Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

101 Екологія


для всіх освітніх ступенів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ С. В. Сукач,
О. І. Губачов,
В. С. Бахарєв,
О. О. Ченчева,
І. С. Петренко
2020
2 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
3 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. І. Губачов 2020
4 бакалавр ЕКБ Виробнича практика інші О. В. Новохатько 2021
5 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
6 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
7 бакалавр ЦБГЗ Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС СР С. П. Лашко 2020
8 бакалавр ЦБГЗ Графічної робота Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС інші С. П. Лашко 2020
9 бакалавр ЕКБ Державна і регіональна екологічна політика та безпека СР Л. А. Бездєнєжних 2019
10 бакалавр ЦБГЗ Державна і регіональна екологічна політика та безпека НП Л. А. Бездєнєжних 2019
11 бакалавр ЕКБ Державна і регіональна екологічна політика та безпека СР Л. А. Бездєнєжних 2019
12 бакалавр ЕКБ Державна і регіональна екологічна політика та безпека РНП Л. А. Бездєнєжних 2019
13 бакалавр ЕКБ Загальна екологія (та неоекологія) СР Т. М. Алєксєєва 2018
14 бакалавр ЕКБ Загальна хімія Частина ІІ ПЗ О. В. Мазницька 2021
15 бакалавр ЕКБ Загальна хімія Частина І ПЗ О. В. Мазницька 2021
16 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
17 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
18 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова ПЗ Т. В. Дніпровська 2019
19 бакалавр ЛДЖ Іноземна мова за фахом ПЗ Т. В. Дніпровська,
О. В. Кандрашова
2017
20 бакалавр АІС Інформатика та програмування СР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
21 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
22 бакалавр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології НП О. В. Новохатько 2019
23 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії НП Л. А. Бездєнєжних 2020
24 бакалавр ЕКБ Основи біогеохімії РНП Л. А. Бездєнєжних 2020
25 бакалавр ЕКБ Основи оцінки впливу проектованої діяльності на довкілля РНП І. А. Святенко 2020
26 бакалавр ЕКБ Основи оцінки впливу проектованої діяльності на довкілля НП І. А. Святенко 2020
27 бакалавр ЕКБ Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища НП О.А. Сакун 2018
28 бакалавр ЕКБ Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики ПЗ О. А. Сакун 2019
29 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних РНП Д. В. Рєзнік,С. В. Сукач,О. О. Ченчева 2022
30 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних НП Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач
О. О. Ченчева
2021
31 бакалавр ЦБГЗ Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних силабус Д. В. Рєзнік,
С. В. Сукач,
О. О. Ченчева
2022
KrNU © 2022