Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

123 Комп`ютерна інженерія


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж НП О. Г. Славко 2020
2 магістр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж РНП О. Г. Славко 2020
3 бакалавр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 1) НП О. Г. Славко 2021
4 бакалавр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2021
5 бакалавр КІС Алгоритми та методи обчислень НП В. М. Сидоренко 2019
6 бакалавр КІС Алгоритми та методи обчислень РНП В. М. Сидоренко 2019
7 бакалавр КІС Англійська мова НП М. Г. Дернова 2020
8 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням СР М. Г. Дернова 2020
9 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням (ЧАСТИНА 1) ПЗ М. Г. Дернова 2020
10 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів НП А. Л. Юдіна 2020
11 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів РНП А. Л. Юдіна 2020
12 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів ЛР Ю. В. Зілінський,
А. Л. Юдіна
2020
13 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів СР А. Л. Юдіна 2018
14 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів КП(КР) Ю. В. Зілінський,
А. Л. Юдіна
2018
15 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
16 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. І. Губачов 2020
17 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ С. В. Сукач,
О. І. Губачов,
В. С. Бахарєв,
О. О. Ченчева,
І. С. Петренко
2020
18 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А. Набок 2019
19 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2019
20 бакалавр АІС Дискретна математика НП І. Г. Оксанич 2021
21 бакалавр АІС Дискретна математика РНП І. Г. Оксанич 2021
22 бакалавр КІС Дискретна математика ПЗ В. Ю. Бельська 2019
23 бакалавр КІС Дискретна математика РГР(Р) В. Ю. Бельська,
А. Л. Юдіна
2019
24 магістр КІС Дослідження та аналіз комп’ютерних систем штучного інтелекту СР П. П. Костенко,
А. Л. Юдіна
2018
25 магістр КІС Дослідження та аналіз комп’ютерних систем штучного інтелекту РГР(Р) П.П. Костенко,
А.Л. Юдіна
2018
26 магістр КІС Дослідження та проектування комп’ютерних систем і мереж НП Луговой А.В. 2020
27 магістр КІС Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж РНП А.В. Луговой 2020
28 бакалавр КІС Захист інформації в комп’ютерних системах НП Гученко М.І. 2020
29 бакалавр КІС Захист інформації в комп’ютерних системах РНП М. І. Гученко 2020
30 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення КП(КР) О. Г. Славко 2019
31 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина 1) ЛР А. Л. Юдіна 2019
32 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2019
33 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина І) СР О. Г. Славко 2020
34 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
35 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення» (частина І) СР О. Г. Славко 2020
36 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
37 бакалавр ФВС Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
38 бакалавр КІС Інтелектуальний аналіз даних ЛР В. М. Сидоренко 2020
39 бакалавр КІС Інтелектуальний аналіз даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
40 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж СР М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
41 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж КП(КР) М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
42 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 1) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
43 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
44 магістр КІС Керування розробкою програмних систем СР М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
45 магістр КІС Керування розробкою програмних систем РГР(Р) М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
46 магістр КІС Керування розробкою програмних систем (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
47 магістр КІС Керування розробкою програмних систем (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
48 бакалавр КІС Комп’ютерна графіка НП В. М. Сидоренко 2020
49 бакалавр АІС Комп’ютерна електроніка та схемотехніка НП М. Г. Когдась 2021
50 бакалавр АІС Комп’ютерна електроніка та схемотехніка РНП М. Г. Когдась 2021
51 бакалавр ГЗК Комп’ютерна логіка НП А. Л. Юдіна 2020
52 бакалавр ГЗК Комп’ютерна логіка РНП А. Л. Юдіна 2020
53 бакалавр КІС Комп’ютерна логіка КП(КР) А. Л. Юдіна,
Ю. В. Зілінський
2020
