Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

227 Фізична терапія, ерготерапія


для бакалаврів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини НП О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
2 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини РНП О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
3 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини ПЗ О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
4 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини ЛР О. І. Антонова,
Б. О. Луценко
2020
5 бакалавр ЗЛФК Анатомія та фізіологія людини СР О. І. антонова,
Б. О. Луценко
2020
6 бакалавр ЗЛФК Апаратура експерементальних біомедичних досліджень РНП О. І.Антонова 2023
7 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності та охорона праці РНП О. О. Ченчева
С. В. Сукач
Д. В. Рєзнік
2023
8 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка РНП О.І. Антонова
А.В. Пасенко
2021
9 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка ПЗ О. І. Антонова,
А. В. Пасенко
2020
10 бакалавр ЗЛФК Біомеханіка СР О. І. Антонова,
А. В. Пасенко
2020
11 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни РНП О.І. Антонова 2020
12 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни ПЗ О. І. Антонова 2020
13 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни ЛР О. І. Антонова 2020
14 бакалавр ЗЛФК Біохімія, екологія з основами гігієни СР О. І. Антонова 2020
15 бакалавр ЗЛФК Іноземна мова силабус Кондрашова О.В. 2022
16 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова силабус Кондрашова О.В. 2022
17 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова силабус О.В. Кондрашова 2022
18 бакалавр АІС Інформатика НП Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2022
19 бакалавр АІС Інформатика силабус Н. В. Рилова 2022
20 бакалавр АІС Інформатика РНП Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2022
21 бакалавр АІС Інформатика СР Т. В. Горлова 2021
22 бакалавр АІС Інформатика ( частина 2) ЛР Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2021
23 бакалавр АІС Інформатика (частина 1) ЛР Н. В. Рилова
Т. В. Горлова
2021
24 бакалавр ЗЛФК Клінічна практика інші О.І. Антонова 2021
25 бакалавр ЗЛФК Клінічна пратика з фізичної терапії та ерготерапії при порпушенні діяльності нервової системи силабус О.І. Антонова 2022
26 бакалавр ЗЛФК Клінічна пратика з фізичної терапії та ерготерапії при порпушенні діяльності опорнорухового апарату силабус О.І. Антонова 2022
27 бакалавр ЗЛФК Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату НП О.С. Кущ 2022
28 бакалавр ЗЛФК Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів НП О.С. Кущ 2022
29 бакалавр ЗЛФК Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату РНП О. С. Кущ 2022
30 бакалавр ЗЛФК Клынычний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату РНП О.С. Кущ 2022
31 бакалавр ЛДЖ Латинська мова та медична термінологія силабус К.Л. Сізова 2022
32 бакалавр ЗЛФК Латинська мова та медична термінологія силабус К.Л. Сізова 2022
33 бакалавр ЗЛФК Наскрізна програма практик інші О. І. Антонова 2022
34 бакалавр ЗЛФК Обстеження ,методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи ПЗ О. І. Антонова 2022
35 бакалавр ЗЛФК Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи НП О. І. Антонова 2022
36 бакалавр ЗЛФК Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату РНП О.С. Кущ 2021
37 бакалавр ЗЛФК Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної системи НП О.С. Кущ 2020
38 бакалавр ЗЛФК Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної системи РНП О.С. Кущ 2020
39 бакалавр ЗЛФК Обстеження, методи оцінки та контрролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату РНП О. С. Кущ 2021
40 бакалавр ЗЛФК Обстеження,методи оцінки та конотролю при порушенні діяльності нервової системи РНП О. І. Антонова 2022
41 бакалавр ЗЛФК Обстеження,методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи СР О. І. Антонова 2022
