Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

123 Комп`ютерна інженерія


для бакалаврів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр МБ Mathematical methods of optimization НП V. Dragobetskyi,
V.Kulynych,
S. Shlyk
2022
2 бакалавр КІЕ Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 1) НП О. Г. Славко 2021
3 бакалавр КІЕ Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2021
4 бакалавр КІЕ Алгоритми та методи обчислень силабус В. П. Сидоренко 2022
5 бакалавр КІЕ Алгоритми та методи обчислень силабус В. М. Сидоренко 2021
6 бакалавр ЛДЖ Англiйська мова РНП Т. В.Днiпровська 2022
7 бакалавр ЛДЖ Англійська мова НП Т. В. Дніпровська 2021
8 бакалавр КІЕ Англійська мова НП Т. В. Дніпровська 2021
9 бакалавр КІЕ Англійська мова НП М. Г. Дернова 2020
10 бакалавр КІЕ Англійська мова силабус Т. В. Дніпровська 2022
11 бакалавр ЛДЖ Англійська мова силабус Т. В. Дніпровська 2021
12 бакалавр КІЕ Англійська мова силабус Т. В. Дніпровська 2021
13 бакалавр ЛДЖ Англійська мова ПрСам Т. В. Дніпровська 2022
14 бакалавр ЛДЖ Англійська мова РНП Т. В. Днiпровська 2022
15 бакалавр ЛДЖ Англійська мова РНП Т. В. Дніпровська 2021
16 бакалавр КІЕ Англійська мова РНП Т. В. Дніпровська 2021
17 бакалавр ЛДЖ Англійська мова ПЗ Т. В. Дніпровська 2021
18 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням НП Т. В. Дніпровська 2021
19 бакалавр КІЕ Англійська мова за професійним спрямуванням НП Т. В. Дніпровська 2021
20 бакалавр КІЕ Англійська мова за професійним спрямуванням силабус Т. В. Дніпровська 2022
21 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням силабус Т. В. Дніпровська 2021
22 бакалавр КІЕ Англійська мова за професійним спрямуванням силабус Т. В. Дніпровська 2021
23 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням РНП Т. В. Дніпровська 2021
24 бакалавр КІЕ Англійська мова за професійним спрямуванням РНП Т. В. Дніпровська 2021
25 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням ПЗ Т. В. Дніпровська 2021
26 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням СР М. Г. Дернова 2020
27 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням (ЧАСТИНА 1) ПЗ М. Г. Дернова 2020
28 бакалавр КІЕ Архітектура комп"ютерів силабус А. В. Юдіна 2022
29 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів НП А. Л. Юдіна 2020
30 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів силабус А. Л. Юдіна 2021
31 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів РНП А. Л. Юдіна 2020
32 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів ЛР Ю. В. Зілінський
А. Л. Юдіна
2020
33 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів СР А. Л. Юдіна 2018
34 бакалавр КІЕ Архітектура комп’ютерів КП(КР) Ю. В. Зілінський
А. Л. Юдіна
2018
35 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека РНП Д.В. Рєзнік
С.В. Сукач
2022
36 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека СР Д. В. Рєзнік
О. О. Ченчева
Н. Н. Цибульник
2022
37 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
38 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. І. Губачов 2020
39 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ С. В. Сукач
О. І. Губачов
В. С. Бахарєв
О. О. Ченчева
І. С. Петренко
2020
40 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності,охорона праці та екологічна безпека силабус Д. В. РєзнікО. О.Ченчева 2022
41 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності,охорона праці та екологічна безпека РНП Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О.О. Ченчева
2022
42 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності. охорона праці та екологічна безпека силабус Д.В. Рєзнік
С.В. Сукач
2022
43 бакалавр ІВМ Визначений інтеграл (частина 4) ПЗ В. П. Ляшенко 2021
44 бакалавр ІВМ Вища математика НП В.П.Ляшенко 2021
45 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А. Набок 2019
46 бакалавр КІЕ Вища математика силабус В. П. Ляшенко 2022
47 бакалавр КІЕ Вища математика силабус В. П. Ляшенко 2021
