Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності

183 Технологія захисту навколишнього середовища


для всіх освітніх ступенів       для бакалаврів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 магістр ЕКБ Екологічне інспектування СР Л. А. Бездєнєжних 2018
2 магістр ЕКБ Моделювання та прогнозування стану довкілля КП(КР) І. П. Дейна,
Л. А. Бездєнєжних
2020
3 магістр ЕКБ Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності РНП А. І. Святенко 2018
4 магістр ЕКБ Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності НП А. І. Святенко 2018
5 магістр ЕКБ Організація природокористування ПЗ Л. А. Бездєнєжних,
А. І.Святенко
2020
6 магістр ЕКБ Організація прородокористування РНП Л. А. Бездєнєжних 2020
7 магістр ЕКБ Розробка та проектування екологічно-безпечних технологій РНП А. І. Святенко 2018
8 магістр ЕКБ Розробка та проектування екологічно-безпечних технологій НП А. І. Святенко 2018
KrNU © 2022