Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ОіФ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ОіФ САТ Бабіченко В.В. Монографія «Корпоративні фінанси: сучасна парадигма розвитку» № 113801 від 15.07.2022. 2022
2 ОіФ САТ Бабіченко В.В., Глухова В.І., Кравченко Х.В. Наукова стаття «Бюджетне фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища в Україні» № 113872 від 19.07.2022. 2022
3 ОіФ САТ Глухова В.І. Наукова стаття «The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities» № 111665 від 08.02.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
4 ОіФ САТ Глухова В.І. Наукова стаття «The Public Financing of Expenditures on Vocational Training in Ukraine» № 113747 від 12.07.2022. 2022
5 ОіФ САТ Глухова В.І., Хоменко Л.М., Яценко Н.М. Наукова стаття «Сутність та необхідність удосконалення методів оцінки запасів на підприємстві» № 111076 від 17.01.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
6 ОіФ САТ Глухова В.І., Яценко Н.М. Наукова стаття «Обліковий та управлінський аспекти сутності та класифікації виробничих запасів підприємства» № 114049 від 09.08.2022. 2022
7 ОіФ САТ Загірняк Д.М., Глухова В.І., Онищенко О.В., Крот Л.М., Яценко Н.М., Циган Р.М., Бабіченко В.В., Дідур С.В. Програмний продукт «Сайт кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» («Сайт кафедри обліку і фінансів КрНУ») № 113805 від 15.07.2022. 2022
8 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Джерела формування та основні напрями витрат у бюджеті Кременчуцького повітового земства» № 113831 від 18.07.2022. 2022
9 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту» № 113833 від 18.07.2022. 2022
10 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» № 113834 від 18.07.2022. 2022
11 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств аграрного сектора економіки» № 113832 від 18.07.2022. 2022
12 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Роль земств у становленні та розвитку кредитних установ в епоху ринкових реформ (на матеріалах Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній)» № 113835 від 18.07.2022. 2022
13 ОіФ САТ Сова К.В., Яценко Н.М., Загірняк Д.М. Наукова стаття «Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення інвестиційного клімату в Україні» № 114048 від 09.08.2022. 2022
14 ОіФ САТ Хоменко Л.М., Яценко Н.М., Клименко М.О. Наукова стаття «Екологічні податки як інструмент впливу на діяльність підприємств промислового району» № 113844 від 18.07.2022. 2022
15 ОіФ САТ Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Навчальний посібник «Страхування». № 103409 від 24.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
16 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства». № 103770 від 06.04.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
17 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Упровадження та застосування сучасних інформаційних технологій і ERP – систем у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств» № 107404 від 17.08.2021. Бюлетень No 66, 2021 2021
18 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Впровадження стратегічного управлінського обліку в практику сучасних підприємств на глобальному ринку авіаперевезень» № 107451 від 18.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
19 ОіФ САТ Труніна І.М., Загірняк Д.М., Пряхіна К.А., Безугла Т.В. Наукова стаття "Diagnostics of the enterprise personnel sustainability" № 107649 від 30.08.2021. Бюлетень № 66, 21 2021
20 ОіФ САТ Ховрак І.В. Монографія «Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку» № 103306 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
21 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Роль комунікаційного інструментарію стратегії корпоративної соціальної відповідальності для розбудови ефективного діалогу зі стейкхолдерами». № 103307 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
22 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Управління процесами створення публічних просторів: досягнення сталого міського розвитку шляхом подолання соціального виключення» № 103167 від 15.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
23 ОіФ САТ Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Соціальне страхування» № 100934 від 27.11.2020., № 62, 2021 2020
24 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Вища освіта України: Прагматизм фінансово-економічного розвитку» № 99332 від 31.08.2020., № 60, 2020 2020
25 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Навчальний посібник «Ринок фінансових послуг» № 101051 від 04.12.2020., № 62, 2021 2020
26 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному практикум)» № 101320 від 21.12.2020., № 62, 2021 2020
27 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному)» № 100985 від 30.11.2020.,№62, 2021 2020
28 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір «Вплив університетів на збалансований розвиток регіонів: український контекст». № 96348 від 25.02.2020., № 57,2020 2020
29 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір «Теоретичне підґрунтя становлення концепції збалансованого регіонального розвитку». № 96349 від 25.02.2020., № 57, 2020 2020
KrNU © 2023