Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри МН

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 МН САТ Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Різніченко Л.В. Наукова стаття «Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства». № 106731 від 28.07.2021. Бюлетень No 66, 2021 2021
2 МН САТ Почтовюк А.Б., Заїка К.О. Наукова стаття «Аналіз соціально-психологічних аспектів мотивації персоналу металургійного підприємства». № 107720 від 01.09.2021. Бюлетень No 67, 2021. 2021
3 МН САТ Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Ващенко Д.В. Наукова стаття «Застосування менторингу для стимулювання працівників підприємств». Наукова стаття «Застосування менторингу для стимулювання працівників підприємств». № 106988 від 04.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
4 МН САТ Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О., Алексєєнко А.С. Наукова стаття «Управління збутовою діяльністю підприємства як ефективна технологія виходу на міжнародні ринки». № 106984 від 04.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
5 МН САТ Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Сухомлин Л.В., Тукало К.Ю., Ващенко Д.В. Наукова стаття «Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища» № 106987 від 04.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
6 МН САТ Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Наукова стаття «Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві» № 106989 від 04.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
7 МН САТ Сакун Л.М.,Вєдєніна Ю.Ю.,Ткач О.Ю. Наукова стаття «Інвестиційно-інноваційна діяльність машинобудівних підприємств в посткризовий період». № 106986 від 04.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
8 МН САТ Сухомлин Л.В. Наукова стаття «Управління базами даних промислового підприємства в сучасних умовах». № 106742 від 28.07.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
9 МН САТ Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Орлова К.О. Наукова стаття «Забезпечення сталої конкуренції позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом». № 106743 від 28.07.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
10 МН САТ Сухомлин Л.В., Сакун Л.М., Різніченко Л.В., Бачкір І.Г. Наукова стаття «Концепція моделювання менеджменту якості в умовах структурування проблем організації». № 106741 від 28.07.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
KrNU © 2022