Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій

Монографії

Автор Назва Видання Рік
1 A. Perekrest, O. Chornyi, G. Sivyakova, O. Gerasimenko COMPUTERIZED SYSTEM OF DISTRIBUTED MONITORING OF PARAMETERS OF THERMAL COMFORT OF CIVIL BUILDINGS Temirtau: DIALOG PRINT 2018
2 Malovanuy M. S., Shmandiy V.M., Кharlamova O.V., Svyatenko A.I Water Supli and Wastewater Disposal Monografie – Lublin: Lublin Uniwersiti of Technology. Poland 2018
3 Oksanich A.P., Prytchen S.E., Kohdas M.G. Gas sensors based on semiconductor porous layers RS Global, Warsaw, Poland 2020
4 Березіна Ю. О., Бесараб Т. П., Боднарчук Т. В., Голубнича Л. О., Густі І. І., Добринчук О. О., Желуденко М. О., Жуковська В. В., Загоруйко Н. А., Зданюк Т. В., Кулина І. Г., Кульбабська О. В., Кучеренко І. В., Лехнер І. Г., Луканська Г. А., Лутай Н. В., Никифоренко І. В., Ріба-Гринишин О. М., Сабітова А. П., Шишко А. В., Шмирко О. С. Яремчук І. М.. Мова та мовлення : фундаментальні парадигми розвитку Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2021
5 Брикульський М.В., Гальченко Н.П., Дігтяр С.В., Никифоров В.В., Новохатько О.В., Пелипенко В.М., Сакун О.А., Симоненко О.П.. Труніна І.М., Федюн О.М. Екологічна мережа Кременчука Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
6 Буряк Є. , Почтовюк А.Б. та 8 авторів Vybrané aspekty regionálního rozvoje České Budějovice, Чехія 2021
7 В. Д. Кулинич, О. О. Шаповал, В. В. Драгобецький, В. В. Воробйов, С. В. Шлик, І. Е. Пєєва, Р. Г. Аргат, Л. Д. Воробйова Технологія вибухового руйнування середовища шляхом зміни механічних властивостей в ближній зоні вибуху Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
8 Герасименко Л.В.,
Моргун В.Ф.
Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
9 Загирняк М. В., Зачепа Ю. В., Родькин Д. И., Черный А. П., Ченчевой В. В. Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных генераторов : Кременчук: ЧП Щербатых А.В. 2019
10 Загірняк Д.М. Вища освіта України: прагматизм фінансово-економічного розвитку Харків: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид» 2018
11 Загірняк М.В., Калінов А.П, Костенко А. Мельников В.О. The Fault-Tolerant Control of Induction Motors Кременчук: Видавництво «NOVA» 2022
12 Загірняк М.В., Никифоров В.В., Дігтяр С.В., Єлізаров М.О., Новохатько О.В., Никифорова О.О., Пасенко А.В., Мазницька О. Ротай Т. Святенко А.І., Саламатін Д.М., Сакун О.А., Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals Routledge Schipholweg I07C, 2316 XC Leiden, The Netherlands 2021
13 Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Хребтова О.А., Ченчевой В.В. Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
14 Клюка О.М. Теоретичні основи і практичні методи розрахунку за несучою здатністю залізобетонних конструкцій при згині з крученням Кременчук: СП ТОВ Видавництво «Християнська Зоря» 2018
15 Колосюк В.П., Колосюк А.В., Сінчук О.М., Сінчук І.О. Теорія та практика імпульсного живлення електроустановок Кременчуг: Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского 2018
16 Лутовінов Ю.А., Мартин В.Д., Лисенко В.М. Програмування підготовчого періоду підготовки юних важкоатлетів Львів: Видавництво «СПОЛОМ» 2019
17 Маслов О.Г., Савєлов Д.В. Вібраційний прокол грунтів Кременчук: Кременчуцький національний університет имені Михайла Остроградського 2019
18 Митник А.А. Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні Кременчук: ПП Щербатих О.В 2019
19 Миторфанов І.І., Притула А.М., Халимон С.І. Закон України: " Про оперативно-розшукову діяльність" Хмельницький: Видавництво НАДПСУ 2021
20 Митрофанов І.І. Механізм кримінально-правового регулювання Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
21 Міхно П.Б., Шелковська І.М., Клюка О.М. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель Горіші Плавні: ПП Олексієнко В.В. 2022
22 Москалик Г.Ф., Виноградова В.Є., Вознюк О.В., Лещенко М.П., Моргун В.Ф., Піддячий М.І., Рибалка В.В.. Самодрин А.П., Тимчук Л.І., Шакотько В.В. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2021
