Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

183 Технологія захисту навколишнього середовища


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ЕБОП Екологічне інспектування СР Л. А. Бездєнєжних 2018
2 бакалавр ЕБОП Загальна екологія (та неоекологія) СР Т. М. Алєксєєва 2018
3 магістр ЕБОП Моделювання та прогнозування стану довкілля КП(КР) І. П. Дейна,
Л. А. Бездєнєжних
2020
4 магістр ЕБОП Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності НП А. І. Святенко 2018
5 магістр ЕБОП Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності РНП А. І. Святенко 2018
6 бакалавр ЕБОП Організація природокористування НП Л. А. Бездєнєжних 2020
7 магістр ЕБОП Організація природокористування ПЗ Л. А. Бездєнєжних,
А. І.Святенко
2020
8 магістр ЕБОП Організація прородокористування РНП Л. А. Бездєнєжних 2020
9 магістр ЕБОП Розробка та проектування екологічно-безпечних технологій НП А. І. Святенко 2018
10 магістр ЕБОП Розробка та проектування екологічно-безпечних технологій РНП А. І. Святенко 2018
KrNU © 2020