Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

263 Цивільна безпека


для бакалаврів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ОПЦПБ Безпека експлуатації будівель та споруд РНП В.І. Козарь 2019
2 бакалавр ОПЦПБ Безпека експлуатації будівель та споруд РНП В.І. Козарь 2019
3 бакалавр ОПЦПБ Безпека експлуатації будівель та споруд ПЗ В. І. Козарь 2019
4 бакалавр ОПЦПБ Безпека експлуатації будівель та споруд СР В. І. Козарь 2019
5 бакалавр ОПЦПБ Безпека експлуатації будівель та споруд КП(КР) В. І. Козарь 2019
6 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності СР О. І. Губачов 2018
7 бакалавр ОПЦПБ Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд РНП Д. В. Рєзнік,
Н. В. Зачепа,
С. В. Сукач
2019
8 бакалавр ОПЦПБ Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд ПЗ Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач
2020
9 бакалавр ОПЦПБ Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд СР Д. В. Рєзнік,
Н. В. Зачепа
2019
10 бакалавр ОПЦПБ Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд СР Д. В. Рєзнік 2019
11 бакалавр ОПЦПБ Виробнича санітарія ПЗ О. І. Губачов 2018
12 бакалавр ОПЦПБ Виробнича санітарія ЛР О. І. Губачов 2019
13 бакалавр ОПЦПБ Виробнича санітарія СР О. І. Губачов 2018
14 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
15 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
16 бакалавр ОПЦПБ Вступ до спеціальності СР С.В. Сукач 2017
17 бакалавр ОПЦПБ Вступ до спеціальності Кр С. В. Сукач 2018
18 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека ПЗ Д.В. Рєзнік,
С.В. Сукач,
Ю.І. Чеберячко
2019
19 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека ПЗ Д.В. Рєзнік,
С.В. Сукач,
Ю.І. Чеберячко
2019
20 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека ЛР Д.В. Рєзнік,
С.В. Сукач
2019
21 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека ЛР Д.В. Рєзнік,
С.В. Сукач
2019
22 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека СР Д. В. Рєзнік 2019
23 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека СР Д.В. Рєзнік 2019
24 бакалавр ОПЦПБ Електробезпека СР Д. В. Рєзнік 2019
25 бакалавр ОПЦПБ Захист у надзвичайних ситуаціях РНП О. І. Губачов 2019
26 бакалавр АІС Інформатика та програмування СР Т. В. Горлова 2018
27 бакалавр ОПЦПБ Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф НП О. І. Антонова 2019
28 бакалавр ОПЦПБ Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф РНП О. І. Антонова 2019
29 бакалавр ОПЦПБ Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф ПЗ О. І. Антонова 2019
30 бакалавр ОПЦПБ Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф СР О. І. Антонова 2019
31 бакалавр ОПЦПБ Менеджмент і маркетинг в охороні праці ПЗ К. О. Латишев 2019
32 бакалавр БАМТ Менеджмент і маркетинг в охороні праці ПЗ К. О. Латишев 2019
33 бакалавр ОПЦПБ Менеджмент і маркетинг в охороні праці СР К. О. Латишев 2019
34 бакалавр БАМТ Менеджмент і маркетинг в охороні праці СР К. О. Латишев 2019
35 бакалавр ОПЦПБ Міжнародне законодавство з охорони праці в ЄС та в Україні СР Д. В.Рєзнік,
С. В. Сукач
2020
36 бакалавр ОПЦПБ Основи охорони праці ПЗ С. В. Сукач 2015
37 бакалавр ОПЦПБ Основи охорони праці СР С. В. Сукач 2015
38 бакалавр ОПЦПБ Пожежна безпека виробництв (частина 2) ЛР В. П. Колосюк 2019
39 бакалавр ОПЦПБ Пожежна безпека виробництв (частина 2) ПЗ В. П. Колосюк 2019
40 бакалавр ОПЦПБ Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація ПЗ О. І. Губачов,
В. П. Колосюк
2019
41 бакалавр ОПЦПБ Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація ПЗ О. І. Губачов,
В. П. Колосюк
2019
42 бакалавр ОПЦПБ Правові основи охорони праці ПЗ О. І. Губачов 2019
43 бакалавр ОПЦПБ Правові основи охорони праці ПЗ О. І. Губачов 2019
44 бакалавр ОПЦПБ Правові основи охорони праці СР О. І. Губачов 2019
45 бакалавр ТІДП Правознавство ПЗ В.М. Прилипко 2017
46 бакалавр ТІДП Правознавство СР В.М. Прилипко 2017
47 бакалавр ТІДП Правознавство Кр В.М. Прилипко 2017
48 бакалавр ОПЦПБ Програма виробничої практики РНП Сукач С. В. 2018
49 бакалавр ОПЦПБ Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань ПЗ С. В. Сукач,
Ю.І. Чеберячко
2019
50 бакалавр ОПЦПБ Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань СР С. В. Сукач,
Ю. І. Чеберячко
2019
51 бакалавр ОПЦПБ Психологія праці та її безпека РНП О. І. Губачов 2019
52 бакалавр ОПЦПБ Психологія праці та її безпека ПЗ О. І. Губачов 2019
53 бакалавр ОПЦПБ Психологія праці та її безпека СР О. І. Губачов 2019
54 бакалавр ОПЦПБ Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій СР С. В. Сукач 2019
55 бакалавр ОПЦПБ Система контролю небезпечних і шкідливих виробничих факторів ПЗ О. І. Губачов,
С. В. Сукач
2019
56 бакалавр ОПЦПБ Система контролю небезпечних і шкідливих виробничих факторів ЛР О. І. Губачов 2019
57 бакалавр ОПЦПБ Система контролю небезпечних і шкідливих виробничих факторів Кр О. І. Губачов 2018
58 бакалавр ОПЦПБ Соціально-економічні основи охорони праці РНП Д. В. Рєзнік 2019
59 бакалавр ОПЦПБ Соціально-економічні основи охорони праці ПЗ Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач
2020
60 бакалавр ОПЦПБ Соціально-економічні основи охорони праці ПЗ О. І. Губачов 2016
61 бакалавр ОПЦПБ Соціально-економічні основи охорони праці СР Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач
2020
62 бакалавр ОПЦПБ Соціально-економічні основи охорони праці Кр О. І. Губачов 2016
63 бакалавр ОПЦПБ Теоретичні аспекти мікрокліматичних умов виробничих приміщень ПЗ С. В. Сукач 2018
64 бакалавр ОПЦПБ Теорія горіння та вибуху СР В. П. Колосюк 2018
65 бакалавр ОПЦПБ Теорія ризиків і управління ПЗ О. І. Губачов 2017
66 бакалавр ОПЦПБ Теорія ризику і управління СР О. І. Губачов 2017
67 бакалавр ОПЦПБ Управління охороною праці ПЗ С. В. Сукач 2019
68 бакалавр ППФ Філософія РНП Г. О. Лебединська 2019
KrNU © 2020