Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

101 Екологія


для всіх освітніх ступенів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист силабус О. А. Ченчева
С. В. Сукач
Д. В. Рєзнік
2022
2 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. А. Ченчева
С. В. Сукач
Д. В. Рєзнік
2022
3 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ С. В. Сукач
О. І. Губачов
В. С. Бахарєв
О. О. Ченчева
І. С. Петренко
2020
4 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
5 бакалавр ЕКБ Біологія силабус В.В. Никифоров 2022
6 бакалавр ЕКБ Біологія НП О.А. Сакун
В.В. Никифоров
2022
7 бакалавр ЕКБ Біологія РНП О.А. Сакун
В.В. Никифоров
2022
8 бакалавр ЕКБ Біологія СР О.А. Сакун 2022
9 бакалавр ЕКБ Біологія ПЗ О.А. Сакун 2022
10 бакалавр ЕКБ Виробнича практика РНП Т. Є. Ригас В. М. Шмандій 2022
11 бакалавр ЕКБ Виробнича практика УВП В.М. Шмандій
О.В. Харламова
Т.Є. Ригас
2023
12 бакалавр ІВМ Вища математика РНП О.Б. Кобильська 2022
13 бакалавр ІВМ Вища математика силабус О. Б. Кобильська 2022
14 бакалавр ЕКБ Вказівки щодо проходження переддипломної практики інші В. М. Шмандій
О. В. Харламова
Т. Є. Ригас
О. Л. Корцова
2023
15 бакалавр ЕКБ Вступ до спеціальності силабус О.М. Шмандій
О.В. Харламова
2022
16 бакалавр ЕКБ Вступ до спеціальності РНП В. М. Шмандій
О. В. Харламова
2023
17 бакалавр ЕКБ Вступ до спеціальності силабус В. М. Шмандій 2023
18 бакалавр ЕКБ Вступ до спеціальності РНП В.М. Шмандій
О.В. Харламова
Т.Є. Ригас
2022
19 бакалавр ЕКБ Вступ до спеціальності ПЗ В. М. Шмандій
О.В. Харламова
Т. Є. Ригас
2023
20 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС силабус В.І. Козарь
О.М. Клюка
2022
21 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп"ютерна графіка та основи ГІС ЛР В. І. Козарь
О. М. Клюка
2023
22 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп`ютерна графіка та основи ГІС силабус В.І. Козарь 2022
23 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп`ютерна графіка та основи ГІС РНП В.І. Козарь
О.М.Клюка
2022
24 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС НП В.І. Козарь О.М.Клюка 2022
25 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова НП В. В. Шабуніна 2022
26 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова РНП В.В. Шабуніна 2022
27 бакалавр ЕКБ Екологічна безпека силабус В.М. Шмандій
Т.Є. Ригас
2022
28 бакалавр ЕКБ Екологічна безпека РНП В.М. Шмандій
О.В. Харламова
2022
29 бакалавр ЕКБ Екологічна кліматологія РНП В. М. Шмандій
О. В. Харламова
Т.В. Ригас
2022
30 бакалавр ЕКБ Екологічна кліматологія силабус О.В. Харламова 2022
31 бакалавр ЕКБ Екологічна кліматологія ПЗ В. М. Шмандій
О. В. Харламова
Т. Є. Ригас
2023
32 бакалавр ЕКБ Екологічна кліматологія РНП О. В. Харламова 2023
33 бакалавр ЕКБ Екологічна кліматологія силабус О. В. Харламова 2023
34 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія РГРКонт Л. А. Безденежних 2022
35 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія ЛР Л.А. Бездєнєжних 2021
36 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія ПЗ Л. А. Бездєнєжних 2021
37 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія РНП Л.А. Бездєнєжних 2022
38 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія силабус Л. А. Бездєнєжних 2023
39 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія силабус Л. А. Безденежних 2022
40 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія (3,4 семестр) силабус Л. А. Бездєнєжних 2023
