова
2018
73 аспірант КІС Хмарні технології як засіб наукових досліджень ЛР А. В. Луговой 2018
74 бакалавр АІС Чисельні методи ЛР С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2018
KrNU © 2020