Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія


для бакалаврів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр САУЕ Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом ЛР В. В. Ченчевой
В. Ю. Ноженко
2022
2 бакалавр ЕКБ Біоінженерія мікроорганізмів НП А. В. Пасенко 2019
3 бакалавр ЕКБ Біоінженерія мікроорганізмів РНП А. В. Пасенко 2019
4 бакалавр ЕКБ Біоінженерія рослин НП А. В. Пасенко 2019
5 бакалавр ЕКБ Біоінженерія рослин РНП А. В. Пасенко 2019
6 бакалавр ЕКБ Біологія клітини РНП О.А. Сакун 2018
7 бакалавр ЕКБ Біологія клітини з основами імунології НП О.А. Сакун 2019
8 бакалавр ЕКБ Біологія клітини з основами імунології РНП О.А. Сакун 2019
9 бакалавр ЕКБ Біотехнології переробки відходів РНП О.В. Мазницька 2021
10 бакалавр ЕКБ Біотехнологія культур рослин і тварин НП В.В. Никифоров 2021
11 бакалавр ЕКБ Біотехнологія культур рослин і тварин РНП В.В. Никифоров 2021
12 бакалавр ЕКБ Біотехнологія переробки відходів НП О.В. Мазницька 2021
13 бакалавр ЕКБ Біотехнологія переробки відходів силабус О.В. Мазницька 2021
14 бакалавр ЕКБ Біотехнологія переробки відходів СР О. В. Мазницька,
А. В. Пасенко
2022
15 бакалавр ЕКБ Біохімія ПЗ О. О. Никифорова,
А. М. Тіхонова
2020
16 бакалавр ЕКБ Біохімія з основами біосинтезу НП О.В. Мазницька 2021
17 бакалавр ЕКБ Біохімія з основами біосинтезу силабус О.В.Мазницька 2021
18 бакалавр ЕКБ Біохімія з основами біосинтезу силабус О.В. Мазницька 2021
19 бакалавр ЕКБ Біохімія з основами біосинтезу РНП О. В. Мазницька 2021
20 бакалавр ЕКБ Боітехнології рослин і тварин силабус В. В. Никифоров
О.А.Сакун
2021
21 бакалавр ЕКБ Виконання звіту переддипломної практики ПЗ О. В. Новохатько 2022
22 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
23 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
24 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС СР С. П. Лашко 2020
25 бакалавр ЕКБ Генетика НП В. В. Никифоров 2019
26 бакалавр ЕКБ Генетика РНП О.А. Сакун 2019
27 бакалавр ЦБГЗ Графічної робота Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС інші С. П. Лашко 2020
28 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв НП О. А. Сакун 2019
29 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв РНП О. А. Сакун 2019
30 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв ПЗ О. А. Сакун 2019
31 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв СР О. А. Сакун 2019
32 бакалавр ЕКБ Економіка та організація біотехнологічних виробництв силабус О. В. Новохатько 2021
33 бакалавр ЕКБ Економіка та організація біотехнологічних виробництв ПЗ О. В. Новохатько 2019
34 бакалавр ЕКБ Загальна хімія силабус О.В. Новохатько 2021
35 бакалавр ЕКБ Загальна хімія ЛР О. В. Мазницька 2021
36 бакалавр ЕКБ Загальна хімія Частина ІІ ПЗ О. В. Мазницька 2021
37 бакалавр ЕКБ Загальна хімія Частина І ПЗ О. В. Мазницька 2021
38 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
39 бакалавр САУЕ Контроль та керування біотехнологічними процесами ПЗ В. В. Ченчевой
В.Ю. Ноженко
2022
40 бакалавр САУЕ Контроль та керування біотехнологічними процесами ЛР В. В. Ченчевой
В. Ю. Ноженко
2022
41 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія НП О.В. Мазницька 2021
42 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія НП О.В. Мазницька 2019
43 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія силабус О. В. Мазницька 2021
44 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія РНП О.В. Мазницка 2021
45 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія РНП О.В. Мазницька 2019
46 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія ЛР О. В. Мазницька 2021
47 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія СР О. В. Мазницька 2021
48 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія (частина 1) ПЗ О. В. Мазницька 2021
49 бакалавр ЕКБ Неорганічна та органічна хімія (частина 2) ПЗ О. В. Мазницька 2021
50 бакалавр ЕКБ Нормативне забезпечення та проектування біотехнологічних виробництв силабус О.В. Новохатько 2021
51 бакалавр ЕКБ Нормативне забезпечення та проєктування біотехнологічних виробництв СР О. В. Новохатько 2022
52 бакалавр ЕКБ Нормативне забезпечення та проєктування біотехнологічних виробництв КП(КР) О. В. Новохатько 2022
53 бакалавр ЕКБ Огранічна та біологічна хімія РНП О. В. Мазницька 2021
54 бакалавр ЕКБ Органічна та біологічна хімія НП О. В. Мазницька 2021
55 бакалавр ЕКБ Органічна та біологічна хімія силабус О. В. мазницька 2021
56 бакалавр ЕКБ Органічна та біологічна хімія СР О. В. Мазницька 2022
57 бакалавр ЕКБ Основи екологічної біотехнології ЛР О.А. Сакун,
А. В. Пасенко
2018
58 бакалавр ЕКБ Основи цитології та генетики НП В.В. Никифоров 2022
59 бакалавр ЕКБ Основи цитології та генетики силабус В.В. Никифоров
О.А. Сакун
2022
60 бакалавр ЕКБ Основи цитології та генетики РНП В.В. Никифоров 2022
61 бакалавр ФіГЮН Правознавство ПЗ В.М. Прилипко 2017
62 бакалавр ФіГЮН Правознавство СР В.М. Прилипко 2017
63 бакалавр ФіГЮН Правознавство Кр В.М. Прилипко 2017
64 бакалавр ЕКБ Процеси, апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі СР О. В. Новохатько 2022
65 бакалавр ЕКБ Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі (модуль 2 «Устаткування виробництв у галузі») ПЗ О. В. Новохатько,
В. В. Журав
2019
66 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних РНП Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О.О. Ченчева
2021
67 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних НП Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач
О. О. Ченчева
2021
68 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних НП Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О.О. Ченчева
2021
69 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних силабус Д. В. Рєзнік 2021
70 бакалавр ЕКБ Технології біорекультивації. Біоремедіація ґрунтового й водного середовищ ПЗ О.А. Сакун 2018
71 бакалавр ЕКБ Технології біорекультивації. Біоремедіаціягрунтового й водного середовищ СР О.А. Сакун,
О. В. Новохатько
2018
KrNU © 2022