Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

171 Електроніка


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А. Набок 2019
2 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А.Набок 2018
3 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2019
4 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2018
5 бакалавр ЕА Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах ПЗ Д. В. Кухаренко 2017
6 бакалавр ЕА Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах СР Д. В. Кухаренко 2019
7 бакалавр ЕА Основи завадостійкості електронних пристроїв СР Д. В. Кухаренко 2019
8 бакалавр ЕА Основи нормальної та патологічної фізіології ПЗ О. І. Антонова 2018
9 бакалавр ЕА Основи схемотехніки СР В. О. Мосьпан,
С. В. Саньков
2018
10 бакалавр ЕА Підсилювачі низької частоти та акустичні системи СР Д. В. Кухаренко 2019
11 бакалавр ЕА Програмно-технічні засоби діагностики і оцінка ризику ЛР Д. В. Кухаренко 2017
12 бакалавр ЕА Програмно-технічні засоби діагностики і оцінка ризику СР Д. В. Кухаренко 2017
13 бакалавр ЕА Програмно-технічні засоби діагностики і оцінки ризику ПЗ Д. В. Кухаренко 2017
14 аспірант АІС Публікаційна активність і наукометричні бази даних ПЗ А. П. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2019
15 аспірант АІС Публікаційна активність і наукометричні бази даних СР А. П. Оксанич,
С. С. Коваль,
Н. В. Рилова
2019
16 бакалавр ЕА Системи візуалізації і передачи зображень СР Д. В. Кухаренко 2019
17 бакалавр ЕА Системи візуалізації і передачі зображень ПЗ Д. В. Кухаренко 2017
18 бакалавр ЕА Фі-зичні поля біологічних об’єктів СР І. А. Луценко,
О. І. Антонова
2018
19 бакалавр ЕА Фізичні поля біологічних об’єктів ПЗ І. А. Луценко,
О. І. Антонова
2018
20 бакалавр ЕА Фізичні поля біологічних об’єктів ЛР І. А. Луценко,
О. І. Антонова
2018
21 бакалавр ЕА Фізичні поля біологічних об’єктів РГР(Р) О. І. Антонова 2018
KrNU © 2020