Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія


для всіх освітніх ступенів       для магістрів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр ББ Біоінженерія мікроорганізмів РНП А. В. Пасенко 2019
2 бакалавр ББ Біоінженерія мікроорганізмів НП А. В. Пасенко 2019
3 бакалавр ББ Біоінженерія рослин РНП А. В. Пасенко 2019
4 бакалавр ББ Біоінженерія рослин НП А. В. Пасенко 2019
5 бакалавр ББ Біохімія ПЗ О. О. Никифорова,
А. М. Тіхонова
2020
6 бакалавр ІВМ Вища математика НП І. І. Киба 2019
7 бакалавр ІВМ Вища математика РНП І. І. Киба 2019
8 бакалавр ГЗК Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС ПЗ С. П. Лашко 2020
9 бакалавр ГЗК Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС СР С. П. Лашко 2020
10 бакалавр ГЗК Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС (Частина IІ) ПЗ С. П. Лашко 2020
11 бакалавр ГЗК Графічної робота інші С. П. Лашко 2020
12 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв РНП О. А. Сакун 2019
13 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв НП О. А. Сакун 2019
14 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв ПЗ О. А. Сакун 2019
15 бакалавр ББ Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв СР О. А. Сакун 2019
16 бакалавр ББ Економіка та організація біотехнологічних виробництв ПЗ О. В. Новохатько 2019
17 бакалавр АІС Інформатика та програмування (частина 1) ЛР Т.В. Горлова,
Н.В. Рилова
2018
18 бакалавр ББ Основи екологічної біотехнології ЛР О.А. Сакун,
А. В. Пасенко
2018
19 бакалавр ТІДП Правознавство Кр В.М. Прилипко 2017
20 бакалавр ТІДП Правознавство ПЗ В.М. Прилипко 2017
21 бакалавр ТІДП Правознавство СР В.М. Прилипко 2017
22 бакалавр ББ Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі (модуль 2 «Устаткування виробництв у галузі») ПЗ О. В. Новохатько,
В. В. Журав
2019
23 бакалавр ББ Технології біорекультивації. Біоремедіація ґрунтового й водного середовищ ПЗ О.А. Сакун 2018
24 бакалавр ББ Технології біорекультивації. Біоремедіаціягрунтового й водного середовищ СР О.А. Сакун,
О. В. Новохатько
2018
KrNU © 2021