Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

101 Екологія


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ЕКБ Альтернативна енергетика та біоконверсія ПЗ О. В. Новохатько 2018
2 магістр ЕКБ Альтернативна енергетика та біоконверсія СР О. В. Новохатько 2018
3 магістр ЕКБ Альтернативна енергетика та біоконверсія КП(КР) О. В. Новохатько 2018
4 магістр ЕКБ Біоінформатика в екологічній біотехнології» НП С. В. Дігтяр 2018
5 магістр ЕКБ Біоінформатика в екологічній біотехнології РНП С.В. Дігтяр 2018
6 магістр ЕКБ Біоматеріали та біосенсори НП О.А. Сакун 2018
7 магістр ЕКБ Біоматеріали та біосенсори РНП О.А. Сакун 2018
8 магістр ЕКБ Виконання звіту з переддипломної практики інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
9 магістр ЕКБ Виконання кваліфікаційної роботи магістра інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
10 магістр ЕКБ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК ПЗ О. В. Новохатько 2019
11 магістр ЕКБ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК ЛР О. В. Новохатько 2019
12 магістр ЕКБ ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК СР О. В. Новохатько 2019
13 магістр ЕКБ Екологічне інспектування СР Л. А. Бездєнєжних 2018
14 магістр МН Менеджмент та бізнес-план стартапів СР Семеніхіна В. В. 2022
15 магістр МН Менеджмент та бізнес-план стартапів СЗ Семеніхіна В. В. 2022
16 магістр ЕКБ Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра інші В. В. Никифоров,
О. В. Новохатько
2018
17 магістр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології НП О.В. Новохатько 2018
18 магістр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології РНП О. В. Новохатько 2018
19 магістр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології ПЗ О. В. Новохатько 2019
20 магістр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології СР О. В. Новохатько 2019
21 магістр ЕКБ Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології КП(КР) О. В. Новохатько,
А. І. Святенко
2019
22 магістр ЕКБ Нанобіотехнологія та біофармація НП О.В. Мазницька 2018
23 магістр ЕКБ Нанобіотехнологія та біофармація РНП О.В. Мазницька 2018
24 магістр ЕКБ Новітні методи проектування природоохоронних об’єктів НП А. І. Святенко 2020
25 магістр ЕКБ Новітні методи проектування природоохоронних об’єктів РНП А. І. Святенко 2020
26 магістр ЕКБ Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності РНП А. І. Святенко 2018
27 магістр ЕКБ Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності НП А. І. Святенко 2018
28 магістр ЕКБ Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність НП О.А. Сакун 2018
29 магістр ЕКБ Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власніст РНП О.А. Сакун 2018
30 магістр ЕКБ Програма переддипломної практики студентів 6 курсу НП О.В. Новохатько 2018
31 магістр ЕКБ Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища РНП О.А. Сакун 2018
32 магістр ЕКБ Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції ПЗ О. В. Новохатько 2019
33 магістр ЕКБ Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції СР О. В. Новохатько 2018
KrNU © 2022