Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр АІС Cпецкурс англійської мови РНП М. Г. Дернова 2019
2 магістр АІС Cпецкурс англійської мови ПЗ М. Г. Дернова 2019
3 магістр АІС Cпецкурс англійської мови (частина 1) СР М. Г. Дернова 2019
4 магістр АІС Cпецкурс англійської мови (частина 2) ПЗ М. Г. Дернова 2019
5 магістр АІС Cпецкурс англійської мови (частина 2) СР М. Г. Дернова 2019
6 бакалавр АКІТ Dиконання та оформлення випускної роботи бакалавра інші А. І. Ломонос,
Є. В. Бурдільна,
О. Ф. Кір’янов
2019
7 бакалавр АІС WEB-технології ЛР М. Г. Когдась,
Т. В. Горлова
2018
8 бакалавр САУЕ Автоматизований електропривод СР О. А. Хребтова,
В. О. Мельников
2019
9 бакалавр АКІТ Вбудовані мікроконтролерні системи автоматизації (частина 1) ЛР А. І. Ломонос 2019
10 магістр АКІТ Винахідницька діяльність ПЗ А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко,
І.С. Молодика
2018
11 магістр АКІТ Винахідницька діяльність СР А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко,
І.С. Молодика
2018
12 магістр АКІТ Винахідницька діяльність Кр А.Л. Перекрест,
С.С. Романенко
2018
13 бакалавр ІВМ Вища математика (частина 3) Кр В. П. Черненко,
Т. С. Бриль
2019
14 бакалавр АІС Вступ до спеціальності ЛР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
15 бакалавр АІС Вступ до спеціальності СР М.Г. Когдась,
В.В. Найда,
А.П. Оксанич
2018
16 бакалавр АІС Електроніка та мікросхемотехніка ЛР А.П. Оксанич,
М.Г. Когдась,
С.Є. Притчин
2018
17 бакалавр АІС Електроніка та мікросхемотехніка СР А. П. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
18 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка СР В.О. Огарь 2018
19 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка РГР(Р) В.О. Огарь 2018
20 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка (частина 1) ЛР В. О. Огарь,
А. М. Артеменко,
О. Ю. Лещук
2018
21 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка (частина 1) Кр В.О. Огарь 2018
22 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка (частина 2) ЛР В.О. Огарь,
А.М. Артеменко
2018
23 бакалавр САУЕ Електротехніка та електромеханіка (частина 2) Кр В.О. Огарь
Д.В. Рєзнік
2018
24 бакалавр АКІТ Елементи і пристрої автоматики та систем керування ПЗ А. Л. Перекрест,
В. О. Огарь
2020
25 бакалавр АКІТ Елементи і пристрої автоматики та систем керування СР А. Л. Перексрест,
В. О. Огарь
2020
26 бакалавр АКІТ Елементи та пристрої автоматизованих систем керуванн НП А. Л. Перекрест 2019
27 бакалавр АКІТ Елементи та пристрої автоматизованих систем керування РНП А.Л. Перекрест 2019
28 магістр АКІТ Ефективність та надійність систем управління НП А.І. Ломонос 2019
29 магістр АКІТ Ефективність та надійність систем управління НП А.І. Ломонос 2019
30 магістр АКІТ Ефективність та надійність систем управління РНП А.І. Ломонос 2019
31 магістр АКІТ Ідентифікація технологічних об’єктів РГР(Р) А. Л. Перекрест 2018
32 бакалавр АКІТ Інтелектуальні технології в комп’ютерних системах управління (частина 1) ЛР А. І. Ломонос 2019
33 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи НП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
34 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи РНП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
35 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
36 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
37 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
38 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
39 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
40 магістр АІС Комбіновані інтелектуальні системи (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
41 бакалавр АІС Комп’ютерно-інтрегровані системи (частина 1) ЛР В.В. Найда,
І.С. Конох
2018
42 бакалавр АІС Комп’ютерно-інтрегровані системи (частина 2) ЛР В.В. Найда,
І.С. Конох
2018
43 магістр АІС Методи контролю та випробувань систем керування НП А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
44 бакалавр АІС Методи контролю та випробувань систем керування РНП А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
45 магістр АІС Методи контролю та випробувань систем керування ЛР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
46 магістр АІС Методи контролю та випробувань систем керування СР А. П. Оксанич,
М. Г. Когдась
2019
47 магістр АІС Методи оптимізації процесів керування НП І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
48 магістр АІС Методи оптимізації процесів керування РНП І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
49 магістр АІС Методи оптимізації процесів керування (частина 1) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
50 магістр АІС Методи оптимізації процесів керування (частина 2) ЛР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
51 бакалавр АІС Методи та засоби захисту електрообладнання НП В. В. Найда 2019
52 бакалавр АІС Методи та засоби захисту електрообладнання РНП В. В. Найда 2019
53 бакалавр АІС Методи та засоби захисту електрообладнання ЛР В. В. Найда,
Н. В. Рилова
2019
54 магістр АКІТ Методичні вказівки щодо виконання та оформлення магістерських робіт НП А. І. Ломонос,
І. С. Молодика
2018
55 бакалавр АІС Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів інші І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
56 бакалавр АІС Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів КП(КР) І. Г. Оксанич,
Т. В. Горлова
2019
57 бакалавр АІС Метрологія, технологічні вимірювання та прилади ЛР М. Г. Когдась,
О. Г. Холод,
Т. В. Горлова
2019
