Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

123 Комп`ютерна інженерія


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж НП О. Г. Славко 2020
2 магістр КІС Адміністрування комп’ютерних систем та мереж РНП О. Г. Славко 2020
3 магістр КІС Дослідження та аналіз комп’ютерних систем штучного інтелекту РГР(Р) П.П. Костенко,
А.Л. Юдіна
2018
4 магістр КІС Дослідження та аналіз комп’ютерних систем штучного інтелекту СР П. П. Костенко,
А. Л. Юдіна
2018
5 магістр КІС Дослідження та проектування комп’ютерних систем і мереж НП Луговой А.В. 2020
6 магістр КІС Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж РНП А.В. Луговой 2020
7 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж СР М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
8 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж КП(КР) М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
9 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 1) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
10 магістр КІС Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
11 магістр КІС Керування розробкою програмних систем СР М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
12 магістр КІС Керування розробкою програмних систем РГР(Р) М. І. Гученко,
Н. Л. Сохін
2018
13 магістр КІС Керування розробкою програмних систем (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
14 магістр КІС Керування розробкою програмних систем (частина 2) ЛР М. І. Гученко,
П. П. Костенко,
Н. Л. Сохін
2018
15 магістр КІС Мережні інформаційні технології ПЗ А. В. Луговой 2018
16 магістр КІС Методологія та організація наукових досліджень ПЗ А. А. Луговой 2018
17 магістр КІС Патентознавство і авторське право ПЗ А. В. Луговой 2018
18 магістр КІС Патентознавство і методологія наукових досліджень НП А. В. Луговой 2019
19 магістр КІС Програма науково-дослідної практики інші А. В. Луговой 2019
KrNU © 2021