Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
KrNU © 2021