42 бакалавр ЗЛФК Ознайомча практика інші О.І. Антонова 2020
43 бакалавр ЗЛФК Організація діяльності реабілітаційних закладів НП О. І. Антонова,
Ю. С. Івакіна
2021
44 бакалавр ЗЛФК Організація діяльності реабілітаційних закладів РНП О. І. Антонова,
Ю. С. Івакіна
2021
45 бакалавр ЗЛФК Освнови наукових досліджень НП О. І. Антонова 2022
46 бакалавр ЗЛФК Освнови наукових досліджень НП О. І. Антонова 2022
47 бакалавр ЗЛФК Основи догляду за хворими та інвалідами НП О. І. Антонова 2020
48 бакалавр ЗЛФК Основи догляду за хворими та інвалідами РНП О. І. Антонова 2020
49 бакалавр ЗЛФК Основи догляду за хворими та інвалідами ПЗ О. І. Антонова 2020
50 бакалавр ЗЛФК Основи догляду за хворими та інвалідами СР О. І. Антонова 2020
51 бакалавр ЗЛФК Основи загальної та клінічної патології НП О. І. Антонова 2021
52 бакалавр ЗЛФК Основи загальної та клінічної патології РНП О. І. Антонова 2021
53 бакалавр ЗЛФК Основи загальної та клінічної патології ПЗ О. І. Антонова 2022
54 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя РНП М.П. Севрюк 2021
55 бакалавр ЗЛФК Основи курортології та фізіотерапії НП О, І. Антонова 2021
56 бакалавр ЗЛФК Основи курортології та фізіотерапії РНП О. І. Антонова 2021
57 бакалавр ЗЛФК Основи наукових досліджень РНП О. І. Антонова 2022
58 бакалавр ЗЛФК Основи наукових досліджень ПЗ О.І. Антонова 2022
59 бакалавр ЗЛФК Основи наукових досліджень СР О. І. Антонова 2022
60 бакалавр ЗЛФК Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) НП О. І. Антонова 2022
61 бакалавр ЗЛФК Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) РНП О. І. Антонова 2022
62 бакалавр ЗЛФК Паліативна допомога та фізична і психологічна реабілітація важко хворих НП О. С. Кущ 2020
63 бакалавр ЗЛФК Паліативна допомога та фізична і психологічна реабілітація важко хворих РНП О. С. Кущ 2020
64 бакалавр ЗЛФК Професійна етика, деонтологія та психологія спілкування НП Кущ О.С. 2022
65 бакалавр ЗЛФК Професійна етика, деонтологія та психологія спілкування РНП Кущ О.С. 2022
66 бакалавр ЗЛФК Психологія (загальна та вікова) НП Кущ О.С. 2022
67 бакалавр ЗЛФК Психологія (Загальна та вікова) РНП Кущ. О.С. 2022
68 бакалавр ЗЛФК Психологія здоров"я та клінічна психологія РНП О. С. Кущ 2021
69 бакалавр ЗЛФК Психологія здоров’я та клінічна психологія НП О.С. Кущ 2021
70 бакалавр ЗЛФК Психологія здоров’я та клінічна психологія НП О. С. Кущ 2021
71 бакалавр ЗЛФК Психологія здоров’я та клінічна психологія РНП О.С. Кущ 2021
72 бакалавр ЗЛФК Реабілітаційні технолгії ПЗ О. І. Антонова 2022
73 бакалавр ЗЛФК Реабілітаційні технології НП О. І. Антонова 2022
74 бакалавр ЗЛФК Реабілітаційні технології НП Антонова О.І. 2022
75 бакалавр ЗЛФК Реабілітаційні технології РНП О. І. Антонова 2022
76 бакалавр ГНКМ Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус В.В. Шабуніна
О. М. Тур
2022
77 бакалавр ГНКМ Українська мова (за професійним спрямуванням) РНП В.В. Шабуніна
О.М. Тур
2022
78 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем НП О.С. Кущ 2022
79 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем РНП О.С. Кущ 2022
80 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія в інклюзивних закладах силабус Ю.С. Івакіна 2022
81 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи НП О. І. Антонова 2021
82 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи РНП О. І. Антонова 2021
83 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи СР О. І. Антонова 2022
84 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи КП(КР) О. І. Антонова 2022
85 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи (частина 1) ПЗ О. І. Антонова 2022
86 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи (частина 2) ПЗ О. І. Антонова 2022
87 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату НП О.С. Кущ 2022
88 бакалавр ЗЛФК Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату РНП О.С. Кущ 2022
89 бакалавр ППФ Філософія силабус Г.Ф. Москалик
Т.М. Плаксій
2022
90 бакалавр ППФ Філософія СамСем Г. Ф. Москалик
Т. М. Плаксій
2022
KrNU © 2023