41 бакалавр ЕКБ Екологічна хімія(3-4й семестр) РНП Л. А. Бездєнєжних 2023
42 бакалавр ЕКБ Екологічне управління НП І.О. Солошич 2022
43 бакалавр ЕКБ Екологічне управління РНП І. О. Солошич 2022
44 бакалавр ЕКБ Екологічне управління силабус І. О. Солошич 2022
45 бакалавр ЕКБ Екологічне управління (частина 1) ПЗ І. О. Солошич 2022
46 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти галузевої діяльності силабус Т.Є. Ригас 2022
47 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти галузевої діялоності РНП Т.Є Ригас
В. М. Шмандій
О. В. Харламов
2022
48 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти галузевої діяльності ПЗ В.М. Шмандій
О.В. Харламова
Т.Є. Ригас
2022
49 бакалавр ЕКБ Екологічні аспекти галузевої діяльності РНП Т. Є. Ригас
В. М. Шмандій
О.В.Харламова
2023
50 бакалавр ЕКБ Екологія людини силабус Т.Є. Ригас 2022
51 бакалавр ЕКБ Екологія людини РНП Т.Є.Ригас
В.М. Шмандій
2023
52 бакалавр ЕКБ Екологія людини РНП Т. Є. Ригас
В. М. Шмандій
О.В.Харламова
2023
53 бакалавр ЕКБ Загальга екологія ( та неоекологія) РНП І. О. Солошич 2022
54 бакалавр ЕКБ Загальна екологія ( та неоекологія) НП І. О. Солошич 2022
55 бакалавр ЕКБ Загальна екологія ( та неоекологія) частина 2 ПЗ І. О. Солошич 2022
56 бакалавр ЕКБ Загальна екологія ( та неоекологія) частина 1 ПЗ І. О. Солошич 2022
57 бакалавр ЕКБ Загальна екологія (та неоекологія) СР І.О. Солошич 2022
58 бакалавр ЕКБ Загальна екологія (та неоекологія) силабус І.О. Солошич 2022
59 бакалавр ЕКБ Загальна екологія (та неоекологія) частина 1 ЛР І. О. Солошич
О. О. Нікіфорова
2022
60 бакалавр ЕКБ Загальна екологія (та неоекологія) частина 2 ЛР І. О. Солошич 2022
61 бакалавр ЕКБ Загальна хімія силабус О.В. Новохатько
О.В. Мазницька
2022
62 бакалавр ЕКБ Загальна хімія СР О.В. Новохатько 2022
63 бакалавр ЕКБ Загальна хімія ЛР О.В. Мазницька 2022
64 бакалавр ЕКБ Загальна хімія РНП О.В. Новохатько
О.В. Мазницька
2022
65 бакалавр ЕКБ Загальна хімія РНП О. В. Новохатько 2023
66 бакалавр ЕКБ Загальна хімія (частина 1) ПЗ О.В. Мазницька 2022
67 бакалавр ЕКБ Загальна хімія (частина 2) ПЗ О.В. Мазницька 2022
68 бакалавр ЕКБ Заповідна справа РНП Т. Є. Ригас
В. М. Шмандій
О.В.Харламова
2023
69 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова РНП О. В. Кондрашова 2022
70 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова силабус О. В. Кондрашова 2022
71 бакалавр ЕКБ Кваліфікаційна робота бакалавра БакР В.М. Шмандій
О.В. Харламова
Т.Є.Ригас
Л.А. Бездєнєжих
2022
72 бакалавр ЕКБ Методи аналізу в екології РНП Л. А. Бездєнєжних 2023
73 бакалавр ЕКБ Методи аналізу в екології силабус Л. А. Бездєнєжних 2022
74 бакалавр ЕКБ Методи аналізу в екології силабус Л. А. Бездєнєжних 2023
75 бакалавр ЕКБ Методи аналізу в екології РНП Л. А. Бездєнєжних 2022
76 бакалавр ЕКБ Моніторинг довкілля РНП О. Л. Корцова 2022
77 бакалавр ЕКБ Моніторинг довкілля силабус О.В. Корцова 2022
78 бакалавр ЕКБ Навчальна практика інші І. О. Солошич 2022
79 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії СР Л. А. Безденежних 2022
80 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії силабус Л. А. Бездєнєжних 2022
81 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії РНП Л. А. Безденежних 2022
82 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії РНП Л. А. Бездєнєжних 2023