58 магістр АІС Обробка та аналіз даних в АСУТП НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
59 магістр АІС Обробка та аналіз даних в АСУТП НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
60 магістр АІС Обробка та аналіз даних в АСУТП РНП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2018
61 бакалавр АКІТ Операційні системи реального часу НП Є. В. Бурдільна 2018
62 бакалавр АКІТ Операційні системи реального часу РНП Є. В. Бурдільна 2018
63 бакалавр АКІТ Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних систем управління ПЗ С. С. Старостін 2018
64 бакалавр АКІТ Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних систем управління ЛР С. С. Старостін 2018
65 бакалавр АКІТ Основи web-базованих технологій ЛР Д.Г. Мамчур,
А.В. Нікітіна
2019
66 магістр АІС Основи наукових досліджень НП І. А. Луценко,
С. С. Коваль
2019
67 магістр АІС Основи наукових досліджень РНП І. А. Луценко,
С. С. Коваль
2019
68 бакалавр АКІТ Основи теорії цифрових автоматів СР А. В. Нікітіна,
О. А. Рєзнік
2019
69 магістр АІС Прикладне моделювання динамічних процесів РГР(Р) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
70 магістр АІС Прикладне моделювання динамічних процесів (частина 1) ЛР І. В. Шевченко,
І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
71 магістр АІС Прикладне моделювання динамічних процесів (частина 2) ЛР І. В. Шевченко,
І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
72 бакалавр АКІТ Програмування систем штучного інтелекту НП Є. В. Бурдільна 2019
73 бакалавр АКІТ Програмування систем штучного інтелекту РНП Є. В. Бурдільна 2019
74 магістр АКІТ Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічним процесом ЛР А.Л. Перекрест,
О.Ф. Кір’янов,
2018
75 магістр АКІТ Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом СР А.Л. Перекрест,
О.Ф. Кір’янов
2018
76 магістр АКІТ Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом КП(КР) А.Л. Перекрест 2018
77 бакалавр АІС Проектування мікроконтролерних систем ЛР В. В. Найда,
М. Г. Дернова
2019
78 магістр АІС Розподілені системи керування НП С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
79 магістр АІС Розподілені системи керування РНП С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
80 магістр АІС Розподілені системи керування ЛР С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
81 магістр АІС Розподілені системи керування СР С. Е. Притчин,
Т. В. Горлова
2019
82 бакалавр АКІТ Розробка людино-машинних інтерфейсів НП Д. Г. Мамчур 2019
83 бакалавр АКІТ Розробка людино-машинних інтерфейсів РНП Д. Г. Мамчур 2019
84 магістр АКІТ Розробка метрологічного забезпечення та нормативна база комп’ютеризованих систем управління СР О. М. Кравець 2019
85 магістр АІС Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП ЛР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
86 магістр АІС Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП ЛР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
87 магістр АІС Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП СР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
88 магістр АІС Системи і технології підтримки прийняття рішень в АСУТП СР І. В. Шевченко,
Н. В. Рилова
2018
89 бакалавр АКІТ Системна інтеграція засобів автоматизації НП Д. Г. Мамчур 2019
90 бакалавр АКІТ Системна інтеграція засобів автоматизації РНП Д. Г. Мамчур 2019
91 магістр АІС Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням НП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
92 магістр АІС Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням РНП А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
93 магістр АІС Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням ЛР А. П. Оксанич,
І. С. Конох
2019
94 магістр АІС Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням СР І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
95 магістр АІС Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням КП(КР) І. С. Конох,
Т. В. Горлова
2019
96 магістр АІС Спецкурс англійської мови НП М. Г. Дернова 2019
97 бакалавр АІС Спецкурс англійської мови (частина 1) ПЗ М.Г. Дернова,
І.С. Конох
2018
98 бакалавр АІС Спецкурс англійської мови (частина 2) ПЗ М.Г. Дернова,
І.С. Конох
2018
99 бакалавр АІС Спецрозділи математики РГР(Р) І.В. Шевченко,
Н.В. Рилова,
С.С. Конох
2018
100 магістр АКІТ Телекомунікаційні засоби комп’ютеризованих систем керування ЛР О. М. Кравець,
І. С. Молодика
2019
101 магістр АКІТ Телекомунікаційні засоби комп’ютеризованих систем керування СР О.М. Кравець,
І. С. Молодика
2019
102 бакалавр АКІТ Теорія автоматичного керування КП(КР) С. А. Сергієнко,
А. В. Нікітіна
2018
103 бакалавр АКІТ Теорія автоматичного керування (частина 2) ПЗ С. А. Сергієнко,
А. В. Нікітіна,
О. А. Хребтова
2018
104 бакалавр АІС Технічні засоби автоматизації ЛР В. В. Найда,
Н. В. Рилова
2018
105 бакалавр АКІТ Технології ідентифікації, програмування та керування (частина 1) ПЗ Г.О. Гаврилець 2018
106 бакалавр АКІТ Технологія ідентифікації, програмування та керування СР Г.О. Гаврилець 2018
107 бакалавр АІС Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів РНП О. Г. Холод 2019
108 бакалавр АІС Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів ЛР О. Г. Холод,
Т. В. Горлова
2019
109 бакалавр АКІТ Цифрова обробка сигналів РГР(Р) А. Л. Перекрест 2020
110 магістр АІС Цифрові методи обробки сигналів та зображень НП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
111 магістр АІС Цифрові методи обробки сигналів та зображень РНП І. В. Шевченко,
Т. В. Горлова
2019
KrNU © 2020