48 бакалавр ІВМ Вища математика РНП В. П. Ляшенко 2022
49 бакалавр ІВМ Вища математика РНП В.П. Ляшенко 2021
50 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2019
51 бакалавр ІВМ Вища математика ПЗ В. П. Ляшенко 2021
52 бакалавр ІВМ Вища математика СР Т. А. Набок 2022
53 бакалавр ІВМ Вища математика І семестр (І модуль) Кр Т. А. Набок 2022
54 бакалавр ІВМ Вища математика ( ІІ семестр) Кр Т. А. Набок 2022
55 бакалавр ІВМ Вища математика ( ІІ семестр) Кр Т. А. Набок 2022
56 бакалавр ІВМ Вища математика за темою «Звичайні диференціальні рівняння та системи» ПЗ В. П. Ляшенко,
Т. А. Набок
2021
57 бакалавр ІВМ Вища математика» за темами: «Числові ряди», «Функціональні та степеневі ряди», «Ряд Фур’є» ПЗ В. П. Ляшенко
Т . А. Набок
2021
58 бакалавр КІЕ Вступ до комп"ютерної інженерії силабус А. Л. Перекрест 2022
59 бакалавр ГНКМ Дiлова украiнська мова та академiчне письмо РНП Л. В. Бутко 2022
60 бакалавр КІЕ Дискретна математика силабус І. Г. Оксанич 2022
61 бакалавр КІЕ Дискретна математика ПЗ І. Г. Оксанич 2022
62 бакалавр КІЕ Дискретна математика ПЗ В. Ю. Бельська 2019
63 бакалавр КІЕ Дискретна математика СР І. Г. Оксанич 2022
64 бакалавр КІЕ Дискретна математика РГР(Р) В. Ю. Бельська
А. Л. Юдіна
2022
65 бакалавр КІЕ Дискретна математика РГР(Р) В. Ю. Бельська
А. Л. Юдіна
2019
66 бакалавр ІВМ Диференціальне числення функцій однієї змінної ПЗ В. П. Ляшенко 2021
67 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо НП Л.В. Бутко 2021
68 бакалавр КІЕ Ділова українська мова та академічне письмо силабус Л. В. Бутко 2022
69 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо силабус Л. В. Бутко 2021
70 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо РНП Л.В. Бутко 2021
71 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо ПЗ Л. В. Бутко 2022
72 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо ПЗ Л. В. Бутко 2021
73 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо СР Л. В. Бутко 2022
74 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо СР Л. В. Бутко 2021
75 бакалавр КІЕ Економіка та управління проектами силабус В. В. Дружиніна 2021
76 бакалавр КІЕ Економіка та управління проєктами НП В. В. Дружиніна 2021
77 бакалавр КІЕ Економіка та управління проєктами силабус В. В. Дружиніна 2022
78 бакалавр КІЕ Економіка та управління проєктами ПЗ В. В. Дружиніна 2022
79 бакалавр КІЕ Електроніка та мікросхемотехніка РНП М. Г. Когдась 2022
80 бакалавр КІЕ Інженерія комп"ютерних систем силабус А. Л. Перекрест 2022
81 бакалавр КІЕ Інженерія комп’ютерних систем силабус А. Л. Перекрест 2021
82 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення НП О.Г. Славко
А.Л. Юдіна
2021
83 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення силабус Д. Г. Мамчур 2022
84 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення силабус О. Г. Славко 2021
85 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення РНП О. Г. Славко
А. Л. Юдіна
2021
86 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення КП(КР) О. Г. Славко 2019
87 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
88 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення (частина 1) ЛР А. Л. Юдіна 2019
89 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2019
90 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення (частина І) СР О. Г. Славко 2020
91 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
92 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
93 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
94 бакалавр КІЕ Інтелектуальний аналіз даних ЛР В. М. Сидоренко 2020
95 бакалавр КІЕ Інтелектуальний аналіз даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
96 магістр КІЕ Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж СР М. І. Гученко
Н. Л. Сохін
2018
97 магістр КІЕ Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж КП(КР) М. І. Гученко
Н. Л. Сохін
2018
98 магістр КІЕ Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 1) ЛР М. І. Гученко
П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2018
