Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Методичні видання по кафедрам

Пошук

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
Кафедра електротехніки
Кафедра комп`ютерної інженерії та електроніки
Кафедра інформатики і вищої математики
Кафедра автоматизації та інформаційних систем
Кафедра машинобудування
Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра транспортних технологій
Кафедра економіки
Кафедра обліку і фінансів
Кафедра менеджменту
Кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і турізму
Кафедра психології, педагогіки та філософії
Кафедра галузевих юридичних наук
Кафедра гуманітарних наук, культури та мистецтва
Кафедра філології та видавничої справи
Кафедра перекладу
Кафедра екології та біотехнологій
Кафедра здоров'я людини та фізичної культури
Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

KrNU © 2022