83 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії силабус Л. А. Безденежних 2023
84 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії ЛР Л. А. Бездєнєжних 2020
85 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії ПЗ Л.А. Бездєнєжних 2021
86 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя РНП Т. І. Лошицька 2022
87 бакалавр ЕКБ Основи оцінки впливу на довкілля РНП О.Л. Корцова 2022
88 бакалавр ЕКБ Основи оцінки впливу на довкілля силабус О.В. Корцова 2022
89 бакалавр ЕКБ Переддипломна практика силабус О.В. Харламова 2022
90 бакалавр ЕКБ Переддипломна практика РНП В.М. Шмандій
Т.Є. Ригас
О.В. Харамова
2022
91 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами РНП А. В. Пасенко 2022
92 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами силабус А.В. Пасенко 2022
93 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами СР А. В. Пасенко 2022
94 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами силабус А. В. Пасенко 2022
95 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами ПЗ А.В. Пасенко 2022
96 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами РНП А.В. Пасенко 2022
97 бакалавр ЕКБ Поводження з відходами НП А.В. Пасенко 2022
98 бакалавр ЕКБ Правове регулювання суспільних відносин в Україні РНП В. М. Скрипник
А. Н. Уманська
2022
99 бакалавр ЕКБ Правове регулювання суспільних відносин в Україні НП В. В. Скрипник
А. О. Уманська
2022
100 бакалавр ЕКБ Природоохоронне законодавство та екологічне право силабус О. В. Харламова 2023
101 бакалавр ЕКБ Природоохоронне законодавство та екологічне право РНП В. М. Шмандій
О. В. Харламова
2023
102 бакалавр ЕКБ Програма навчальної практики НП І. О. Солошич 2022
103 бакалавр ЕКБ Програма навчальної практики РНП І. О. Солошич 2022
104 бакалавр ЕКБ Соціальна екологія РНП Т.Є. Ригас
В.М. Шмандій
О.В. Харламова
2022
105 бакалавр ЕКБ Соціальна екологія РНП В. М. Шмандій
О.М. Харламова
2023
106 бакалавр ЕКБ Соціальна екологія ПЗ В. М. Шмандій
О. В. Харламова
Т. Є. Риган
О. Л. Корцова
2023
107 бакалавр ЕКБ Соціальна екологія силабус О.В. Харламова 2022
108 бакалавр ЕКБ Соціальна екологія силабус О. В. Харламова 2023
109 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних НП Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О. О. Ченчева
2021
110 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних силабус Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
І. С. Петренко
2022
111 бакалавр ЕКБ Управління екологічними проектами в соціально-економічних зонах РНП Т.Є. Ригас
В.М. Шмандій
О.В. Харламова
2022
112 бакалавр ЕКБ Управління екологічними проектами в соціально-економічних зонах силабус О. В. Харламова 2023
113 бакалавр ЕКБ Управління екологічними проектами в соціально-економічних зонах силабус О.В. Харламова 2022
114 бакалавр ЕКБ Управління екологічними проектами в соціально-економічних зонах РНП О. В. Харламова 2023
115 бакалавр ЕКБ Урбоекологія ПЗ І. О. Солошич 2022
116 бакалавр ЕКБ Урбоекологія НП І. О. Солошич 2022
117 бакалавр ЕКБ Урбоекологія РНП І. О. Солошич 2022
118 бакалавр ЕКБ Урбоекологія силабус І. О. Солошич 2022
119 бакалавр ЕКБ Фізика РНП М.О. Єлізаров 2022
120 бакалавр ЕКБ Фізика силабус М.О. Єлізаров 2022
121 бакалавр ППФ Філософія силабус Г.Ф. Москалик
Т.М. Плаксій
2022
122 бакалавр ППФ Філософія СамСем Г. Ф. Москалик
Т. М. Плаксій
2022
123 бакалавр ППФ Філософія силабус Г. Ф. Москалик
Т. М. Плаксій
2022
KrNU © 2023