Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

163 Біомедична інженерія


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ЕА Автоматизація пректування медичних систем на ПЛІС СР Д.В. Мосьпан 2018
2 магістр ЕА Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС ЛР Д.В. Мосьпан 2018
3 магістр ЕА Засоби медичної імплантації ЛР Д. В. Кухаренко 2018
4 магістр ЕА Засоби медичної імплантації СР Д. В. Кухаренко,
І. А. Луценко
2018
5 магістр ЕА Зміст і оформлення атестаційної роботи інші Д.В. Мосьпан 2018
6 бакалавр АІС Інформатика та програмування СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
7 магістр ЕА Конструювання біомедичних приладів, апаратів і комплексів ПЗ Д. В. Мосьпан 2018
8 магістр ЕА Конструювання біомедичних приладів, апаратів і комплексів СР Д.В. Мосьпан 2018
9 магістр ЕА Медичнa фізика РГР(Р) Д. В. Кухаренко 2019
10 магістр ЕА Медична фізика СР Д. В. Кухаренко,
І. А. Луценко
2019
11 магістр ЕА Менеджмент та маркетинг в біомедицині РНП Ю.Б. Пінчук 2018
12 бакалавр ЕА Менеджмент та маркетинґ в біомедицині СР Ю. Б. Пінчук 2018
13 бакалавр ЕА Менеджмент та маркетинґ в радіоелектроніці ПЗ Ю. Б. Пінчук 2018
14 бакалавр ЕА Проектування біотехнічних систем ЛР Д. В. Кухаренко 2019
15 магістр ЕА Проектування біотехнічних систем СР Д. В. Кухаренко,
І. А. Луценко
2019
16 бакалавр ЕА Проектування біотехнічних систем КП(КР) Д.В. Кухаренко, Ф.В. Фомовський, О.О. Юрко 2018
17 бакалавр ЕА Проектування біотехнічних систем КП(КР) Д. В. Кухаренко,
Ф. В. Фомовський,
О. О. Юрко
2018
18 бакалавр ЕА Проектування біотехнічних систем КП(КР) Д. В. Кухаренко,
Ф. В. Фомовський,
О. О. Юрко
2018
19 магістр ЕА Проходження науково-педагогічної практики інші О. І. Антонова 2018
20 магістр ЕА Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв ЛР Д.В.Мосьпан 2018
21 магістр ЕА Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв СР Д.В. Мосьпа 2018
22 магістр ЕА Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень РНП Ю.Б. Пінчук 2018
23 бакалавр ЕА Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень ПЗ Ю. Б. Пінчук 2018
24 бакалавр ЕА Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень СР Ю.Б. Пінчук 2018
25 бакалавр ЕА Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень КП(КР) Ю. Б. Пінчук 2018
KrNU © 2020