Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри САУЕ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 САУЕ ПКМ Загірняк М.В., Родькін Д.Й., Коренькова Т.В., Ковальчук В.Г. Cпосіб визначення енергокерованості електрогідравлічного комплексу в нестаціонарних режимах роботи Патент на корисну модель № 148154 від 14.07.2021., бюл. № 28. 2021
2 САУЕ ПКМ Калінов А.П., Малякова М.С., Землянська Т.В. Спосіб керування силовим активним фільтром в умовах несинусоїдальности напруги трифазної мережі живлення змінного струму з нелінійним навантаженням № 130961 від 10.01.2019. № 1,від 10.01.2019 2019
3 САУЕ САТ Чорний О. П., Титюк В.К., Чорна О. А., Ватажок В. Ю., Калінін Д. П. Комп`ютерна програма «Мобільний додаток DCMotor «Віртуальний стенд для дослідження електричних двигунів постійного струму незалежного збудження» № 112139 від 23.02.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
4 САУЕ САТ Бушер В.В., Чорний О.П., Мельнікова Л.В., Шестака А.І., Чорна О.А. Науковий твір «Методи синтезу та проблеми технічної реалізації дробових інтегрально-диференціальних регуляторів в електротехнічних системах». № 105105 від 02.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
5 САУЕ САТ Бушер В.В., Чорний О.П., Мельнікова Л.В., Шестака А.І., Чорна О.А. Науковий твір «Розрахунок дробових інтегрально-диференційних регуляторів для систем керування». № 105106 від 02.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
6 САУЕ САТ Сергієнко С.А., Коноваленко О.Д. Навчальний посібник «Практикум з експертизи та страхування на транспорті». № 103640 від 31.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
7 САУЕ САТ Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Методика розрахунку і побудови візуального образу сформованості професійних компетентностей майбутніх фахівців електроінженерії». № 104316 від 28.04.2021. Бюлетень No 64, 2021. 2021
8 САУЕ САТ Чорний О. П., Герасименко Л. В.,Титюк В.К. Науковий твір «Метод візуалізації результатів діагностики сформованості компетентностей майбутніх інженерів в багатовимірних неметричних просторах». № 104318 від 28.04.2021.Бюлетень No 64, 2021. 2021
9 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод вибору модулю механічного зв’язку локального автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку діаметру передавальних валків за умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора» № 98240 від 18.06.2020., № 59, 2020. 2020
10 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод визначення мінімально-допустимої частоти обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розрахунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора» № 98236 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
11 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Мазуренко Л.І., Зачепа Н.В., Ченчевой В.В. Науковий твір «Метод визначення навантажувальних характеристик асинхронного електрогенератора та ємностей конденсаторів для його збудження, методика їх розрахунку» № 98239 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
12 САУЕ САТ Чорний О.П., Герасименко Л.В. Науковий твір "Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків" № 99663 від 14.09.2020., № 61, 2020. 2020
13 САУЕ САТ Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В. Науковий твір «Формовані автономні джерела енергопостачання для умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру». № 95401 від 17.01.2020.,№ 57, 2020 2020
14 САУЕ САТ Чорний Олексій Петрович, Герасименко Лариса Віталіївна Науковий твір "Використання математичних моделей в організації освітнього процесу" № 98242 від 18.06.2020 2020
KrNU © 2022