Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

022 Дизайн


для всіх освітніх ступенів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ГНКМ Графічна реклама в дизайні НП В. В. Осадчий 2018
2 бакалавр ГНКМ Дизайн - проектування НП В.В. Ігнатьєва 2018
3 бакалавр ГНКМ Дизайн - проектування РНП В. В. Ігнатьєва 2018
4 бакалавр ГНКМ Дизайн інтер’єру РНП О. В. Гірська 2018
5 бакалавр ГНКМ Дизайн інтер’єру НП О. В. Гірська 2018
6 бакалавр ГНКМ Дизайн поліграфічної продукціїї РНП О. П. Гуртовий 2018
7 бакалавр ГНКМ Історія дизайну РНП Д. П. Василенко 2018
8 бакалавр ГНКМ Історія дизайну НП Д. П. Василенко 2018
9 бакалавр ГНКМ Кольорознавство НП В. В. Осадчий 2018
10 бакалавр ГНКМ Композиція НП О. В. Гірська 2018
11 бакалавр ГНКМ Композиція РНП О. В. Гірська 2018
12 бакалавр ГНКМ Комп`ютерний дизайн у графіці НП О. П. Гуртовий 2018
13 бакалавр ГНКМ Комп`ютерний дизайн у графіці РНП О.П.Гуртовий 2018
14 бакалавр ГНКМ Комп’ютерний дизайн РНП Т.А. Григорова,
О. В. Гірська
2018
15 бакалавр ГНКМ Комп’ютерний дизайн НП О. В. Гірська 2018
16 бакалавр ГНКМ Комп’ютерні технології в проектуванні середовища НП О. П. Гуртовий 2018
17 бакалавр ГНКМ Комп’ютерні технології в проектуванні середовища РНП О. П. Гуртовий 2018
18 бакалавр ГНКМ Конструювання та матеріали пакувань РНП О. П. Гуртовий 2018
19 бакалавр ГНКМ Конструювання та матеріали пакувань НП О. П. Гуртовий 2018
20 бакалавр ГНКМ Культура українського наукового мовлення РНП Л. В. Бутко 2018
21 бакалавр ГНКМ Культура українського наукового мовлення НП Л. В. Бутко 2018
22 бакалавр ГНКМ Ландшафтне проектування РНП О. А. Мацак 2018
23 бакалавр ГНКМ Ландшафтне проектування НП О. А. Мацак 2018
24 бакалавр ГНКМ Макетевуння та моделювання НП В.В. Ігнатьєва 2018
25 бакалавр ГНКМ Макетування та моделювання РНП В. В. Ігнатьєва 2018
26 бакалавр ГНКМ Матеріалознавство в дизайні РНП О. А. Мацак 2018
27 бакалавр ГНКМ Матеріалознавство в дизайні НП О. А. Мацак 2018
28 бакалавр ГНКМ Нарисна геометрія і перспектива НП І. А. Малякова 2018
29 бакалавр ГНКМ Нарисна геометрія і перспективи РНП І. А. Малякова 2018
30 бакалавр ГНКМ Основи наукових досліджень РНП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
31 бакалавр ГНКМ Основи наукових досліджень НП В. І. Маслак,
Д. П. Василенко
2018
32 бакалавр ГНКМ Основи теорії методики дизайн НП О. В. Гірська 2018
33 бакалавр ГНКМ Основи теорії методики дизайну РНП О. В. Гірська 2018
34 бакалавр ГНКМ Основи фотографії НП В. В. Осадчий 2018
35 бакалавр ГНКМ Основи фотографії РНП В.В. Осадчий 2018
36 бакалавр ГНКМ Проектна (обмірна) практика РНП І. А. Малякова 2018
37 бакалавр ГНКМ Проектна графіка РНП О.П. Гуртовий 2018
38 бакалавр ГНКМ Реклама у графічному дизайні РНП В.В. Осадчий 2018
39 бакалавр ГНКМ Рисунок та живопис РНП В. В. Осадчий 2018
40 бакалавр ГНКМ Рисунок та живопис НП О. П. Гуртовий 2018
41 бакалавр ГНКМ Теорія стилів РНП Д. П. Василенко 2018
42 бакалавр ГНКМ Теорія стилів НП Д. П. Василенко 2018
43 бакалавр ГНКМ Формоутворення та композиція НП В.В. Ігнатьєва 2018
44 бакалавр ГНКМ Формоутворення та композиція РНП В. В. Ігнатьєва 2018
45 бакалавр ГНКМ Шрифти, піктограми і типографіка НП О. В. Гірська 2018
46 бакалавр ГНКМ Шрифти, піктограми і типографіка РНП О. В. Гірська 2018
KrNU © 2020