23 О.А. Кратт, Д.М. Загірняк Інструментарій оцінки задоволеності потреб у послугах вищої освіти Київ: КНЕУ 2019
24 Поясок Т.Б., Кірюхіна М.В. Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: інноваційний підхід Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
25 Рябовол Л.Т., Лашко Є.Є., Васечко Л.О., Уманський А.О., Шаповал В.Д., Таран І.О., Марцеляк О.В., Юзікова Н.С., Француз А.Й., Шевченко А.Є., Григорчук М.В., Заіка Ю.О., Скрипник В.Л. Український конституціоналізм: історія становлення та перспективи розвитку Харків: Право 2023
26 Сезін С., Бутко Л., Ширай В., Василенко Д., Маслак В.І., Маскалик Г.Ф. Кременчук у жорнах репресій Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
27 Синчук И.О., Караманиц Ф.И., Дебелый В.Л., Козакевич И.А., Федотов В.А., Семочкин А.Б., Сменова Л.В., Омельченко А.В., Шокарев Д.А. Теоретические и практические аспекты строения архитектур современных тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов (в 2-х томах) Том 2. Тяговые электромеханические комплексы переменного тока Кременчуг: ЧП Щербатых А.В. 2018
28 Синчук И.О., Караманиц Ф.И., Дебелый В.Л., Черная В.О., Федотов В.А., Кальмус Д.О., Удовенко О.А., Якимец С.Н., Семочкин А.Б., Сменова Л.В. Теоретические и практические аспекты строения архитектур современных тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов (в 2-х томах) Том 1. Тяговые электромеханические комплексы постоянного тока Кременчуг: ЧП Щербатых А.В. 2018
29 Синчук И.О., Черная В.О., Пироженко А.В., Федотов В.А., Хворост Н.В., Сменова Л.В. Мониторинг параметров и защита тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов Кременчуг: ЧП Щербатых А.В. 2018
30 Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М. Герої згадують…(2014-2018) Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2018
31 Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М., Беспарточна О.І., Білоус Р.М., Давидова О.В., Дучимінська Т.І., Замелюк М.І., Літвінова О.В., Магдисюк Л.І., Оксенчук Т.В., Осадчий В.В., Перевознюк В.В., Поясок Т.Б., Пуш О.А., Резніченко О.Л., Сошенко С.М., Супрун Л.В., Хміль-Чуприна В.В. Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти Кременчук: КрНУ 2022
32 Скрипник В.Л. Захист інтересів власника при примусовому припиненні права власності Кременчук: ПП Щербатих О.В 2018
33 Скрипник В.Л. Теоретичні і методологічні проблеми об`єктів цивільних прав Кременчук: ПП Щербатих О.В 2021
34 Сокур М.І., Білецький В.С., Ведмідь І.А., Робота Є.М. Рудопідготовка (дроблення, подріблення, класифікація) Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
35 Сокур М.І., Шмандій В.М., Бабець Є.К., Білецький В.С., Мельнікова І.Є., Харламова О.В., Шелудченко Л.С. Екологічна безпека та економіка Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
36 Солошич І.О. Формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей Полтава: ПП «Астрая» 2020
37 Сукач С.В., Запорожець О.І., Козловська Т.Ф. Левченко Л.О., Рєзнік Д.В. Моніторинг, моделювання, керування рівнями фізичних чинників приміщень промислового та цивільного призначення Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
38 Титюк В.К., Чорний О.П., Луценко І.А., Барановська М.Л. Оптимізація пускових режимів потужних електроприводів за енергетичною ефективністю Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
39 Ховрак І.В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку Кременчук: ПП «БІТАРТ» 2020
40 Ченчевой В. В., Зачепа Ю. В., Родькин Д. И., Черный А. П. Автономный нерегулируемый асинхронный генератор с высоконасыщенной магнитной системой Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
41 Чорна О.А., БісікалоО.В., Чорна О.П., Титюк В.К. Моніторинг стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак Кременчук: Видавництво «НОВАБУК» 2022
42 Шишко А.В., Кучеренко І.В. та 20 авторів Мова та мовлення : фундаментальні парадигми розвитку Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»» 2021
KrNU © 2023