Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій

Навчальні посібники

Автор Назва Видання Рік
1 Алексеєнко Н.М., Бутко Л.В., Сізова К.Л., Шабуніна В.В. Лінгвістичний аналіз тексту:практикум Кременчук: Кременчуцький національний університет имені Михайла Остроградського 2019
2 Антонова О.І. Основи медичних знань Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
3 Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. «Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія» Луцьк, ПП Іванюк В.П. 2021
4 Білоус Р.М., Черненко В.П. Практикум з математичної статистики в психології. Приклади у системі SPSS. Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
5 Бялобржеський О.В., Гладир А.І., Чорна В.О., Лещенко Л.В. Електротехнічні установки та пристрої Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2018
6 Дніпровська Т.В., Коноваленко О.Д. Короткий українсько-англійський тлумачний словник з експертизи та страхування на транспорті. Харків: Видавництво «Точка» 2018
7 Драгобецький В.В., Загірняк В.Є., Коноваленко О.Д. Технологічні основи машинобудування Харків: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид» 2019
8 Коноваленко О.Д., Сергієнко С.А. Практикум з експертизи та страхування на транспорті Харків: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид» 2020
9 Коноваленко О.Д., Черниш А.А. Ідентифікація транспортних засобів Харьков: Издательство «Точка 2019
10 Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Набок Т.А. Лінійна алгебра та аналітична геометрія з елементами комп’ютерної математики Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2021
11 М.В. Загірняк С. А. Сергієнко, Г. В. Славко Система онлайн-навчання на платформі MOODLE Харків : друкарня «Мадрид» 2019
12 Малякова І. А. Нарисна геометрія та перспектива Частина І Кременчуг: Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского 2018
13 Маслак В.І., Бутко Л.В., Саранча В.І., Шабуніна В.В. Імідж бібліотеки Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2021
14 Мороз М. М., Загорянський В. Г. Проектування транспортно-технологічних систем вантажних перевезень Кременчук: КрНУ 2021
15 Мосьпан Д.В. Фізико-теоретичні основи конструювання електронної апаратури Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська типографія» 2018
16 Осадчий В.В. Малякова І.А. Основи теорії методики дизайну Кременчук: КрНУ 2021
17 Перевознюк В.В., Резніченко О.Л. «Аналітичне читання: практикум» Кременчук: КрНУ 2021
18 Помазан М. В. Гідрогеологія Кременчук: СП ТОВ Видавництво «Християнська Зоря» 2018
19 Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Герасименко Л.В. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський англо-український) Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
20 Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Костенко О.В. Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу» Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
21 Саленко О.Ф., Щетинін В.Т., Хорольська М.С., Орел В.М. Формоутворення та кінематичний аналіз матеріалообробного та аддитивного обладнання. Кременчуг: Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского 2018
22 Севрюк М.П., Ціпов`яз А.Т., Коваль С.С. Методичні основи тренувального процесу в городковому спорті Кременчук: ФОП Щербатих О.В. 2021
23 Сівякова Г.О., Чорний О.П., Аявхан К.А. Мікропроцесорна техніка в автоматизації металургічного виробництва Алмата: Видання РБК для навчально-методичної літератури 2019
24 Черный А.П., Сивякова Г. А., Перекрест А. Л., Тытюк В.К. Анализ данных в технических системах. Методы обработки сигналов. Алмата: Издательство «Эверо» 2019
25 Чорний О. П. , Зачепа Ю. В. , Титюк В. К. , Чорна О. А. Моніторинг і діагностика електромеханічних об’єктів : Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019
26 Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Артеменко А.М., Герасименко Л.В., Титюк В.К. Електротехніка. Збірник задач для самостійного розв`язання Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2021
27 Шапко В.Ф., Клімов Є.С., Черненко С.М. Методи наукових досліджень та патентознавство Кременчук: КрНУ 2021
KrNU © 2023