Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

193 Геодезія та землеустрій


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
2 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
3 бакалавр ГЗК Вступ до спеціальності ПЗ Л. М. Козарь 2018
4 бакалавр ГЗК Вступ до спеціальності СР Л. М. Козарь 2018
5 бакалавр ГЗК Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт ПЗ В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
6 бакалавр ГЗК Геодезія КП(КР) В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
7 бакалавр ГЗК Геодезія (№ 2) РГР(Р) В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
8 бакалавр ГЗК Гідрогеологія ПЗ С. П. Лашко 2018
9 бакалавр ГЗК Гідрогеологія ЛР С. П. Лашко 2018
10 бакалавр ГЗК Гідрогеологія СР С. П. Лашко 2018
11 магістр ГЗК ГІС в кадастрових системах ЛР В. І. Козарь,
Л. М. Козарь
2018
12 магістр ГЗК ГІС в кадастрових системах СР В. І. Козарь,
Л. М. Козарь
2018
13 магістр ГЗК ГІС-моніторинг територій ЛР І. М. Шелковська 2018
14 магістр ГЗК ГІС-моніторинг територій СР І. М. Шелковська 2018
15 магістр ФВС Ділова іноземна мова НП Т.В. Дніпровська 2018
16 магістр ФВС Ділова іноземна мова РНП Т.В. Дніпровська 2018
17 бакалавр ГЗК Землевпорядне креслення РГР(Р) С. П. Лашко 2018
18 магістр ГЗК Землеустрій територій з особливим режимом використання ПЗ І. М. Шелковська 2018
19 магістр ГЗК Землеустрій територій з особливим режимом використання СР І. М. Шелковська 2018
20 магістр ГЗК Землеустрій територій з особливим режимом використання КП(КР) І. М. Шелковська 2018
21 бакалавр АІС Інформатика та програмування СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
22 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
23 магістр ГЗК Інформаційні технології досліджень у землеустрої ЛР В. І. Козарь 2018
24 магістр ГЗК Інформаційні технології досліджень у землеустрої СР В. І. Козарь 2018
25 магістр ГЗК Інформаційні технології досліджень у землеустрої КП(КР) В. І. Козарь 2018
26 бакалавр ГЗК Математична обробка геодезичних вимірів КП(КР) І. М. Шелковська,
П. Б. Міхно
2019
27 бакалавр ГЗК Методичні вказівки щодо навчальної практики з геодезії для студентів II курсу інші В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
28 бакалавр ГЗК Методологія зонування земель ПЗ І. М. Шелковська,
О. А. Мацак
2018
29 магістр ГЗК Методологія зонування земель СР І. М. Шелковська,
О. А. Мацак
2018
30 магістр ГЗК Методологія зонування земель РГР(Р) І. М. Шелковська,
О. А. Мацак
2018
31 магістр ГЗК Методологія кадастру нерухомості ПЗ С. П. Лашко 2018
32 магістр ГЗК Методологія кадастру нерухомості СР С. П. Лашко 2018
33 магістр ГЗК Методологія кадастру нерухомості Кр С. П. Лашко 2018
34 магістр ГЗК Муніципальні ГІС ЛР В. І. Козарь 2018
35 магістр ГЗК Муніципальні ГІС СР В. І. Козарь 2018
36 магістр ГЗК Муніципальні ГІС Кр В. І. Козарь 2018
37 бакалавр ГЗК Планування та забудова поселень ПЗ В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
38 бакалавр ГЗК Планування та забудова поселень КП(КР) В. В. Артамонов,
М. Г. Василенко,
П. Б. Міхно
2018
39 магістр ГЗК Прогнозування та оптимізація в землеустрої ПЗ О. Г. Хохлов,
П. Б. Міхно
2018
40 бакалавр ГЗК Проектування кадастрових баз даних ЛР В. І. Козарь 2019
41 бакалавр ГЗК Проектування кадастрових баз даних СР В. І. Козарь 2019
42 бакалавр ГЗК Проектування кадастрових баз даних Кр В. І. Козарь 2019
43 бакалавр ГЗК Тематична картографія ПЗ С. П. Лашко 2018
KrNU © 2020