Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Охоронні документи по кафедрам

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Кафедра електричних машин та апаратів
Кафедра автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра інформатики і вищої математики
Кафедра електронних апаратів
Кафедра автоматизації та інформаційних систем
Кафедра технології машинобудування
Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра транспортних технологій
Кафедра економіки
Кафедра обліку і фінансів
Кафедра психології, педагогіки та філософії
Кафедра біотехнологій та біоінженерії
Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

KrNU © 2021