Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ППФ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ППФ САТ Магдисюк Л.І., Замелюк М.І., Беспарточна О.І., Борбич Н.В. Навчальний посібник «Психологічна допомога дитині та сім’ї: практикум» № 112910 від 11.05.2022. Бюлетень No 71, 2022. 2022
2 ППФ САТ Поясок Т.Б., Кірюхіна М.В. Монографія «Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: інноваційний підхід» № 115541 від 01.11.2022. 2022
3 ППФ САТ Беспатрочна О.І., Замелюк М.І., Левицька В.А., Хомярчук А.П. Навчальний посібник «Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія» № 107274 від 13.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
4 ППФ САТ Москалик Г.Ф. Розділ 3.1. монографії «Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука» «Ноосферна освіта: людина ХХІ століття». № 107763 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021. 2021
5 ППФ САТ Москалик Г.Ф. Розділ 4 «Огляд політичних репресій 30-40-х років ХХ століття щодо освітян міста Кременчука Полтавської області» монографії «Кременчук у жорнах репресій» № 105544 від 16.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
6 ППФ САТ Москалик Г.Ф., Никифоренко О.М., Сирота Л.В. Науковий твір «Трикутник партнерства НУШ: учень–учитель–батьки. Збірник педагогічних ситуацій» № 107764 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021. 2021
7 ППФ САТ Москалик Г.Ф., Станіченко О.Ф., Носкін В.О. Методичний збірник «Філософія для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». № 107758 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021 2021
8 ППФ САТ Беспарточна О.і. Монографія «Розробка національної системи кваліфікацій у Російській Федерації: соціально-педагогічні умови» № 100580 від 16.11.2020,№ 62 ,2021 2020
9 ППФ САТ Загірняк М.В., Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Токарєва А.В. Загірняк М.В., Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Токарєва А.В. підручник «Медіапедагогіка» № 98238 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
10 ППФ САТ Поясок Т.Б. Беспарточна О.І. Наукова стаття «Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп̓̓̓ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти» № 100796 від 21.12.2020., № 62, 2021 2020
11 ППФ САТ Поясок Т.Б. Монографія «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів» № 99388 від 02.09.2020., № 61, 2020 2020
12 ППФ САТ Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Герасименко Л.В. Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійська, англо-українська») № 98189 від 17.06.2020., № 59, 2020 2020
13 ППФ САТ Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Котенко О.В. Навчальний посібник «Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу» № 98235 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
KrNU © 2023