99 магістр КІЕ Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 2) ЛР М. І. Гученко
П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2018
100 бакалавр АІС Комп"ютерна електроніка та схемотехніка силабус М. Г. Когдась 2021
101 бакалавр КІЕ Комп"ютерна логіка силабус А. В. Юдіна 2022
102 бакалавр КІЕ Комп"ютерні мережі силабус О. А. Чорна 2022
103 бакалавр АІС Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 1) ЛР А. М. Самойлов 2019
104 бакалавр АІС Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів (частина 2) ЛР А. М. Самойлов 2019
105 бакалавр КІЕ Комп`ютерна логiка РНП А.Л.Юдіна 2022
106 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка НП А. Л. Юдіна 2021
107 бакалавр ЦБГЗ Комп’ютерна логіка НП А. Л. Юдіна 2020
108 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка силабус А. Л. Юдіна 2021
109 бакалавр ЦБГЗ Комп’ютерна логіка РНП А. Л. Юдіна 2020
110 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка СР А. Л. Юдіна 2022
111 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка РГР(Р) А. Л. Юдіна 2022
112 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка КП(КР) А. Л. Юдіна,
Ю. В. Зілінський
2020
113 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський
А. Л. Юдіна
2019
114 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський
А. Л. Юдіна
2022
115 бакалавр КІЕ Комп’ютерна логіка (частина 2) ЛР А. Л. Юдіна 2022
116 бакалавр КІЕ Комп’ютерні мережі силабус О. А. Чорна 2021
117 бакалавр КІЕ Комп’ютерні системи ПЗ О. Г. Славко 2020
118 бакалавр КІЕ Комп’ютерні системи СР О. Г. Славко 2018
119 бакалавр КІЕ Ком’пютерна логіка РНП А. Л. Юдіна 2021
120 магістр КІЕ Мережні інформаційні технології ПЗ А. В. Луговой 2018
121 бакалавр КІЕ Методичні вказівки щодо виконання та оформлення бакалаврських робіт інші О. Г. Славко
О. А. Чорна
Н. Л. Сохін
2021
122 магістр КІЕ Методичні вказівки щодо оформлення випускних кваліфікаційних робіт інші О. Г. Славко 2021
123 бакалавр КІЕ Наскрізна програма практики НП А. Л. Перекрест 2022
124 бакалавр ЦБГЗ Обробка сигналів та зображень НП В. М. Сидоренко 2020
125 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та зображень силабус В. М. Сидоренко 2022
126 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та зображень силабус В. М. Сидоренко 2021
127 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та зображень РНП В. М. Сидоренко 2020
128 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та зображень РГР(Р) Р. С. Цвєнтарний
В. М. Сидоренко
2021
129 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка силабус А. Л. Перекрест 2022
130 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка силабус А. Л. Перекрест 2021
131 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка РНП Ю. В. Зілінський
А.Л. Перекрест
2022
132 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка СР О. Г. Славко
А. Л. Перекрест
2022
133 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка СР О. Г. Славко 2018
134 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський
О. Г. Славко
2018
135 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка (частина 2 ) ЛР Ю. В. Зілінський
О. Г. Славко
А. Л. Перекрест
2022
136 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка (частина 2) ЛР Ю. В. Зілінський
О. Г. Славко
2018
137 бакалавр КІЕ Обчислювальна техніка (частина І ) ЛР Ю. В. Зілінський
О. Г. Славко
А. Л. Перекрест
2022
138 бакалавр КІЕ Організація баз даних НП І. М. Гученко 2020
139 бакалавр КІЕ Організація баз даних силабус Д. Г. Мамчур 2022
140 бакалавр КІЕ Організація баз даних силабус Г. М. Гученко 2021
141 бакалавр КІЕ Організація баз даних РНП М. І. Гученко 2020
142 бакалавр КІЕ Організація баз даних КП(КР) П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
143 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина І) ЛР П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
144 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІV) ЛР Н. Л. Сохін 2021
