Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ББ Біоінженерія мікроорганізмів НП А. В. Пасенко 2019
2 бакалавр ББ Біоінженерія мікроорганізмів РНП А. В. Пасенко 2019
3 бакалавр ББ Біоінженерія рослин НП А. В. Пасенко 2019
4 бакалавр ББ Біоінженерія рослин РНП А. В. Пасенко 2019
5 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
6 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
7 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв НП О. А. Сакун 2019
8 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв РНП О. А. Сакун 2019
9 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв ПЗ О. А. Сакун 2019
10 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв СР О. А. Сакун 2019
11 бакалавр ББ Економіка та організація біотехнологічних виробництв ПЗ О. В. Новохатько 2019
12 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
13 бакалавр ББ Основи екологічної біотехнології ЛР О.А. Сакун,
А. В. Пасенко
2018
14 бакалавр ТІДП Правознавство ПЗ В.М. Прилипко 2017
15 бакалавр ТІДП Правознавство СР В.М. Прилипко 2017
16 бакалавр ТІДП Правознавство Кр В.М. Прилипко 2017
17 бакалавр ББ Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі (модуль 2 «Устаткування виробництв у галузі») ПЗ О. В. Новохатько,
В. В. Журав
2019
18 бакалавр ББ Технології біорекультивації. Біоремедіація ґрунтового й водного середовищ ПЗ О.А. Сакун 2018
19 бакалавр ББ Технології біорекультивації. Біоремедіаціягрунтового й водного середовищ СР О.А. Сакун,
О. В. Новохатько
2018
KrNU © 2020