Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Методичні видання по кафедрам

Пошук

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Кафедра електричних машин та апаратів
Кафедра автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра комп`ютерних та інформаційних систем
Кафедра інформатики і вищої математики
Кафедра електронних апаратів
Кафедра автоматизації та інформаційних систем
Кафедра технології машинобудування
Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра транспортних технологій
Кафедра економіки
Кафедра обліку і фінансів
Кафедра менеджменту
Кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і турізму
Кафедра туризму
Кафедра теорії, історії держави та права
Кафедра психології, педагогіки та філософії
Кафедра галузевих юридичних наук
Кафедра гуманітарних наук, культури та мистецтва
Кафедра філології та видавничої справи
Кафедра перекладу
Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування
Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру
Кафедра біотехнологій та біоінженерії
Кафедра здоров'я людини та фізичної культури
Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

KrNU © 2021