54 бакалавр КІС Комп’ютерні системи ПЗ О. Г. Славко 2020
55 бакалавр КІС Комп’ютерні системи ПЗ О. Г. Славко 2020
56 бакалавр КІС Комп’ютерні системи СР О. Г. Славко 2018
57 магістр КІС Мережні інформаційні технології ПЗ А. В. Луговой 2018
58 магістр КІС Методологія та організація наукових досліджень ПЗ А. А. Луговой 2018
59 бакалавр ГЗК Обробка сигналів та зображень НП В. М. Сидоренко 2020
60 бакалавр КІС Обробка сигналів та зображень РНП В. М. Сидоренко 2020
61 бакалавр КІС Обчислювальна техніка СР О. Г. Славко 2018
62 бакалавр КІС Обчислювальна техніка (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський,
О. Г. Славко
2018
63 бакалавр КІС Обчислювальна техніка (частина 2) ЛР Ю. В. Зілінський,
О. Г. Славко
2018
64 бакалавр КІС Організація баз даних НП І. М. Гученко 2020
65 бакалавр КІС Організація баз даних РНП М. І. Гученко 2020
66 бакалавр КІС Основи аналізу якості програмного забезпечення ЛР О. Г. Славко 2018
67 бакалавр КІС Основи аналізу якості програмного забезпечення СР О. Г. Славко 2020
68 бакалавр КІС Основи аналізу якості програмного забезпечення СР О. Г. Славко 2020
69 бакалавр КІС Основи інтелектуального аналізу даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2018
70 бакалавр КІС Основи інтелектуального аналізу даних (частина 1) ЛР В. М. Сидоренко 2018
71 бакалавр КІС Паралельні та розподілені обчислення СР О. Г. Славко 2018
72 бакалавр КІС Паралельні та розподілені обчислення РГР(Р) О. Г. Славко 2018
73 магістр КІС Патентознавство і авторське право ПЗ А. В. Луговой 2018
74 магістр КІС Патентознавство і методологія наукових досліджень НП А. В. Луговой 2019
75 бакалавр КІС Патентознавство і методологія наукових досліджень РНП А.В. Луговой 2020
76 бакалавр КІС Периферійні пристрої НП Ю. В. Зілінський 2020
77 бакалавр КІС Периферійні пристрої НП Ю. В. Зілінський 2020
78 бакалавр КІС Прикладне програмування в комп’ютерних мережах СР О. Г. Славко 2018
79 бакалавр КІС Прикладне програмування в комп’ютерних мережах (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2018
80 магістр КІС Програма науково-дослідної практики інші А. В. Луговой 2019
81 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків НП В. Ю. Бельська 2020
82 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків РНП В. Ю. Бельська 2020
83 бакалавр КІС Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж (частина 1) ЛР О. Г. Славко 2017
84 бакалавр КІС Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2017
85 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення РНП Ю. В. Зілінський 2020
86 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення СР Зілінський Ю.В. 2020
87 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення КП(КР) Ю. В. Зілінський 2020
88 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 1) ЛР Ю.В. Зілінський,
О.М. Мотолига
2020
89 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 1) СР Ю.В. Зілінський 2020
90 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 3) ЛР Ю. В. Зілінський,
Р. С. Цвєнтарний
2020
91 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (чачтина 2) ЛР Ю.В. Зілінський,
О.М. Мотолига
2020
92 бакалавр КІС Системне програмування НП Ю. В. Зілінський 2020
93 бакалавр КІС Системне програмування РНП Ю. В. Зілінський 2020
94 бакалавр КІС Системне програмування ПЗ Ю. В. Зілінський 2021
95 бакалавр КІС Сучасні операційні системи РНП О.А. Чорна 2020
96 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування НП Гученко М.І. 2020
97 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування РНП М.І.Гученко 2020
98 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування РНП М.І.Гученко 2020
99 бакалавр КІС Теорія ймовірностей НП Сидоренко В. М. 2020
100 бакалавр КІС Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
101 бакалавр КІС Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
102 бакалавр КІС Теорія ймовірностей та математична статистика РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
103 бакалавр КІС Технології критичної програмної інженерії ЛР О.Г. Славко 2017
104 бакалавр КІС Технології критичної програмної інженерії СР О. Г. Славко 2018
105 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем НП А. Л. Юдіна 2020
106 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем РНП А. Л. Юдіна 2020
107 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем КП(КР) О.П. Міхальчук,
А.Л. Юдіна
2020
108 бакалавр КІС «Інженерія програмного забезпечення» (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
KrNU © 2021