Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Інформаційне забезпечення спеціальностей

011 Освітні педагогічні науки
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014.09 Середня освіта (Інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
015 Професійна освіта
022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
035 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
113 Прикладна математика
122 Комп`ютерні науки
123 Комп`ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технологія захисту навколишнього середовища
193 Геодезія та землеустрій
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування

KrNU © 2024