Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ІВМ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ІВМ САТ Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Набок Т.А. Навчальний посібник «Лінійна алгебра та аналітична геометрія з елементами комп’ютерної математики». № 111493 від 01.02.2022. Бюлетень No 69, 2022 2022
2 ІВМ САТ Сінчук О.М., Ляшенко В.П., Тищенко С.В., Набок Т.А., Берідзе Т.М., Ткаліченко С.В. Навчальний посібник «Інтегральне числення» № 115542 від 01.11.2022. 2022
3 ІВМ САТ Вакуленко Є. О., Григорова Т.А. Програмний продукт «Система швидкого тестування учнів» № 105220 від 04.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
4 ІВМ САТ Іваненко О.С., Черненко В.П. Комп’ютерна програма «Визначення домінуючого типу темпераменту людини» № 105457 від 11.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
5 ІВМ САТ Білоус Р.М.,Черненко В.П. Навчальний посібник «Практикум з математичної статистики в психології. Приклади у системі SPSS. Частина 1». № 98566 від 10.07.2020., № 60,2020. 2020
6 ІВМ САТ Грицюк О.С.,Ляшенко В.П.,Поясок Т.Б.,Черненко В.П. Навчальний посібник «Математика для інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad)». № 99583 від 09.09.2020. 2020
7 ІВМ САТ Дерієнко А.І., Славко Г.В., Ляшенко В.П. Навчальний посібник « Програмування мовою PASCAL» № 99334 від 31.08.2020., № 60, 2020. 2020
8 ІВМ САТ Зайцев Є.П. Начальний посібник «Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу» № 99581 від 09.09.2020., № 61, 2020. 2020
9 ІВМ САТ Ляшенко В.П. Складений твір «Задачі термодифузії та методи їх розв’язання» № 99397 від 02.09.2020., № 61,2020 2020
10 ІВМ САТ Ляшенко В.П., Набок Т.А. Начальний посібник «Вища математика: функції багатьох змінних та інтегральне числення» № 99395 від 02.09.2020., № 61, 2020 2020
11 ІВМ САТ Ляшенко В.П., Набок Т.А. Начальний посібник «Вища математика» (для економічних спеціальностей) № 99396 від 02.09.2020., № 61, 2020 2020
12 ІВМ САТ Ляшенко В.П., Черненко В.П. Начальний посібник «Рівняння математичної фізики» № 99398 від 02.09.2020., № 61, 2020. 2020
13 ІВМ САТ Почтавюк С.І., Черненко В.П. Комп’ютерна програма «Програмний додаток для автоматизованого проведення дослідження психічного стану особистості» («Психічний стан особистості»). № 96487 від 03.03.2020 2020
14 ІВМ САТ Почтовюк С.І. Навчальний посібник «Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті та науці» № 99582 від 09.09.2020., № 61, 2020. 2020
15 ІВМ САТ Семенов В.О., Ляшенко В.П., Набок Т.А., Галаган О.Г. Навчальний посібник «Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії» № 99584 від 09.09.2020., № 61, 2020 2020
16 ІВМ САТ Славко Г.В. Навчальний посібник « Математика програмістам» № 98908 від 12.08.2020., № 60, 2020. 2020
17 ІВМ САТ Славко Г.В. Навчальний посібник «Організація та обробка електронної інформації» № 99333 від 31.08.2020., № 60, 2020 2020
18 ІВМ САТ Терещенко Ю.П. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення сайта шкільного електронного журналу «TYPaJournal» № 98234 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
KrNU © 2023