145 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІІ) ЛР П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
146 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІІІ) ЛР Н. Л. Сохін 2021
147 бакалавр КІЕ Основи аналізу якості програмного забезпечення ЛР О. Г. Славко 2018
148 бакалавр КІЕ Основи аналізу якості програмного забезпечення СР О. Г. Славко 2020
149 бакалавр КІЕ Основи електроніки НП О. О. Юрко 2021
150 бакалавр КІЕ Основи електроніки силабус О. О. Юрко 2022
151 бакалавр КІЕ Основи електроніки силабус О. О. Юрко 2021
152 бакалавр КІЕ Основи електроніки РНП О. О. Юрко 2021
153 бакалавр КІЕ Основи електроніки ЛР О. О. Юрко 2022
154 бакалавр КІЕ Основи електроніки СР О. О. Юрко 2022
155 бакалавр КІЕ Основи електроніки Кр О. О. Юрко 2022
156 бакалавр КІЕ Основи збору та передачі даних НП А. Л. Перекрест 2022
157 бакалавр КІЕ Основи здорового способу життя силабус Т. І. Лошицька 2022
158 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя силабус О.С. Скирта 2021
159 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя РНП Т. I. Лошицъка 2022
160 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя СР Т. І. Лошицька 2022
161 бакалавр КІЕ Основи інтелектуального аналізу даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2018
162 бакалавр КІЕ Основи інтелектуального аналізу даних (частина 1) ЛР В. М. Сидоренко 2018
163 бакалавр КІЕ Основи ІоТ НП А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2022
164 бакалавр КІЕ Основи ІоТ силабус А.Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2022
165 бакалавр КІЕ Основи кіберфізичних систем силабус А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2022
166 бакалавр КІЕ Основи кіберфізичних систем РНП А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2022
167 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення силабус О. А. Чорна 2022
168 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення силабус О. А. Чорна 2021
169 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення СР О. Г. Славко 2018
170 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення РГР(Р) О. Г. Славко 2018
171 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення частина 1 ЛР О. Г. Славко 2021
172 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення частина 2 ЛР О. Г. Славко 2021
173 магістр КІЕ Патентознавство і авторське право ПЗ А. В. Луговой 2018
174 бакалавр КІЕ Патентознавство і методологія наукових досліджень РНП А.В. Луговой 2020
175 бакалавр КІЕ Правове регулювання суспільних відноси в Україні силабус В. М. Прилипко 2022
176 бакалавр КІЕ Правове регулювання суспільних відносин в Україні НП О. А. Хребтова 2021
177 бакалавр КІЕ Правове регулювання суспільних відносин в Україні силабус О. А. Хребтова 2021
178 бакалавр САУЕ Правове регулювання суспільних відносин в Україні РНП А.А. Хребтова 2021
179 бакалавр АІС Прикладне програмування НП Д. Г. Мамчур 2021
180 бакалавр КІЕ Прикладне програмування силабус Д. Г. Мамчур 2022
181 бакалавр КІЕ Прикладне програмування силабус Д. Г. Мамчур 2021
182 бакалавр КІЕ Прикладне програмування РНП Д. Г. Мамчур 2021
183 бакалавр КІЕ Прикладне програмування в комп’ютерних мережах СР О. Г. Славко 2018
184 бакалавр КІЕ Прикладне програмування в комп’ютерних мережах (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2018
185 магістр КІЕ Програма науково-дослідної практики інші А. В. Луговой 2019
186 бакалавр КІЕ Програма та методичні вказівки щодо проходження проектно-технологічної та переддипломної практик інші О. Г. Славко 2021
187 бакалавр КІЕ Програмування силабус Д. Г. Мамчур 2022
188 бакалавр КІЕ Програмування ЛР Д. Г. Мамчур 2022
189 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних (частина І) ЛР Н. Л. Сохін 2021
190 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних (частина ІІ) ЛР Н. Л. Сохін 2021
191 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків НП В. Ю. Бельська 2020
192 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків РНП В. Ю. Бельська 2020
