Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

123 Комп`ютерна інженерія


для всіх освітніх ступенів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 1) НП О. Г. Славко 2021
2 бакалавр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2021
3 бакалавр КІС Алгоритми та методи обчислень РНП В. М. Сидоренко 2019
4 бакалавр КІС Алгоритми та методи обчислень НП В. М. Сидоренко 2019
5 бакалавр КІС Англійська мова НП М. Г. Дернова 2020
6 бакалавр АІС Англійська мова НП М. Г. Дернова 2020
7 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням СР М. Г. Дернова 2020
8 бакалавр АІС Англійська мова за профспрямуванням (ЧАСТИНА 1) ПЗ М. Г. Дернова 2020
9 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів СР А. Л. Юдіна 2018
10 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів КП(КР) Ю. В. Зілінський,
А. Л. Юдіна
2018
11 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів ЛР Ю. В. Зілінський,
А. Л. Юдіна
2020
12 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів НП А. Л. Юдіна 2020
13 бакалавр КІС Архітектура комп’ютерів РНП А. Л. Юдіна 2020
14 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист ПЗ С. В. Сукач,
О. І. Губачов,
В. С. Бахарєв,
О. О. Ченчева,
І. С. Петренко
2020
15 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист НП О. І. Губачов 2020
16 бакалавр ОПЦПБ Безпека життєдіяльності, цивільний захист РНП О. І. Губачов 2020
17 бакалавр ІВМ Вища математика НП Т.А. Набок 2019
18 бакалавр ІВМ Вища математика РНП Т.А. Набок 2019
19 бакалавр КІС Дискретна математика ПЗ В. Ю. Бельська 2019
20 бакалавр КІС Дискретна математика РГР(Р) В. Ю. Бельська,
А. Л. Юдіна
2019
21 бакалавр АІС Дискретна математика НП І. Г. Оксанич 2021
22 бакалавр АІС Дискретна математика РНП І. Г. Оксанич 2021
23 бакалавр АІС Дискретна математика СР І. Г. Оксанич 2021
24 бакалавр АІС Дискретна математика (частина 1) ПЗ І. Г. Оксанич 2021
25 бакалавр АІС Дискретна математика (частина 2) ПЗ І. Г. Оксанич 2021
26 бакалавр КІС Захист інформації в комп’ютерних системах НП М. І. Гученко 2020
27 бакалавр КІС Захист інформації в комп’ютерних системах РНП М. І. Гученко 2020
28 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення КП(КР) О. Г. Славко 2019
29 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина 1) ЛР А. Л. Юдіна 2019
30 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2019
31 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина І) СР О. Г. Славко 2020
32 бакалавр КІС Інженерія програмного забезпечення (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
33 бакалавр ФВС Іноземна мова НП О. В. Поддубей 2018
34 бакалавр ФВС Іноземна мова РНП О. В. Поддубей 2018
35 бакалавр КІС Інтелектуальний аналіз даних ЛР В. М. Сидоренко 2020
36 бакалавр КІС Інтелектуальний аналіз даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
37 бакалавр КІС Комп’ютерна графіка НП В. М. Сидоренко 2020
38 бакалавр АІС Комп’ютерна електроніка та схемотехніка РНП М. Г. Когдась 2021
39 бакалавр АІС Комп’ютерна електроніка та схемотехніка НП М. Г. Когдась 2021
40 бакалавр КІС Комп’ютерна логіка КП(КР) А. Л. Юдіна,
Ю. В. Зілінський
2020
41 бакалавр ГЗК Комп’ютерна логіка НП А. Л. Юдіна 2020
42 бакалавр ГЗК Комп’ютерна логіка РНП А. Л. Юдіна 2020
43 бакалавр КІС Комп’ютерні системи СР О. Г. Славко 2018
44 бакалавр КІС Комп’ютерні системи ПЗ О. Г. Славко 2020
45 бакалавр ГЗК Обробка сигналів та зображень НП В. М. Сидоренко 2020
46 бакалавр КІС Обробка сигналів та зображень РНП В. М. Сидоренко 2020
47 бакалавр КІС Обробка сигналів та зображень РГР(Р) Р. С. Цвєнтарний
В. М. Сидоренко
2021
48 бакалавр КІС Обчислювальна техніка СР О. Г. Славко 2018
49 бакалавр КІС Обчислювальна техніка (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський,
О. Г. Славко
2018
50 бакалавр КІС Обчислювальна техніка (частина 2) ЛР Ю. В. Зілінський,
О. Г. Славко
2018
51 бакалавр КІС Організація баз даних НП І. М. Гученко 2020
52 бакалавр КІС Організація баз даних РНП М. І. Гученко 2020
53 бакалавр КІС Організація баз даних НП П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2021
