Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри САУЕ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 САУЕ ПКМ Родькін Д.Й.,Коренькова Т.В.,Ковальчук В.Г.,Постіл А.О.,Білик О.В. Спосіб ідентифікації параметрів гідросистеми з трубопровідною мережею складної конфігурації. Патент на корисну модель № 151344 від 06.07.2022., бюл. № 27 2022
2 САУЕ ПКМ Загірняк М.В., Родькін Д.Й., Коренькова Т.В., Ковальчук В.Г. Cпосіб визначення енергокерованості електрогідравлічного комплексу в нестаціонарних режимах роботи Патент на корисну модель № 148154 від 14.07.2021., бюл. № 28. 2021
3 САУЕ ПКМ Калінов А.П.,Малякова М.С.,Землянська Т.В. Спосіб керування силовим активним фільтром в умовах несинусоїдальности напруги трифазної мережі живлення змінного струму з нелінійним навантаженням № 130961 від 10.01.2019. № 1,від 10.01.2019 2019
4 САУЕ САТ Артеменко А.М., Чорний О.П. Науковий твір «Визначення параметрів тягового електроприводу кар’єрних електровозів при змінних умовах зчеплення» № 117602 від 25.03.2023. 2023
5 САУЕ САТ Бушер В.В., Глазєва О.В., Чорний О.П., Титюк В.К. Науковий твір «Дослідження електромагнітних та електромеханічних процесів у високовольтних електроприводах підрулюючих пристроїв». № 118060 від 12.04.2023. 2023
6 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Ганзевич І.П., Островерхов В.О. Науковий твір «Система запуску асинхронного двигуна з динамічним контролем крутного моменту автономними джерелами енергопостачання» № 118227 від 18.04.2023. 2023
7 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Тураєв І.І., Мельник К.І. Науковий твір «Експериментальне дослідження режимів роботи локальних автономних джерел енергопостачання з асинхронними генераторами» № 118165 від 17.04.2023. 2023
8 САУЕ САТ Чорний О.П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Визначення принципів упорядкування навчальних консультацій у закладах вищої освіти» № 117193 від 17.03.2023. 2023
9 САУЕ САТ Чорний О.П., Герасименко Л.В., Костанда О.І., Бушер В.В. Науковий твір «Оптимізаційний підхід до формування розкладу індивідуальних занять з фахових дисциплін у майбутніх бакалаврів з електричної інженерії» № 117195 від 17.03.2023. 2023
10 САУЕ САТ Чорний О.П., Герасименко Л.В., Титюк В.К. Науковий твір «Використання методів математичного моделювання в організації навчання майбутніх фахівців з електричної інженерії» № 117194 від 17.03.2023. 2023
11 САУЕ САТ Чорний О.П., Чорна О.А., Титюк В.К., Курляк П.О. Науковий твір «Інформаційна технологія комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів» № 117332 від 21.03.2023. 2023
12 САУЕ САТ Зачепа Н. В., Зачепа Ю. В., Хребтова О. А., Ганзевич І. П., Тураєв І. І., Сергієнко І. С., Білобров А. В. Науковий твір «Методика розрахунку техніко-економічної ефективності застосування локальних джерел енергопостачання» № 113405 від 22.06.2022. Бюлетень No 71, 2022 2022
13 САУЕ САТ Зачепа Н. В., Зачепа Ю. В., Хребтова О. А., Чорний О. П., Цвелих Д. С., Головня К. А. Науковий твір «Інтегрована оцінка якості навчання та засвоєння інформації» № 113231 від 08.06.2022. Бюлетень No 71, 2022 2022
14 САУЕ САТ Зачепа Н. В., Зачепа Ю. В., Хребтова О. А. Науковий твір «Концептуальний підхід щодо створення та застосування комп’ютерних тренажерів-імітаторів розроблену колективом авторів» № 113246 від 10.06.2022. Бюлетень No 71, 2022 2022
15 САУЕ САТ Зачепа Ю. В., Зачепа Н. В., Хребтова О. А., Сергієнко І. С., Ситник С. М., Островерхов В. О. Науковий твір «Віртуальний аналізатор показників енергопроцесів в асинхронному генераторі з нечітким контролером» № 113304 від 15.06.2022. Бюлетень No 71, 2022 2022
16 САУЕ САТ Хребтова О. А., Зачепа Н. В., Зачепа Ю. В., Радченко М. С., Боровцов Ю. А., Єжунов К. С. Науковий твір «Алгоритм формування сигналу управління частотно-регульованого асинхронного електроприводу під час рушання, що забезпечує максимальний пусковий момент двигуна» № 113606 від 06.07.2022. 2022
17 САУЕ САТ Чорний О. П., Титюк В.К., Чорна О. А., Ватажок В. Ю., Калінін Д. П. Комп`ютерна програма «Мобільний додаток DCMotor «Віртуальний стенд для дослідження електричних двигунів постійного струму незалежного збудження» № 112139 від 23.02.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
18 САУЕ САТ Бушер В.В., Чорний О.П., Мельнікова Л.В., Шестака А.І., Чорна О.А. Науковий твір «Методи синтезу та проблеми технічної реалізації дробових інтегрально-диференціальних регуляторів в електротехнічних системах». № 105105 від 02.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
19 САУЕ САТ Бушер В.В., Чорний О.П., Мельнікова Л.В., Шестака А.І., Чорна О.А. Науковий твір «Розрахунок дробових інтегрально-диференційних регуляторів для систем керування». № 105106 від 02.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
20 САУЕ САТ Сергієнко С.А., Коноваленко О.Д. Навчальний посібник «Практикум з експертизи та страхування на транспорті». № 103640 від 31.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
21 САУЕ САТ Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Методика розрахунку і побудови візуального образу сформованості професійних компетентностей майбутніх фахівців електроінженерії». № 104316 від 28.04.2021. Бюлетень No 64, 2021. 2021
22 САУЕ САТ Чорний О. П., Герасименко Л. В.,Титюк В.К. Науковий твір «Метод візуалізації результатів діагностики сформованості компетентностей майбутніх інженерів в багатовимірних неметричних просторах». № 104318 від 28.04.2021.Бюлетень No 64, 2021. 2021
23 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод вибору модулю механічного зв’язку локального автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку діаметру передавальних валків за умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора» № 98240 від 18.06.2020., № 59, 2020. 2020
24 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод визначення мінімально-допустимої частоти обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розрахунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора» № 98236 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
25 САУЕ САТ Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Мазуренко Л.І., Зачепа Н.В., Ченчевой В.В. Науковий твір «Метод визначення навантажувальних характеристик асинхронного електрогенератора та ємностей конденсаторів для його збудження, методика їх розрахунку» № 98239 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
26 САУЕ САТ Чорний О.П., Герасименко Л.В. Науковий твір "Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків" № 99663 від 14.09.2020., № 61, 2020. 2020
27 САУЕ САТ Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В. Науковий твір «Формовані автономні джерела енергопостачання для умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру». № 95401 від 17.01.2020.,№ 57, 2020 2020
28 САУЕ САТ Чорний Олексій Петрович, Герасименко Лариса Віталіївна Науковий твір "Використання математичних моделей в організації освітнього процесу" № 98242 від 18.06.2020 2020
KrNU © 2023