193 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків СР Н. Л. Сохін 2021
194 бакалавр КІЕ Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків РГР(Р) Н. Л. Сохін 2021
195 бакалавр КІЕ Програмування для ОС UNIX НП В. Ю. Бельська 2020
196 бакалавр КІЕ Програмування для ОС UNIX» РНП В. Ю. Бельська 2020
197 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення НП Ю. В. Зілінський 2021
198 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення силабус Ю. В. Зілінський 2022
199 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення силабус Ю. В. Зілінський 2021
200 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення РНП Ю. В. Зілінський 2021
201 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення РНП Ю. В. Зілінський 2020
202 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення СР Ю. В. Зілінський 2020
203 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення КП(КР) Ю. В. Зілінський 2020
204 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення (частина 1) ЛР Ю.В. Зілінський
О.М. Мотолига
2020
205 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення (частина 1) СР Ю.В. Зілінський 2020
206 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення (частина 3) ЛР Ю. В. Зілінський
Р. С. Цвєнтарний
2020
207 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення (чачтина 2) ЛР Ю.В. Зілінський
О.М. Мотолига
2020
208 бакалавр КІЕ Системне програмування НП Ю. В. Зілінський 2021
209 бакалавр КІЕ Системне програмування НП Ю. В. Зілінський 2020
210 бакалавр КІЕ Системне програмування силабус Ю. В. Зілінський 2022
211 бакалавр КІЕ Системне програмування силабус Ю. В. Зілінський 2021
212 бакалавр КІЕ Системне програмування РНП Ю. В. Зілінський 2021
213 бакалавр КІЕ Системне програмування РНП Ю. В. Зілінський 2020
214 бакалавр КІЕ Системне програмування ПЗ Ю. В. Зілінський 2021
215 бакалавр КІЕ Системне програмування СР Ю. В. Зілінський 2021
216 бакалавр КІЕ Системне програмування Частина І ЛР Ю. В. Зілінський
Р. С. Цвєнтарний
2021
217 бакалавр КІЕ Системне програмування Частина ІІ ЛР Ю. В. Зілінський
Р. С. Цвєнтарний
2021
218 бакалавр КІЕ Сучасні операційні системи РНП О.А. Чорна 2020
219 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей і математична статистика НП В. М. Сидоренко 2020
220 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
221 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
222 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2022
223 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика силабус В. М. Сидоренко 2022
224 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика силабус В. М. Сидоренко 2021
225 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика ЛабСам В. М. Сидоренко 2022
226 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика ПЗ В.М. Сидоренко 2022
227 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика РГР(Р) В. М. Сидоренко 2022
228 бакалавр КІЕ Теорія ймовірностей та математична статистика РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
229 бакалавр КІЕ Технології критичної програмної інженерії ЛР О.Г. Славко 2017
230 бакалавр КІЕ Фізика НП О. О. Юрко 2021
231 бакалавр КІЕ Фізика силабус О. О. Юрко 2022
232 бакалавр КІЕ Фізика силабус О. О. Юрко 2021
233 бакалавр КІЕ Фізика РНП О.О. Юрко 2022
234 бакалавр КІЕ Фізика РНП О. О. Юрко 2021
235 бакалавр КІЕ Фізика ПЗ В. О. Мосьпан
О. О. Юрко
2022
236 бакалавр КІЕ Фізика ПЗ В. О. Мосьпан
О. О. Юрко
2021
237 бакалавр КІЕ Фізика ЛР О. О. Юрко 2022
238 бакалавр КІЕ Фізика ЛР О. О. Юрко 2021
239 бакалавр КІЕ Фізика СР О. О. Юрко 2022
240 бакалавр КІЕ Фізика СР О. О. Юрко 2021
241 бакалавр ППФ Філософія силабус Г.Ф. Москалик
Т.М. Плаксій
2022
242 бакалавр ППФ Філософія РНП Г.Ф. Москалик
Т.М. Плаксій
2022
243 бакалавр ППФ Філософія РНП Г. Ф. Москалик
Т. М. Плаксій
2022
244 бакалавр ІВМ «Вища математика» за темою: «Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли» ПЗ В.П. Ляшенко,
Т. А. Набок
2021
KrNU © 2023