54 бакалавр КІС Організація баз даних (Частина І) ЛР П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2021
55 бакалавр КІС Організація баз даних (Частина ІV) ЛР Н. Л. Сохін 2021
56 бакалавр КІС Організація баз даних (Частина ІІ) ЛР П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2021
57 бакалавр КІС Організація баз даних (Частина ІІІ) ЛР Н. Л. Сохін 2021
58 бакалавр КІС Основи аналізу якості програмного забезпечення ЛР О. Г. Славко 2018
59 бакалавр КІС Основи аналізу якості програмного забезпечення СР О. Г. Славко 2020
60 бакалавр КІС Основи інтелектуального аналізу даних РГР(Р) В. М. Сидоренко 2018
61 бакалавр КІС Основи інтелектуального аналізу даних (частина 1) ЛР В. М. Сидоренко 2018
62 бакалавр КІС Паралельні та розподілені обчислення РГР(Р) О. Г. Славко 2018
63 бакалавр КІС Паралельні та розподілені обчислення СР О. Г. Славко 2018
64 бакалавр КІС Патентознавство і методологія наукових досліджень РНП А.В. Луговой 2020
65 бакалавр КІС Периферійні пристрої НП Ю. В. Зілінський 2020
66 бакалавр АІС Прикладне програмування НП Д. Г. Мамчур 2021
67 бакалавр КІС Прикладне програмування РНП Д. Г. Мамчур 2021
68 бакалавр КІС Прикладне програмування в комп’ютерних мережах СР О. Г. Славко 2018
69 бакалавр КІС Прикладне програмування в комп’ютерних мережах (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2018
70 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків НП В. Ю. Бельська 2020
71 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків РНП В. Ю. Бельська 2020
72 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків РГР(Р) Н. Л. Сохін 2021
73 бакалавр КІС Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків СР Н. Л. Сохін 2021
74 бакалавр КІС Програмування для ОС UNIX НП В. Ю. Бельська 2020
75 бакалавр КІС Програмування для ОС UNIX» РНП В. Ю. Бельська 2020
76 бакалавр КІС Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж (частина 1) ЛР О. Г. Славко 2017
77 бакалавр КІС Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж (частина 2) ЛР О. Г. Славко 2017
78 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення КП(КР) Ю. В. Зілінський 2020
79 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення СР Ю. В. Зілінський 2020
80 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення РНП Ю. В. Зілінський 2020
81 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 1) ЛР Ю.В. Зілінський,
О.М. Мотолига
2020
82 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 1) СР Ю.В. Зілінський 2020
83 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (частина 3) ЛР Ю. В. Зілінський,
Р. С. Цвєнтарний
2020
84 бакалавр КІС Системне програмне забезпечення (чачтина 2) ЛР Ю.В. Зілінський,
О.М. Мотолига
2020
85 бакалавр КІС Системне програмування НП Ю. В. Зілінський 2020
86 бакалавр КІС Системне програмування РНП Ю. В. Зілінський 2020
87 бакалавр КІС Системне програмування ПЗ Ю. В. Зілінський 2021
88 бакалавр КІС Сучасні операційні системи РНП О.А. Чорна 2020
89 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування НП М. І. Гученко 2020
90 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування РНП М.І.Гученко 2020
91 бакалавр КІС Теорія інформації та кодування СР Н. Л. Сохін 2021
92 бакалавр КІС Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
93 бакалавр КІС Теорія ймовірностей і математична статистика НП В. М. Сидоренко 2020
94 бакалавр КІС Теорія ймовірностей і математична статистика РНП В. М. Сидоренко 2020
95 бакалавр КІС Теорія ймовірностей та математична статистика РГР(Р) В. М. Сидоренко 2020
96 бакалавр КІС Технології критичної програмної інженерії ЛР О.Г. Славко 2017
97 бакалавр КІС Технології критичної програмної інженерії СР О. Г. Славко 2018
98 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем КП(КР) О.П. Міхальчук,
А.Л. Юдіна
2020
99 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем НП А. Л. Юдіна 2020
100 бакалавр КІС Технології проектування комп’ютерних систем РНП А. Л. Юдіна 2020
101 бакалавр КІС «Інженерія програмного забезпечення» (частина ІІ) СР О. Г. Славко 2020
KrNU © 2021