Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ОіФ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ОіФ САТ Глухова В.І., Хоменко Л.М., Яценко Н.М. Наукова стаття «Сутність та необхідність удосконалення методів оцінки запасів на підприємстві» № 111076 від 17.01.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
2 ОіФ САТ Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Навчальний посібник «Страхування». № 103409 від 24.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
3 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства». № 103770 від 06.04.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
4 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Упровадження та застосування сучасних інформаційних технологій і ERP – систем у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств» № 107404 від 17.08.2021. Бюлетень No 66, 2021 2021
5 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Впровадження стратегічного управлінського обліку в практику сучасних підприємств на глобальному ринку авіаперевезень» № 107451 від 18.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
6 ОіФ САТ Труніна І.М., Загірняк Д.М., Пряхіна К.А., Безугла Т.В. Наукова стаття "Diagnostics of the enterprise personnel sustainability" № 107649 від 30.08.2021. Бюлетень № 66, 21 2021
7 ОіФ САТ Ховрак І.В. Монографія «Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку» № 103306 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
8 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Роль комунікаційного інструментарію стратегії корпоративної соціальної відповідальності для розбудови ефективного діалогу зі стейкхолдерами». № 103307 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
9 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Управління процесами створення публічних просторів: досягнення сталого міського розвитку шляхом подолання соціального виключення» № 103167 від 15.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
10 ОіФ САТ Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Соціальне страхування» № 100934 від 27.11.2020., № 62, 2021 2020
11 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Вища освіта України: Прагматизм фінансово-економічного розвитку» № 99332 від 31.08.2020., № 60, 2020 2020
12 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Навчальний посібник «Ринок фінансових послуг» № 101051 від 04.12.2020., № 62, 2021 2020
13 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному практикум)» № 101320 від 21.12.2020., № 62, 2021 2020
14 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному)» № 100985 від 30.11.2020.,№62, 2021 2020
15 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір « Теоретичне підґрунтя становлення концепції збалансованого регіонального розвитку». № 96349 від 25.02.2020., № 57, 2020 2020
16 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір «Вплив університетів на збалансований розвиток регіонів: український контекст». № 96348 від 25.02.2020., № 57,2020 2020
KrNU © 2022