Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Охоронні документи по кафедрам

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Кафедра автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра електронних апаратів
Кафедра технології машинобудування
Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра біотехнологій та біоінженерії
Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

KrNU © 2020